Morgan Johansson(S)

Morgan Johansson (S)

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Skåne läns södra, plats 124
Titel Journalist
Född år 1970
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot. Ersatt av Marianne Pettersson 2014-10-03 - 2018-09-24 Statsråd
  • 2014-10-03 - 2018-09-24
  • Justitiedepartementet

  • Justitie- och migrationsminister 2014-10-03 - 2018-10-03
  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 - 2014-10-02
  • 2011-06-18 - 2014-09-29
  • 2010-10-04 - 2011-02-28
  • 2010-01-01 - 2010-10-04
  • 2007-12-22 - 2009-10-04
  • 2006-10-07 - 2007-10-14
  • 2002-09-30 - 2006-10-02
  • 1998-10-05 - 2002-09-30
  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.

  • 2011-03-01 - 2011-06-17
  • 2009-10-05 - 2009-12-31
  • 2007-10-15 - 2007-12-21
  • 2006-10-02 - 2006-10-06
  • Justitieutskottet

  • Ordförande 2011-06-18 - 2014-09-29
  • Ledamot 2011-03-01 - 2011-06-17
  • Ordförande 2010-10-12 - 2011-02-28
  • Ledamot 2010-10-12 - 2010-10-12
  • Förste vice ordförande 2002-10-08 - 2002-10-20
  • Ledamot 1998-10-13 - 2002-09-30
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 2006-10-10 - 2010-10-04
  • Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

  • Deputerad 2007-03-27 - 2009-05-06
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ledamot 2006-10-10 - 2010-10-12
  • Europarådets svenska delegation

  • Suppleant 2010-11-01 - 2012-03-22
  • Ledamot 2006-11-01 - 2010-10-31
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2010-10-19 - 2014-10-14
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 2012-03-23 - 2014-10-03
  • Besvärsnämnden

  • Ledamot 2002-10-15 - 2002-10-20
  • Ledamot 1998-10-20 - 2002-10-14
  • Socialdepartementet

  • Statsråd 2006-10-02 - 2006-10-06
  • Statsråd 2002-09-30 - 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Kommunal ersättning från Migrationsverket

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1574 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/06252/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1574 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Kommunal ersättning från Migrationsverket Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att ta initiativ till för att

Svarsdatum: 2016-09-15 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1574 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 39 kB)

Migrationsverkets sena utbetalningar till skånska kommuner

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1558 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/06122/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1558 av Boriana Åberg (M) Migrationsverkets sena utbetalningar till skånska kommuner Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att kommunerna ska få ersättning från

Svarsdatum: 2016-09-15 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1558 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 39 kB)

Migrationsverkets skulder till kommunerna

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1557 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/06121/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1557 av Tina Acketoft (L) Migrationsverkets skulder till kommunerna Tina Acketoft har frågat mig vad jag avser att göra för att kommunerna snabbare ska bli ersatta av Migrationsverket. I kölvattnet

Svarsdatum: 2016-09-15 Frågeställare: Tina Acketoft (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1557 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 39 kB)