Till innehåll på sidan

Förenkla för företag inom besöksnäringen

Motion 2019/20:166 av Martina Johansson (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-09-24
Granskad
2019-09-24
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att strandskyddet ska beslutas lokalt och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla varor som produceras på en gård ska få säljas på gården och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anställningsformerna behöver bli mer flexibla och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska tillsätta en utredning om att se över hur lagstiftningen kan differentieras utifrån storleken på företaget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att bedriva företag inom besöksnäring så krävs olika förändringar för att förenkla för företagen. Förenklingarna behövs för att ge företagen möjlighet att växa och anställa fler personer. Idag finns det många olika saker som hindrar företagens tillväxt.

─      Ett centralt reglerat strandskydd som inte är anpassat efter lokala förutsättningar

─      Förbud mot att sälja alla varor som produceras på gården

─      Oflexibla anställningsformer

─      Samma krav på att följa all lagstiftning oavsett storlek på företaget

För att göra det enklare för företag att verka så behöver det bli lokala beslut på var och på vilket sätt strandskyddet ska hanteras. Det är olika förutsättningar i olika delar av landet och inom städerna. Som det är idag så gäller samma regler lika i hela landet både inne i staden och på landsbygden. Det är orimligt för i vissa delar av landet har varje invånare tillgång till 2 kilometers strandremsa och i staden kan anläggningar av olika stråk göra vattnet ännu mer tillgängligt även om det byggs runt om. Strandskyddet måste beslutas lokalt.

Att inte få sälja det öl eller vin som har producerats på gården hindrar företagens utveckling. Att som företagare kunna sälja de produkter som produceras på gården skulle kunna öka både försäljningen och besöken till såväl det aktuella företaget som Sörmland som län och Sverige som helhet. Det finns idag många som vill använda sin lediga tid till att upptäcka mat och dryck och komma riktigt nära produktionen. Genom att tillåta gårdsförsäljning kan vi öka turismen både inom och till Sverige.

För många företag inom besöksnäringen så är det stor variation under året hur stort antal gäster de har. Det krävs att man då kan ha flexibla anställningar för sin personal. Det handlar inte om att man inte vill ha anställda året om utan att behovet är begränsat till vissa tider. Det kan handla både om årstider och olika dagar i veckan. Anställningsformerna behöver vara mer flexibla så att du under längre tider kan använda dig av personal som arbetar vid behov eller personal som anställs för vissa perioder. Idag är det stora krav på att efter en viss tid fastanställa dessa personer. Det gör att företagen hindras från att utöka antalet personal och måste kräva mer av de som är anställda och det gör även att den expansion som skulle kunna ske uteblir. Jag anser att vi behöver se över anställningsformerna så de anpassas till små företag som behöver flexibilitet i sina anställningar istället för som idag vara anpassade till stora företag som har stabila förutsättningar.

Sveriges lagstiftning runt arbetsmarknaden är bra och är till skydd för de enskilt anställda. Det som dock hindrar tillväxt i de mindre företagen är att kraven är de samma på arbetsgivaren oavsett om man har 1 eller 100 anställda. Ett exempel är krav på att ha en plan för att motverka diskriminering. Har du en anställd så är detta inte aktuellt men är ändå ett krav för företaget. Däremot är det rimligt när antalet anställda är större. Det behövs en utredning av den lagstiftning som berör företagen som gör en differentiering av vilken storlek på företagen som ska beröras av den aktuella lagstiftningen.

 

 

Yrkanden (4)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anställningsformerna behöver bli mer flexibla och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2019/20:AU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att strandskyddet ska beslutas lokalt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2019/20:MJU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska tillsätta en utredning om att se över hur lagstiftningen kan differentieras utifrån storleken på företaget och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2019/20:AU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla varor som produceras på en gård ska få säljas på gården och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.