Beskattning av företag, kapital och fastighet

Betänkande 2015/16:SkU17

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
21 april 2016

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Förslaget om beskattning skickades tillbaka till skatteutskottet (SkU17)

Riksdagen beslutade att återförvisa skatteutskottets betänkande om beskattning av företag, kapital och fastighet. Det betyder att betänkandet skickades tillbaka till utskottet.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 57

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2016-02-04
Justering: 2016-04-12
Trycklov: 2016-04-14
Reservationer: 14
Betänkande 2015/16:SkU17

Alla beredningar i utskottet

2016-02-04

Nej till motioner om beskattning (SkU17)

 

Skatteutskottet har behandlat motionsförslag som lämnades under den allmänna motionstiden i höstas. Motionsförslagen handlar om beskattning av företagande, kapital och fastigheter.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslagen och hänvisar i ett flertal fall till att arbete redan pågår inom dessa områden.

Förslagspunkter

1. Företagande och investeringar, allmänna frågor
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:378 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 9,

2015/16:548 av Tina Acketoft (FP),

2015/16:879 av Penilla Gunther (KD),

2015/16:894 av Penilla Gunther (KD),

2015/16:1048 av Jessica Rosencrantz (M) yrkandena 4 och 6,

2015/16:1562 av Hans Rothenberg m.fl. (M),

2015/16:1565 av Lars Hjälmered (M),

2015/16:1984 av Per-Ingvar Johnsson och Solveig Zander (båda C),

2015/16:2077 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 5,

2015/16:2300 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 2 och 3,

2015/16:2844 av Josef Fransson m.fl. (SD),

2015/16:2855 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5,

2015/16:2995 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C),

2015/16:3000 av Anders Åkesson och Göran Lindell (båda C) och

2015/16:3135 av Per Åsling m.fl. (C).
 • Reservation 1 (SD)
 • Reservation 2 (C)
 • Reservation 3 (V)
2. Utdelning och kapitalvinster till delägare i fåmansföretag
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:386 av Mathias Sundin och Said Abdu (båda FP),

2015/16:880 av Penilla Gunther (KD),

2015/16:896 av Penilla Gunther (KD),

2015/16:1220 av Said Abdu (FP),

2015/16:1980 av Helena Lindahl och Per-Ingvar Johnsson (båda C),

2015/16:2246 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD),

2015/16:2445 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:2448 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1 och

2015/16:3018 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 6.
 • Reservation 4 (M, C, L, KD)
 • Reservation 5 (M)
 • Reservation 6 (C)
3. Kapitalvinst vid fastighetsförsäljning
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1124 av Sten Bergheden (M),

2015/16:1338 av Margareta Cederfelt och Johan Forssell (båda M),

2015/16:1664 av Camilla Waltersson Grönvall (M),

2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkandena 3 och 4,

2015/16:2624 av Anti Avsan (M) yrkandena 1 och 2 samt

2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 1.
 • Reservation 7 (C)
 • Reservation 8 (KD)
4. Ränteavdrag samt skattereduktion för underskott av kapital
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1109 av Said Abdu (FP),

2015/16:1396 av Fredrik Schulte (M),

2015/16:1616 av Sten Bergheden (M),

2015/16:1660 av Erik Bengtzboe (M),

2015/16:1746 av Jörgen Andersson (M) yrkandena 1 och 2 samt

2015/16:2047 av Mikael Eskilandersson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD).
5. Fastighetsskatt på elproduktion
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2854 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 18.
 • Reservation 9 (SD)
6. Boendebeskattning
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:711 av Lars-Arne Staxäng och Finn Bengtsson (båda M) yrkandena 1 och 3,

2015/16:724 av Jan Lindholm (MP),

2015/16:1278 av Jan Ericson (M),

2015/16:1335 av Margareta Cederfelt (M),

2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 23,

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 11, 12 och 16,

2015/16:2039 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkandena 6 och 7,

2015/16:2048 av Mikael Eskilandersson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD),

2015/16:2091 av Erik Bengtzboe (M),

2015/16:2339 av Hanna Westerén och Marie Granlund (båda S),

2015/16:2629 av Maria Malmer Stenergard (M),

2015/16:2865 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 6 och

2015/16:2939 av Jan R Andersson (M).
 • Reservation 10 (SD)
 • Reservation 11 (KD)
7. Arvs- och gåvoskatt
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:719 av Annika Lillemets och Valter Mutt (båda MP).
 • Reservation 12 (V)
8. Avdrag för sponsring, representation, gåvor och forskning
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2258 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 21 och

2015/16:2402 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 8.
 • Reservation 13 (C)
 • Reservation 14 (KD)
9. Tonnageskatt
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:201 av Lars Tysklind (FP) yrkande 4 och

2015/16:2864 av Aron Modig (KD).
10. Konstinköp
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3190 av Maria Weimer (FP).
11. Enskilda näringsidkares personliga friskvård
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:934 av Rickard Nordin (C) yrkande 3.
12. Avskrivning för flyttbara bostadshus
Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1090 av Krister Hammarbergh (M).
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2016-04-19
Debatt i kammaren: 2016-04-20
Stillbild från Debatt om förslag 2015/16:SkU17, Beskattning av företag, kapital och fastighet

Debatt om förslag 2015/16:SkU17

Webb-tv: Beskattning av företag, kapital och fastighet

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 163 Per Åsling (C)

Herr talman! Jag vill föreslå att betänkandet SkU17 återförvisas till skatteutskottet på grund av tekniska problem och att debatten därmed tas i samband med att ärendet återkommer till kammaren. Jag avstår därför från fortsatt debatt.


Anf. 164 Ulf Berg (M)

Herr talman! Här har man förberett sig noggrant. Men jag har förstått att samtliga partier är överens om att vi bör ta hela debatten senare, så jag gör som föregående talare och avstår från vidare debatt.


Anf. 165 Anna Hagwall (SD)

Herr talman! Vi instämmer i förslaget från Per Åsling, som är ordförande i skatteutskottet. Därmed avstår också jag från vidare debatt.


Anf. 166 Larry Söder (KD)

Herr talman! Inte förvånande gör jag precis likadant.


Anf. 167 Erik Ezelius (S)

Herr talman! Det vore märkligt om vi från Socialdemokraterna skulle ha någon annan uppfattning om detta. Vi instämmer i Per Åslings förslag om att ta debatten vid ett senare tillfälle.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 21 april.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2016-04-21
Förslagspunkter: 12

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Företagande och investeringar, allmänna frågor
   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:378 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 9,

   2015/16:548 av Tina Acketoft (FP),

   2015/16:879 av Penilla Gunther (KD),

   2015/16:894 av Penilla Gunther (KD),

   2015/16:1048 av Jessica Rosencrantz (M) yrkandena 4 och 6,

   2015/16:1562 av Hans Rothenberg m.fl. (M),

   2015/16:1565 av Lars Hjälmered (M),

   2015/16:1984 av Per-Ingvar Johnsson och Solveig Zander (båda C),

   2015/16:2077 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 5,

   2015/16:2300 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 2 och 3,

   2015/16:2844 av Josef Fransson m.fl. (SD),

   2015/16:2855 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5,

   2015/16:2995 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C),

   2015/16:3000 av Anders Åkesson och Göran Lindell (båda C) och

   2015/16:3135 av Per Åsling m.fl. (C).
   • Reservation 1 (SD)
   • Reservation 2 (C)
   • Reservation 3 (V)
  2. Utdelning och kapitalvinster till delägare i fåmansföretag
   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:386 av Mathias Sundin och Said Abdu (båda FP),

   2015/16:880 av Penilla Gunther (KD),

   2015/16:896 av Penilla Gunther (KD),

   2015/16:1220 av Said Abdu (FP),

   2015/16:1980 av Helena Lindahl och Per-Ingvar Johnsson (båda C),

   2015/16:2246 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD),

   2015/16:2445 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2,

   2015/16:2448 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1 och

   2015/16:3018 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 6.
   • Reservation 4 (M, C, L, KD)
   • Reservation 5 (M)
   • Reservation 6 (C)
  3. Kapitalvinst vid fastighetsförsäljning
   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:1124 av Sten Bergheden (M),

   2015/16:1338 av Margareta Cederfelt och Johan Forssell (båda M),

   2015/16:1664 av Camilla Waltersson Grönvall (M),

   2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkandena 3 och 4,

   2015/16:2624 av Anti Avsan (M) yrkandena 1 och 2 samt

   2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 1.
   • Reservation 7 (C)
   • Reservation 8 (KD)
  4. Ränteavdrag samt skattereduktion för underskott av kapital
   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:1109 av Said Abdu (FP),

   2015/16:1396 av Fredrik Schulte (M),

   2015/16:1616 av Sten Bergheden (M),

   2015/16:1660 av Erik Bengtzboe (M),

   2015/16:1746 av Jörgen Andersson (M) yrkandena 1 och 2 samt

   2015/16:2047 av Mikael Eskilandersson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD).
  5. Fastighetsskatt på elproduktion
   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2015/16:2854 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 18.
   • Reservation 9 (SD)
  6. Boendebeskattning
   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:711 av Lars-Arne Staxäng och Finn Bengtsson (båda M) yrkandena 1 och 3,

   2015/16:724 av Jan Lindholm (MP),

   2015/16:1278 av Jan Ericson (M),

   2015/16:1335 av Margareta Cederfelt (M),

   2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 23,

   2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 11, 12 och 16,

   2015/16:2039 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkandena 6 och 7,

   2015/16:2048 av Mikael Eskilandersson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD),

   2015/16:2091 av Erik Bengtzboe (M),

   2015/16:2339 av Hanna Westerén och Marie Granlund (båda S),

   2015/16:2629 av Maria Malmer Stenergard (M),

   2015/16:2865 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 6 och

   2015/16:2939 av Jan R Andersson (M).
   • Reservation 10 (SD)
   • Reservation 11 (KD)
  7. Arvs- och gåvoskatt
   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2015/16:719 av Annika Lillemets och Valter Mutt (båda MP).
   • Reservation 12 (V)
  8. Avdrag för sponsring, representation, gåvor och forskning
   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:2258 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 21 och

   2015/16:2402 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 8.
   • Reservation 13 (C)
   • Reservation 14 (KD)
  9. Tonnageskatt
   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:201 av Lars Tysklind (FP) yrkande 4 och

   2015/16:2864 av Aron Modig (KD).
  10. Konstinköp
   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2015/16:3190 av Maria Weimer (FP).
  11. Enskilda näringsidkares personliga friskvård
   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2015/16:934 av Rickard Nordin (C) yrkande 3.
  12. Avskrivning för flyttbara bostadshus
   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2015/16:1090 av Krister Hammarbergh (M).