Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

Socialutskottets betänkande 2019/20:SoU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 mars 2020

Beslut

Narkotikapolitiken bör utvärderas (SoU7)

Den nuvarande narkotikapolitiken bör utvärderas. En fortsatt restriktiv narkotikapolitik måste kombineras med en god missbruks- och beroendevård som innehåller insatser för att minimera de skador narkotikan orsakar, det tycker riksdagen som riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om det. I samma tillkännagivande uppmanar riksdagen regeringen att ta initiativ till en nollvision när det gäller narkotikarelaterade dödsfall.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att riksdagen behandlade cirka 90 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden. Regeringen bör enligt utskottet ta initiativ till dels en nollvision när det gäller narkotikarelaterade dödsfall, dels en utvärdering av den nuvarande narkotikapolitiken. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

63 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-02-06
Justering: 2020-02-13
Trycklov: 2020-02-14
Reservationer 8
Betänkande 2019/20:SoU7

Alla beredningar i utskottet

2020-02-06, 2020-01-28, 2019-12-10

Narkotikapolitiken bör utvärderas (SoU7)

Den nuvarande narkotikapolitiken bör utvärderas. En fortsatt restriktiv narkotikapolitik måste kombineras med en god missbruks- och beroendevård som innehåller insatser för att minimera de skador narkotikan orsakar, det tycker socialutskottet som vill att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om det. Utskottet tycker också att riksdagen i samma tillkännagivande bör uppmana regeringen att ta initiativ till en nollvision när det gäller narkotikarelaterade dödsfall.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att socialutskottet behandlade cirka 90 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-18
Debatt i kammaren: 2020-02-19
4

Beslut

Beslut: 2020-03-04
15 förslagspunkter, 13 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 mars 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. ANDT-strategin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2800 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkandena 2-6 och

2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 102.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (KD)
Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 63 0 0 7
SD 0 61 0 1
C 28 0 0 3
V 24 0 0 3
KD 0 0 20 2
L 0 0 17 2
MP 16 0 0 0
- 1 0 1 0
Totalt 221 61 38 29


2. Den kommande utredningen om gårdsförsäljning samt försöksverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:485 av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C),

2019/20:1305 av Åsa Coenraads (M) yrkande 2,

2019/20:1309 av Sten Bergheden (M),

2019/20:1749 av Kerstin Lundgren (C),

2019/20:1817 av Betty Malmberg (M) yrkande 1,

2019/20:2488 av Maria Malmer Stenergard (M),

2019/20:2549 av Kristina Yngwe (C) och

2019/20:2821 av Tina Acketoft och Joar Forssell (båda L).

3. Serveringstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:254 av Mikael Larsson (C) och

2019/20:1776 av Peter Helander m.fl. (C) yrkande 3.

4. Försäljning av alkoholhaltiga varor i matbutiker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2547 av Magnus Ek (C).

5. Provsmakning av öl

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2166 av Lars-Arne Staxäng (M).

6. Riskbruk av alkohol m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1843 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6,

2019/20:2751 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkandena 4 och 7 samt

2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 103 och 106.

Reservation 4 (SD, L)
Reservation 5 (V)
Reservation 6 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 63 0 0 7
SD 0 0 61 1
C 28 0 0 3
V 0 24 0 3
KD 0 0 20 2
L 0 0 17 2
MP 16 0 0 0
- 0 1 1 0
Totalt 196 25 99 29


7. Utvärdering av narkotikapolitiken m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om dels en nollvision när det gäller narkotikarelaterade dödsfall, dels en utvärdering av narkotikapolitiken och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:2751 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 1 och

2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 44 och

bifaller delvis motion

2019/20:1975 av Joar Forssell (L) yrkande 1.

8. Familjeklassning av narkotika m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2489 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1-3.

9. Rökförbud på uteserveringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:504 av Jonny Cato (C),

2019/20:2089 av Joar Forssell och Gulan Avci (båda L) och

2019/20:3242 av Sofia Damm (KD) yrkande 2.

10. Översyn av lagstiftningen som rör rökförbudet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:163 av Ola Johansson (C) yrkandena 1 och 3 samt

2019/20:2036 av Lars Beckman (M).

11. Generellt rökstopp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:560 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S).

12. Tobaksprevention bland unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:406 av Solveig Zander (C) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:1858 av Angelica Lundberg (SD) yrkandena 1 och 2.

13. E-cigarettbruk och hälsoeffekter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 107.

Reservation 7 (KD)

14. Spelmissbruk och spelberoende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:910 av Ola Johansson och Linda Ylivainio (båda C) yrkande 1 och

2019/20:2800 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 8 (L)

15. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.