Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Morgan Johansson(S)

Morgan Johansson (S)

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Skåne läns södra, plats 124
Titel Journalist
Född år 1970
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot. Ersatt av Marianne Pettersson 2014-10-03 - 2018-09-24 Statsråd
  • 2014-10-03 – 2018-09-24
  • Justitiedepartementet

  • Justitie- och migrationsminister 2014-10-03 –

  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 – 2014-10-02
  • 2011-06-18 – 2014-09-29
  • 2010-10-04 – 2011-02-28
  • 2010-01-01 – 2010-10-04
  • 2007-12-22 – 2009-10-04
  • 2006-10-07 – 2007-10-14
  • 2002-09-30 – 2006-10-02
  • 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.

  • 2011-03-01 – 2011-06-17
  • 2009-10-05 – 2009-12-31
  • 2007-10-15 – 2007-12-21
  • 2006-10-02 – 2006-10-06
  • Justitieutskottet

  • Ordförande 2011-06-18 – 2014-09-29
  • Ledamot 2011-03-01 – 2011-06-17
  • Ordförande 2010-10-12 – 2011-02-28
  • Ledamot 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Förste vice ordförande 2002-10-08 – 2002-10-20
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

  • Deputerad 2007-03-27 – 2009-05-06
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-12
  • Europarådets svenska delegation

  • Suppleant 2010-11-01 – 2012-03-22
  • Ledamot 2006-11-01 – 2010-10-31
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2010-10-19 – 2014-10-14
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 2012-03-23 – 2014-10-03
  • Besvärsnämnden

  • Ledamot 2002-10-15 – 2002-10-20
  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-10-14
  • Socialdepartementet

  • Statsråd 2006-10-02 – 2006-10-06
  • Statsråd 2002-09-30 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Integration i Åre kommun

Svar på skriftlig fråga 2016/17:101 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2016/07012/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:101 av Per Åsling (C) Integration i Åre kommun Per Åsling har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att boende på asylboenden i Åre kommun fortsatt ska kunna stanna kvar i kommunen. Under

Svarsdatum: 2016-10-19 Frågeställare: Per Åsling (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:101 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 39 kB)

Regler för arbetskraftsinvandring

Svar på skriftlig fråga 2016/17:80 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/06903/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:80 av Eva Sonidsson (S) Regler för arbetskrafts-invandring Eva Sonidsson har frågat mig huruvida jag tänker vidta några åtgärder för att förändra lagstiftningen som reglerar arbetskraftsinvandringen. En

Svarsdatum: 2016-10-19 Frågeställare: Eva Sonidsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:80 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 41 kB)

Visumproblem för utomeuropeiska studenter och forskare

Svar på skriftlig fråga 2016/17:72 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2016/06832/SIM Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016:17/72 av Betty Malmberg (M) Visumproblem för utomeuropeiska studenter och forskare Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med de stora problem som drabbat

Svarsdatum: 2016-10-12 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:72 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 42 kB)