Ulf Berg (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Dalarnas län
Titel
Polisinspektör.
Född år
1957
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2006-10-02 – 2016-09-12

Skatteutskottet

Suppleant
2014-10-07 – 2016-09-12
Ledamot
2012-01-01 – 2014-09-29
Ordförande
2011-09-01 – 2011-12-31
Ledamot
2010-10-12 – 2011-08-31
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
2014-10-07 – 2015-12-18
Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Näringsutskottet

Ledamot
2015-12-18 – 2016-06-07

Försvarsutskottet

Suppleant
2010-10-12 – 2014-09-29

EU-nämnden

Suppleant
2014-11-13 – 2016-09-12

Valberedningen

Vice ordförande
2014-09-29 – 2016-09-12
Ordförande
2010-10-04 – 2014-09-29
Suppleant
2008-10-23 – 2010-10-04

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2013-09-17 – 2014-09-29
Suppleant
2012-10-04 – 2013-09-16
Suppleant
2011-10-12 – 2012-09-18
Suppleant
2010-10-19 – 2011-09-15

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 06-16. Ledamot skatteutskottet 06-11 och 12-14, ordförande 11. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 14-15 och näringsutskottet 15-16. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 06-10, försvarsutskottet 10-14 och skatteutskottet 14-16. Suppleant riksdagens valberedning 08-10, ordförande 10-14 och vice ordförande 14-16. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10-14.

Utbildning

Gymnasieskola, social linje i Falun, slutår 74. Polisskola 77.

Anställningar

Polis 77-.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Filter