Yasmine Posio (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun
Titel
Stödassistent/lärare.
Född år
1974
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2017-06-07 – 2022-09-26

Utrikesutskottet

Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26
Ledamot
2017-06-16 – 2018-09-24

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2017-06-16 – 2018-09-24

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2017-06-16 – 2018-09-24

Försvarsutskottet

Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2021-11-11 – 2021-12-15
Suppleant
2021-03-18 – 2021-04-21
Suppleant
2020-11-10 – 2020-12-15
Suppleant
2020-03-26 – 2020-09-13
Deputerad
2018-11-15 – 2018-12-05
Suppleant
2018-05-15 – 2018-06-14
Deputerad
2017-11-14 – 2017-12-15

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

OSSE-delegationen

Ledamot
2018-10-09 – 2022-09-26

Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete

Ledamot
2020-02-11 – 2022-09-26

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 17-. Ledamot utrikesutskottet 17-18 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 17 och 18. Suppleant justitieutskottet 17-18, civilutskottet 17-18, utrikesutskottet 18-, försvarsutskottet 18- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18. Ledamot OSSE-delegationen 18-.

Föräldrar

Inredningssnickaren/småföretagaren Esa Mertala och administratören Marja-Leena Posio.

Utbildning

Gymnasieskola, ekonomisk linje, slutår 93. Påbyggnadsår, restaurangutbildning, slutår 94. Lärarutbildning, hem- och konsumentkunskap och samhällskunskap, slutår 06.

Anställningar

Lokalvårdare, diverse företag, 90-93. Köksbiträde, diverse företag, 94-95 och 97-99. Au-pair i Saratoga, Kalifornien, USA, 96. Lagerarbetare/truckförare, Volvo Cars, 97-05. Lärare, Göteborg, Lerum och Kungälv, 06-13. Diverse vikariat på skolor och förskolor, Göteborgs kommun 13-14. Nattarbetande stödassistent på boende med särskild service, Göteborgs kommun 15-.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Göteborg 14-17 och ersättare 06-07. Ledamot, Lundby stadsdelsnämnd 06-07. Ordförande, nämnden för konsument- och medborgarservice 14-17. Ledamot, beredningen för digitalisering, Sveriges Kommuner och Landsting 15-17.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Styrelseledamot, Vänsterpartiet Lundby 10-11.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om svenskt bistånd till multilaterala organisationer

  Riksrevisionens rapport om svenskt bistånd till multilaterala organisationer

  Betänkande 2021/22:UU8

  Riksrevisionen har granskat regeringens och Sidas arbete med bistånd till multilaterala organisationer. Syftet med granskningen har varit att analysera om biståndet är ändamålsenligt utformat. Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringens och Utrikesdepartementets

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  24, 100 minuter
  Justering
  2022-06-02
  Bordläggning
  2022-06-16
  Debatt
  2022-06-17
  Beslut
  2022-06-21
 • Stillbild från Debatt om förslag: Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under 2021

  Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under 2021

  Betänkande 2021/22:UU12

  I en skrivelse om det svenska ordförandeskapet i OSSE konstaterar regeringen att spänningar mellan vissa av länderna har försvårat organisationens arbete, eftersom organisationen huvudsakligen fattar beslut med konsensus, alltså i enighet. Under Sveriges ordförandeskapsår

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  28, 109 minuter
  Justering
  2022-05-19
  Bordläggning
  2022-05-30
  Debatt
  2022-05-31
  Beslut
  2022-06-01
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman S Utrikesminister Ann Linde  S Finansmarknadsminister Max Elger S Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar S Integrations- och migrationsminister Anders
  Datum
  2022-05-19
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Biståndsminister Matilda Ernkrans S Socialminister Lena Hallengren S Utbildningsminister Anna Ekström S Bostadsminister Johan Danielsson S Biståndsminister Matilda Ernkrans S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget
  Datum
  2022-05-12
 • Högsta domstolens abortmotstånd i USA

  Skriftlig fråga 2021/22:1542 av Yasmine Posio (V)

  Fråga 2021/22:1542 Högsta domstolens abortmotstånd i USA av Yasmine Posio V till Utrikesminister Ann Linde S Den 3 maj rapporterade medier världen över om ett dokument som läckt från USA:s högsta domstol. Dokumentet är ett utkast från HD:s konservativa ledamöter, som utgör en majoritet, där man bland annat vill omkullkasta
  Inlämnad
  2022-05-04
  Svarsdatum
  2022-05-18
  Besvarare
  Utrikesminister Ann Linde (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Internationellt utvecklingsbistånd

  Internationellt utvecklingsbistånd

  Betänkande 2021/22:UU6

  Riksdagen sa nej till cirka 200 förslag om internationellt utvecklingsbistånd. Förslagen handlar bland annat om övergripande principer för biståndet, biståndet till Afghanistan och prioriteringar inom biståndet.

  Orsaken till att riksdagen sa nej är bland annat att arbete pågår inom biståndsområdet.

  Förslagen om internationellt bistånd har inkommit under de allmänna motionstiderna 2020 och 2021.

  Behandlade dokument
  54
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  24, 97 minuter
  Justering
  2022-04-07
  Bordläggning
  2022-04-27
  Debatt
  2022-04-28
  Beslut
  2022-05-04
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman S Utrikeshandelsminister samt minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg S Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson SEnergi- och digitaliseringsminister Khashayar
  Datum
  2022-04-28
 • med anledning av prop. 2021/22:209 Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden

  Motion 2021/22:4695 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2021/22:4695 av Håkan Svenneling m.fl. V med anledning av prop. 2021/22:209 Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör initiera en utredning för att se över hur exportkontrollen
  Inlämnad
  2022-04-28
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2021/22:UU18
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av skr. 2021/22:114 Strategisk exportkontroll 2021 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

  Motion 2021/22:4686 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2021/22:4686 av Håkan Svenneling m.fl. V med anledning av skr. 2021/22:114 Strategisk exportkontroll 2021 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Det skärpta och förnyade svenska regelverket
  Inlämnad
  2022-04-26
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2021/22:UU9
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • med anledning av prop. 2021/22:219 Ordning och reda på avfallet

  Motion 2021/22:4669 av Elin Segerlind m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2021/22:4669 av Elin Segerlind m.fl. V med anledning av prop. 2021/22:219 Ordning och reda på avfallet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerhet vid utvinning av mineral och malm bör omfatta samtliga kostnader för efterbehandling och inte
  Inlämnad
  2022-04-22
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2021/22:MJU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2021/22:210 Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft

  Motion 2021/22:4636 av Elin Segerlind m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2021/22:4636 av Elin Segerlind m.fl. V med anledning av prop. 2021/22:210 Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör återkomma med lagförslag om en lagstadgad vindkraftspeng
  Inlämnad
  2022-04-12
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2021/22:MJU28
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Avräkningar mot biståndet för flyktingmottagande från Ukraina

  Skriftlig fråga 2021/22:1436 av Yasmine Posio (V)

  Fråga 2021/22:1436 Avräkningar mot biståndet för flyktingmottagande från Ukraina av Yasmine Posio V till Finansminister Mikael Damberg S Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina har chockat hela världen. I skrivande stund har en fjärdedel av Ukrainas befolkning tvingats på flykt. Människor tvingas lämna sina hus
  Inlämnad
  2022-04-06
  Svarsdatum
  2022-04-13
  Besvarare
  Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
 • med anledning av prop. 2021/22:166 Genomförande av mobilitetspaketet

  Motion 2021/22:4518 av Jens Holm m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2021/22:4518 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2021/22:166 Genomförande av mobilitetspaketet Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Propositionens huvudsakliga innehåll 3 Vänsterpartiets ståndpunkt och förslag 4 Förutsättningar för att bedriva yrkesmässig trafik 4.1
  Inlämnad
  2022-04-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2021/22:TU15
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av prop. 2021/22:168 En ökad differentiering av strandskyddet

  Motion 2021/22:4511 av Elin Segerlind m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2021/22:4511 av Elin Segerlind m.fl. V med anledning av prop. 2021/22:168 En ökad differentiering av strandskyddet 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att återkomma med förslag på reformering av åtgärder inom ramen
  Inlämnad
  2022-04-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2021/22:MJU27
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,
 • med anledning av skr. 2021/22:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2021

  Motion 2021/22:4471 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2021/22:4471 av Håkan Svenneling m.fl. V med anledning av skr. 2021/22:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2021 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer 5 Pandemi, vaccination
  Inlämnad
  2022-03-29
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  2021/22:UU10
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): 30 avslag
 • Stöd till mödra- och förlossningsvården i Ukraina

  Skriftlig fråga 2021/22:1239 av Yasmine Posio (V)

  Fråga 2021/22:1239 Stöd till mödra- och förlossningsvården i Ukraina av Yasmine Posio V till Utrikesminister Ann Linde S Krigets kaos slår hårt mot gravida och födande kvinnor i Ukraina. Gravida tvingas föda i skyddsrum, på tunnelbanestationer och på flykt. Behovet av mödra- och förlossningsvård är akut. Under de kommande
  Inlämnad
  2022-03-09
  Besvarare
  Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
 • Stillbild från Utrikespolitisk debatt: Utrikespolitisk debatt

  Utrikespolitisk debatt

  Den 16 februari är det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Ann Linde S inleder debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration, det vill säga regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken. Den utrikespolitiska debatten äger rum en gång om året i februari varje år. Då presenterar utrikesministern
  Datum
  2022-02-16
 • Biståndsutbetalningar via det svenska banksystemet

  Skriftlig fråga 2021/22:967 av Yasmine Posio (V)

  Fråga 2021/22:967 Biståndsutbetalningar via det svenska banksystemet av Yasmine Posio V till Statsrådet Max Elger S Under flera år har problemet ökat för många svenska biståndsorganisationer med att finansiella medel inte når fram till lokala partner eller lokala kontor där biståndsinsatser är tänkta att genomföras. Det
  Inlämnad
  2022-02-01
  Besvarare
  Statsrådet Max Elger (S)
 • med anledning av skr. 2021/22:80 Riksrevisionens rapport om kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar

  Motion 2021/22:4375 av Jens Holm m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2021/22:4375 av Jens Holm m.fl. V med anledning av skr. 2021/22:80 Riksrevisionens rapport om kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen på nytt bör ta ställning till infrastrukturprojekt i nationell
  Inlämnad
  2022-01-26
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2021/22:TU16
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

  Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

  Betänkande 2021/22:UU2

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur anslagen i statens budget för år 2022 inom utgiftsområdet internationellt bistånd ska fördelas.

  Därmed ställer sig riksdagen bakom att biståndsramen för 2022 uppgår till 57,4 miljarder kronor, vilket motsvarar 1 procent

  Behandlade dokument
  12
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  107, 235 minuter
  Justering
  2021-12-02
  Bordläggning
  2021-12-07
  Debatt
  2021-12-08
  Beslut
  2021-12-09

Filter