Till innehåll på sidan

Tydliggör förbud mot icke-domesticerade djur på cirkus

Motion 2018/19:2564 av Annicka Engblom (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-30
Granskad
2018-11-30
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta en positiv lista för att tydliggöra ett förbud mot icke-domesticerade djur på cirkus och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alla djur som hålls av människor omfattas av djurskyddslagstiftningen. Cirkusdjur omfattas också av djurskyddslagen. Regler för hur cirkusdjur ska hanteras finns att hitta på Jordbruksverkets hemsida:

Du får inte kräva mer av djuren än de har fysiska och psykiska förutsättningar för att klara av. Om ett djur haft en skada eller sjukdom som krävt veterinärvård ska du se till att det besiktigas av en veterinär innan det medverkar i någon föreställning.

Cirkusdjur ska varje dag få röra sig fritt utomhus, om inte vädret är extremt dåligt. De ska ha en torr och ren liggplats, och ska kunna uppsöka skugga om de behöver det.

Djuren ska inte störas för mycket av besökare, och får inte visas för allmänheten när de står uppbundna.

Den 14 juni i år godkände riksdagen regeringens förslag till ny djurskyddslagstiftning. I den fastslås det bland annat att djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att deras välfärd främjas, att de kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras naturliga beteende samt att beteendestörningar förebyggs. Även om de formella kraven kan vara uppfyllda är cirkusmiljön inte bra för djur. Djuren transporteras länge och ofta och saknar möjlighet att tillgodose sitt naturliga beteende. Det finns också betydande utmaningar vad gäller tillsynen och kontroller av svenska myndigheter.

I den djurskyddsutredning som utgjorde förlaga till regeringens proposition gjordes en bedömning att icke-domesticerade djur är olämpliga att hålla och visa på cirkus och bör ej tillåtas att ingå i cirkusverksamhet. Regeringens förslag att förbjuda sjölejon och elefanter är ett steg i rätt riktning, men behöver kompletteras med ytterligare åtgärder.

Gränsdragningen mellan vad som är att betrakta som vilda respektive domesticerade djur är idag inte helt tydlig. Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala universitet och Djurens rätt har alla framfört att det borde införas en s.k. positiv lista, det vill säga en förteckning över vilka djurarter som ska kunna vara tillåtna att hållas i cirkusverksamhet. Ett flertal länder i Europa har under senare år just infört sådana positiva listor. Exempel på dessa är Belgien, Nederländerna, Finland, Luxemburg och Estland. Då Sverige aspirerar på att ha ett nationellt djurskydd i absolut toppklass borde även vi göra det.

Med anledning av ovanstående yrkar jag att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till att inrätta en positiv lista för att tydliggöra ett förbud av icke-domesticerade djur på cirkus och tillkännager detta för regeringen.

 

 

Annicka Engblom (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta en positiv lista för att tydliggöra ett förbud mot icke-domesticerade djur på cirkus och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.