Protokoll 2018/19:80 Onsdagen den 24 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2018/19:80

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 3 april justerades.

§ 2  Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att

Cecilia Renfors avsagt sig uppdraget som justitieombudsman från och med den 5 augusti.
Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:
Proposition
2018/19:79 till miljö- och jordbruksutskottet
Skrivelser
2018/19:101 till finansutskottet
2018/19:113 till trafikutskottet
2018/19:114 till utrikesutskottet

§ 4  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:
Utrikesutskottets betänkanden
2018/19:UU7 Interparlamentariska unionen (IPU)
2018/19:UU11 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)
Justitieutskottets betänkanden
2018/19:JuU10

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.