Till innehåll på sidan

Protokoll 2019/20:77 Onsdagen den 19 februari

ProtokollRiksdagens protokoll 2019/20:77

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 29 januari justerades.

§ 2  Anmälan om ersättare

Tredje vice talmannen anmälde att Göran Lindell (C) skulle tjänstgöra som ersättare för Annie Lööf (C) under tiden för hennes ledighet den 21 februari–31 augusti.

§ 3  Anmälan om faktapromemorior

Tredje vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2019/20:FPM13 Meddelande om en europeisk grön giv COM(2019) 640 till miljö- och jordbruksutskottet

2019/20:FPM14 Meddelande om investeringsplanen inom den gröna given COM(2020) 21 till finansutskottet

2019/20:FPM15 Fonden för en rättvis omställning COM(2020) 22, COM(2020) 23 till näringsutskottet

2019/20:FPM16 Ett starkt socialt

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.