Lorentz Tovatt(MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Tjänstgörande ersättare

Parti Miljöpartiet
Valkrets Stockholms kommun, plats 314
Född år 1989
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post lorentz.tovatt[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare för Per Olsson
  • Näringsutskottet

  • Suppleant
  • Trafikutskottet

  • Suppleant

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2017-07-15 – 2018-09-24
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2017-07-15 – 2018-09-24
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2017-07-15 – 2018-09-24

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Frågestund 25 januari 2018 Frågestund
Debatt om förslag 2017/18:TU5 24 januari 2018 Cykelfrågor
Debatt om förslag 2017/18:NU2 11 december 2017 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Debatt om förslag 2017/18:NU1 11 december 2017 Utgiftsområde 24 Näringsliv

Jämställ cykelväg och bilväg

Motion 2017/18:2652 av Karin Svensson Smith m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2652 av Karin Svensson Smith m.fl. MP Jämställ cykelväg och bilväg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med ett lagändringsförslag som får följden att expropriationsmöjligheten för att anlägga och utveckla nationella


Utskottsberedning: 2017/18:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2652 av Karin Svensson Smith m.fl. (MP) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:2652 av Karin Svensson Smith m.fl. (MP) (pdf, 84 kB)

Effektivisera polisens trafikövervakning

Motion 2017/18:2651 av Karin Svensson Smith och Lorentz Tovatt (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2651 av Karin Svensson Smith och Lorentz Tovatt (båda MP) Effektivisera polisens trafikövervakning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör införa ägaransvar vid hastighetsöverträdelser samt brott mot miljözonsbestämmelser


Utskottsberedning: 2017/18:TU11

Motion 2017/18:2651 av Karin Svensson Smith och Lorentz Tovatt (båda MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2651 av Karin Svensson Smith och Lorentz Tovatt (båda MP) (pdf, 69 kB)

Säkrare omkörning för cyklister

Motion 2017/18:2426 av Lorentz Tovatt (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2426 av Lorentz Tovatt MP Säkrare omkörning för cyklister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med ett lagförslag om att införa ett krav på 1,5 meter vid omkörning av cyklist och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2426 av Lorentz Tovatt (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2426 av Lorentz Tovatt (MP) (pdf, 59 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.