Sök

Avdelning
Hoppa till filter

172 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Leijonborg, Lars (FP), sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Entreprenörskap i skolan

  Interpellation 2008/09:528 av Lindgren, Sylvia (s)

  den 14 maj Interpellation 2008/09:528 Entreprenörskap i skolan av Sylvia Lindgren s till näringsminister Maud Olofsson c Regeringen pratar och skriver gärna och mycket om entreprenörskap i skolan, men när det kommer till handling gör man ingenting. Tvärtom motarbetas närmast organisationer som Snilleblixtarna i
  Inlämnad
  2009-05-14
  Besvarare
  Lars Leijonborg (FP)
 • Dokument & lagar

  IB-elevernas möjligheter att söka till vidare studier

  Interpellation 2008/09:511 av Pertoft, Mats (mp)

  den 13 maj Interpellation 2008/09:511 IB-elevernas möjligheter att söka till vidare studier av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp International Baccalaureate Diploma Programme, IB-programmet, är ett tvåårigt gymnasieprogram med internationell standard som erbjuds i ett flertal länder och
  Inlämnad
  2009-05-13
  Besvarare
  Lars Leijonborg (FP)
 • Dokument & lagar

  Framtiden för Kristinebergs marina forskningsstation

  Skriftlig fråga 2008/09:920 av Ehn, Tina (mp)

  den 12 maj Fråga 2008/09:920 Framtiden för Kristinebergs marina forskningsstation av Tina Ehn mp till miljöminister Andreas Carlgren c Den borgerliga regeringen har uttalat att havsmiljön är prioriterad. Kristineberg upprustades 1989 till ett av världens mest välutrustade laboratorier. Från den 1 januari 2008
  Inlämnad
  2009-05-12
  Besvarare
  Lars Leijonborg (FP)
 • Dokument & lagar

  Studentinflytande

  Interpellation 2008/09:465 av Tingsgård, Tone (s)

  den 17 april Interpellation 2008/09:465 Studentinflytande av Tone Tingsgård s till statsrådet Lars Leijonborg fp Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Inom Uppsala universitet finns en mängd gamla traditioner, symboler och
  Inlämnad
  2009-04-17
  Besvarare
  Lars Leijonborg (FP)
 • Dokument & lagar

  Anslag till studiesocial verksamhet

  Interpellation 2008/09:445 av Högman, Berit (s)

  den 2 april Interpellation 2008/09:445 Anslag till studiesocial verksamhet av Berit Högman s till statsrådet Lars Leijonborg fp Kårobligatoriet har inte bara inneburit ett starkt inflytande för studenterna i alla beslutande och beredande organ inom högskolorna utan har också betytt att studentkåren har ansvarat
  Inlämnad
  2009-04-02
  Besvarare
  Lars Leijonborg (FP)
 • Dokument & lagar

  Regeringens syn på studentinflytande

  Interpellation 2008/09:444 av Damberg, Mikael (s)

  den 2 april Interpellation 2008/09:444 Regeringens syn på studentinflytande av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Sverige har i dag inom ramen för vårt högskolesystem ett unikt studentinflytande på alla nivåer, från den enskilda kursen till den nationella arenan. Studenternas inflytande bidrar
  Inlämnad
  2009-04-02
  Besvarare
  Lars Leijonborg (FP)
 • Dokument & lagar

  Arbetslivsforskning på reträtt

  Interpellation 2008/09:439 av Strand, Thomas (s)

  den 1 april Interpellation 2008/09:439 Arbetslivsforskning på reträtt av Thomas Strand s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Svensk arbetslivsforskning låg i den internationella framkanten för några år sedan, men nu är den på reträtt. Hälften av de forskare som var verksamma vid Arbetslivsinstitutet
  Inlämnad
  2009-04-01
  Besvarare
  Lars Leijonborg (FP)
 • Dokument & lagar

  Resurser för kvalitet i grundutbildningarna

  Interpellation 2008/09:438 av Damberg, Mikael (s)

  den 31 mars Interpellation 2008/09:438 Resurser för kvalitet i grundutbildningarna av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Trots att samtliga partier i Sveriges riksdag var eniga om att utreda hur studenternas inflytande skulle kunna bibehållas och förbättras om kårobligatoriet avskaffas har regeringen
  Inlämnad
  2009-03-31
  Besvarare
  Lars Leijonborg (FP)
 • Dokument & lagar

  Konsekvenser av avskaffandet av kårobligatoriet

  Skriftlig fråga 2008/09:682 av Andersson, Phia (s)

  den 27 februari Fråga 2008/09:682 Konsekvenser av avskaffandet av kårobligatoriet av Phia Andersson s till statsrådet Lars Leijonborg fp Borås har blivit alltmer av en studentstad, med tusentals yngre och äldre studenter från hela landet. Jag vet hur mycket studentkårens arbete har betytt för att staden och studenterna
  Inlämnad
  2009-02-27
  Besvarare
  Lars Leijonborg (FP)
 • Dokument & lagar

  Vidareutbildning av obehöriga lärare

  Interpellation 2008/09:369 av Pertoft, Mats (mp)

  den 26 februari Interpellation 2008/09:369 Vidareutbildning av obehöriga lärare av Mats Pertoft mp till statsrådet Lars Leijonborg fp Sveriges skolor behöver fler behöriga lärare, det är alla skolpolitiker i alla partier överens om. Men vi står nu inför en mycket bekymmersam situation. Den vidareutbildning av obehöriga
  Inlämnad
  2009-02-26
  Besvarare
  Lars Leijonborg (FP)
 • Dokument & lagar

  Utredning av psykoterapeututbildningen

  Skriftlig fråga 2008/09:662 av Damberg, Mikael (s)

  den 25 februari Fråga 2008/09:662 Utredning av psykoterapeututbildningen av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Högskoleverket, HSV, lämnade en utvärdering till regeringen 2007 som ifrågasatte 14 av 18 utvärderade utbildningssamordnare vad gäller deras möjligheter att bedriva utbildning för psykoterapeutexamen
  Inlämnad
  2009-02-25
  Besvarare
  Lars Leijonborg (FP)
 • Dokument & lagar

  Forskning om konsekvenser av radioaktiv förorening av Östersjön

  Skriftlig fråga 2008/09:651 av Rahm, Lage (mp)

  den 20 februari Fråga 2008/09:651 Forskning om konsekvenser av radioaktiv förorening av Östersjön av Lage Rahm mp till statsrådet Lars Leijonborg fp Miljöpartiet har nåtts av rapporter om att Ryssland håller på att bygga ut verksamhet vid Finska viken för att ta emot och behandla kärnavfall och annat radioaktivt
  Inlämnad
  2009-02-20
  Besvarare
  Lars Leijonborg (FP)
 • Dokument & lagar

  Statligt stöd till utbildning i företag

  Interpellation 2008/09:337 av Green, Monica (s)

  den 12 februari Interpellation 2008/09:337 Statligt stöd till utbildning i företag av Monica Green s till näringsminister Maud Olofsson c De statliga samordningsmännen, som fått göra det som de nedlagda länsarbetsnämnderna skulle ha gjort, har lagt fram en rad förslag på hur den ökade arbetslösheten och varslen
  Inlämnad
  2009-02-12
  Besvarare
  Lars Leijonborg (FP)
 • Dokument & lagar

  Lärarundantaget

  Skriftlig fråga 2008/09:558 av Johansson, Jan Emanuel (s)

  den 2 februari Fråga 2008/09:558 Lärarundantaget av Jan Emanuel Johansson s till statsrådet Lars Leijonborg fp Sverige lägger ned stora resurser på forskning men utbytet i form av nya företag och produkter är relativt blygsamt. En faktor som riskerar att påverkar sannolikheten för kommersialisering av forskningsresultat
  Inlämnad
  2009-02-02
  Besvarare
  Lars Leijonborg (FP)
 • Dokument & lagar

  Regeringens syfte med arbetsmarknadspolitiken

  Interpellation 2008/09:287 av Björck, Patrik (s)

  den 28 januari Interpellation 2008/09:287 Regeringens syfte med arbetsmarknadspolitiken av Patrik Björck s till näringsminister Maud Olofsson c Sverige står mitt uppe i en kris som slagit hårt mot arbetsmarknaden. Arbetslösheten bara ökar, nya varsel kommer varje dag bransch efter bransch drabbas. Fordonsindustrins
  Inlämnad
  2009-01-28
  Besvarare
  Lars Leijonborg (FP)
 • Dokument & lagar

  Lärarnas kompetens i sexualundervisning

  Skriftlig fråga 2008/09:518 av Malmström, Louise (s)

  den 23 januari Fråga 2008/09:518 Lärarnas kompetens i sexualundervisning av Louise Malmström s till statsrådet Lars Leijonborg fp Lärares bristande kompetens när det gäller sexualundervisning har diskuterats under många år och en önskan att lyfta in sexualkunskap som en obligatorisk del i lärarutbildningen har
  Inlämnad
  2009-01-23
  Besvarare
  Lars Leijonborg (FP)
 • Dokument & lagar

  Lärarutbildning för att tillgodose folkhögskolornas och studieförbundens behov

  Skriftlig fråga 2008/09:443 av Malmström, Louise (s)

  den 22 december Fråga 2008/09:443 Lärarutbildning för att tillgodose folkhögskolornas och studieförbundens behov av Louise Malmström s till statsrådet Lars Leijonborg fp Nyligen kom Sigbrit Frankes utredning En hållbar lärarutbildning I den föreslås att folkhögskollärarexamen tas bort och ersätts av en profilering
  Inlämnad
  2008-12-22
  Besvarare
  Lars Leijonborg (FP)
 • Dokument & lagar

  Sex- och samlevnadsundervisning

  Interpellation 2008/09:221 av Pethrus Engström, Désirée (kd)

  den 17 december Interpellation 2008/09:221 Sex- och samlevnadsundervisning av Désirée Pethrus Engström kd till utbildningsminister Jan Björklund fp Den 3 december i år lämnade Utredningen om en ny lärarutbildning över sitt betänkande En hållbar lärarutbildning SOU 2008:109I samband med denna utredning var vi
  Inlämnad
  2008-12-17
  Besvarare
  Lars Leijonborg (FP)
 • Dokument & lagar

  Undervisning i sex- och samlevnadsfrågor och HBT-frågor

  Skriftlig fråga 2008/09:409 av Berg, Marianne (v)

  den 17 december Fråga 2008/09:409 Undervisning i sex- och samlevnadsfrågor och HBT-frågor av Marianne Berg v till utbildningsminister Jan Björklund fp Ett betänkande av Utredningen om en ny lärarutbildning SOU 2008:119 har nu lagts fram. Det är ca 100 år sedan Sveriges riksdag för första gången diskuterade att
  Inlämnad
  2008-12-17
  Besvarare
  Lars Leijonborg (FP)
 • Dokument & lagar

  Utbildning i stället för varsel

  Skriftlig fråga 2008/09:372 av Lundh, Fredrik (s)

  den 10 december Fråga 2008/09:372 Utbildning i stället för varsel av Fredrik Lundh s till näringsminister Maud Olofsson c Allt fler personer i Sverige riskerar att förlora sitt arbete och därför är företag beroende av kraftfulla åtgärder från regeringens sida för att kunna hålla sysselsättningen i gång. En del,
  Inlämnad
  2008-12-10
  Besvarare
  Lars Leijonborg (FP)