Djurskydd

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 april 2019

Beslut

Regeringen bör göra det enklare att bygga djurstallar (MJU11)

Det obligatoriska kravet på att djurstallar ska förprövas bör tas bort och reglerna för hur djurstallar ska byggas bör förenklas. Det tycker riksdagen som riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Kravet på att det ska ske en förprövning innan djurstallar byggs, byggs till eller ändras finns för att förebygga djurskyddsproblem. Riksdagen anser dock att förprövningen kan avskaffas, eftersom de som håller djur gör det med djurens bästa för ögonen. Riksdagen anser också att reglerna för hur djurstallar ska byggas är för detaljerade och att de bör ändras för att istället fokusera på djurstallarnas funktion och hur bra djuren får det där.

Riksdagens tillkännagivande kom när riksdagen behandlade cirka 70 motionsyrkanden inom området djurskydd från den allmänna motionstiden 2018. Riksdagen sa nej till övriga motioner på grund av de regler som gäller inom området och att arbete redan pågår. Motionerna handlar bland annat om arbetet mot antibiotikaresistens, offentlig kontroll, djurskydd, konkurrenskraft samt märkning och registrering av katter.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 33, 2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 35 och 2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 17 ett tillkännagivande om regler för förprövning och utformning av djurstallar. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-26
Justering: 2019-04-09
Trycklov: 2019-04-12
Reservationer 25
Betänkande 2018/19:MJU11

Regeringen bör göra det enklare att bygga djurstallar (MJU11)

Det obligatoriska kravet på att djurstallar ska förprövas bör tas bort och reglerna för hur djurstallar ska byggas bör förenklas. Det tycker miljö- och jordbruksutskottet som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Kravet på att det ska ske en förprövning innan djurstallar byggs, byggs till eller ändras finns för att förebygga djurskyddsproblem. Utskottet anser dock att förprövningen kan avskaffas, eftersom de som håller djur gör det med djurens bästa för ögonen. Utskottet anser också att reglerna för hur djurstallar ska byggas är för detaljerade och att de bör ändras för att istället fokusera på djurstallarnas funktion och hur bra djuren får det där.

Miljö- och jordbruksutskottets förslag till tillkännagivande kom när utskottet behandlade cirka 70 motionsyrkanden inom området djurskydd från den allmänna motionstiden 2018. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner på grund av de regler som gäller inom området och att arbete redan pågår. Motionerna handlar bland annat om arbetet mot antibiotikaresistens, offentlig kontroll, djurskydd, konkurrenskraft samt märkning och registrering av katter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-23
Debatt i kammaren: 2019-04-24
4

Beslut

Beslut: 2019-04-24
18 förslagspunkter, 13 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 24 april 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Respekten för djur och frågor om djurs rättsliga status

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:332 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) yrkandena 1 och 5,

2018/19:1290 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) yrkande 16,

2018/19:1326 av Cecilia Widegren (M) yrkande 2 och

2018/19:2846 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 1 (SD)

2. Harmonisering av djurskyddslagstiftningen inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 46.

Reservation 2 (SD, KD)

3. Djuromsorgsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1290 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 3 (SD)

4. Betesgång för mjölkkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 4 (KD)

5. Övriga frågor om djurskydd och konkurrenskraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:366 av Henrik Vinge (SD),

2018/19:749 av Mats Wiking (S) i denna del,

2018/19:1290 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 47 i denna del och

2018/19:2896 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 63 0 7
SD 0 0 58 4
C 1 0 25 5
V 26 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 3
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 162 63 83 41


6. Internationellt vetenskapligt råd för antibiotikafrågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 49-51.

Reservation 8 (KD)

7. Övriga frågor om antibiotika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1253 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1875 av Sten Bergheden (M) och

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 44 i denna del, 47 och 48.

Reservation 9 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 63 0 7
SD 58 0 0 4
C 26 0 0 5
V 26 0 0 2
KD 0 19 0 3
L 16 0 0 3
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 226 82 0 41


8. Offentlig kontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 30,

2018/19:1290 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) yrkande 9 och

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 47 i denna del.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (C)

9. Regelefterlevnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 46 och

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 44 i denna del.

Reservation 12 (C)
Reservation 13 (KD)

10. Djurförbud och omhändertagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1290 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) yrkande 10,

2018/19:1838 av Jan Ericson (M) och

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 47 i denna del.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (C)

11. Slakt, importåtgärder och märkning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:264 av Richard Jomshof (SD) yrkandena 1-3 och 5,

2018/19:334 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) yrkandena 2-7,

2018/19:749 av Mats Wiking (S) i denna del,

2018/19:1290 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) yrkande 15,

2018/19:1292 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 1 och

2018/19:2394 av Magnus Ek (C).

Reservation 16 (SD)

12. Märkning och registrering av katter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:433 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD) yrkandena 1-4,

2018/19:1047 av Kristina Nilsson och Elin Lundgren (båda S),

2018/19:1290 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) yrkandena 13 och 17 samt

2018/19:1514 av Annicka Engblom (M).

Reservation 17 (SD)

13. Avelsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:442 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-7.

14. Offentlig förevisning av djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:335 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD),

2018/19:1290 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) yrkandena 6, 7 och 14 samt

2018/19:2564 av Annicka Engblom (M).

Reservation 18 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 63 0 0 7
SD 0 58 0 4
C 26 0 0 5
V 26 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 3
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 250 58 0 41


15. Förprövning av djurstallar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att avskaffa det obligatoriska kravet på förprövning av djurstallar och om att förenkla reglerna för hur djurstallar ska byggas och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 33,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 35 och

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 17.

Reservation 19 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 87 0 13
M 63 0 0 7
SD 58 0 0 4
C 26 0 0 5
V 1 25 0 2
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 3
MP 1 12 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 184 124 0 41


16. Vissa regeländringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:257 av Kjell-Arne Ottosson (KD),

2018/19:1290 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) yrkande 4,

2018/19:1823 av Jan Ericson (M) och

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 49.

Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (C)
Reservation 22 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 63 0 0 7
SD 0 58 0 4
C 0 0 26 5
V 26 0 0 2
KD 1 0 18 3
L 16 0 0 3
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 206 58 44 41


17. Djurförsök

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 48 och

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 52.

Reservation 23 (C)
Reservation 24 (KD)

18. Vissa övriga djurskydds- och djurhälsofrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:353 av Markus Wiechel (SD),

2018/19:1290 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) yrkande 8,

2018/19:1326 av Cecilia Widegren (M) yrkande 9,

2018/19:1523 av Lotta Finstorp (M) och

2018/19:2780 av Sten Bergheden (M).

Reservation 25 (SD)