Torsdag den 18 mars 2021

Kammarens föredragningslistor 2020/21:96

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2020/21:96

Torsdagen den 18 mars 2021

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Statsministerns frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 25 februari

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

2

2020/21:FPM83 Ett förnyat partnerskap med det södra grannskapet – en ny dagordning för Medelhavet JOIN(2021) 2

UU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

3

2020/21:122 Bättre studiestöd högre upp i åldrarna

UbU

 

Skrivelser

 

4

2020/21:106 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under andra halvåret 2019 och helåret 2020

UU

5

2020/21:117 Riksrevisionens rapport om Sidas garantiverksamhet

UU

 

Ärenden för avgörande kl. 15.20

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Civilutskottets betänkanden

 

6

Bet. 2020/21:CU9 Bostadspolitik

31 res. (M, SD, C, V, KD, L)

7

Bet. 2020/21:CU11 Fastighetsrätt

15 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

8

Bet. 2020/21:CU26 Översyn av resegarantisystemet

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Försvarsutskottets betänkande

 

9

Bet. 2020/21:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

1 res. (M, KD)

 

Finansutskottets betänkanden

 

10

Bet. 2020/21:FiU22 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

16 res. (M, SD, C, V, KD, L)

11

Bet. 2020/21:FiU25 Statlig förvaltning

9 res. (M, SD, C, V, KD, L)

12

Bet. 2020/21:FiU26 Kommunala frågor

9 res. (M, SD, C, V)

13

Bet. 2020/21:FiU34 Offentlig upphandling

15 res. (M, SD, C, V, KD)

 

Trafikutskottets betänkande

 

14

Bet. 2020/21:TU6 Trafiksäkerhet

33 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Näringsutskottets betänkande och utlåtande

 

15

Bet. 2020/21:NU18 Mineralpolitik

14 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

16

Utl. 2020/21:NU25 Kommissionens meddelande om en handlingsplan för immateriella rättigheter

1 res. (V)

17

Statsministerns frågestund kl. 14.00

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.