Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2021/22:AU6

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 15 december 2021

Nästa händelse: Beredning 7 december 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-12-07, 2021-11-09