Protokoll 2019/20:81 Onsdagen den 4 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2019/20:81

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 12 februari justerades.

§ 2  Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade

att Anders W Jonsson (C) avsagt sig uppdraget som ledamot i socialutskottet och

att Sofia Nilsson (C) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialutskottet.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Centerpartiets riksdagsgrupp anmält Sofia Nilsson som ledamot i socialutskottet och Anders W Jonsson som suppleant i socialutskottet.

Förste vice talmannen förklarade valda till

ledamot i socialutskottet

Sofia Nilsson (C)

suppleant i socialutskottet

Anders W Jonsson (C)

§ 4  Anmälan om granskningsrapport

Förste vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.