Thomas Julin (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
tullmästare
Född år
1942
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-05-22 – 2002-09-30
Ledig
2001-09-12 – 2002-05-21
Ordinarie
2001-04-27 – 2001-09-11
Ledig
2001-03-28 – 2001-04-26
Ordinarie
2000-12-19 – 2001-03-27
Ledig
2000-11-24 – 2000-12-18
Ordinarie
1995-11-16 – 2000-11-23
Ledig
1995-10-09 – 1995-11-15
Ordinarie
1994-10-02 – 1995-10-08

Socialutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Försvarsutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04

Justitieutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1998-10-13 – 2000-06-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-05

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 2001/02:185 Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt

  Motion 2001/02:Sf44 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf44 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:185 Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om maximalt tre år. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring om maximalt två år.
  Inlämnad
  2002-06-12
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2002/03:SfU4
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av prop. 2001/02:182 Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning

  Motion 2001/02:Sf39 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf39 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. mp med anledning av prop. 2001/02:182 Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om Schengensamarbetet och aspekter på begreppet
  Inlämnad
  2002-06-12
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:SfU3
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Folkhälsofrågor

  Folkhälsofrågor

  Betänkande 2001/02:SOU19

  Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande till regeringen om att mål bör antagas för det självmordspreventiva arbetet. Riksdagen avslog vidare motioner från allmänna motionstiden 2001 om olika folkhälsofrågor.
  Behandlade dokument
  35
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  11, 117 minuter
  Justering
  2002-05-16
  Debatt
  2002-06-05
  Beslut
  2002-06-05
 • med anledning av prop. 2000/01:65 Kemikaliestrategi för Giftfri miljö

  Motion 2000/01:MJ30 av Thomas Julin (mp)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ30 av Julin, Thomas mp med anledning av prop. 2000/01:65 Kemikaliestrategi för Giftfri miljö Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vissa förtydliganden avseende utfasningen av kvicksilver senast till år 2003. 2.
  Inlämnad
  2001-02-23
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --2000/01:MJU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:49 Ett ramavtal om åtgärder för att underlätta omstrukturering och drift av den europeiska försvarsindustrin

  Motion 2000/01:U7 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2000/01:U7 av Hammarström, Matz mp med anledning av prop. 2000/01:49 Ett ramavtal om åtgärder för att underlätta omstrukturering och drift av den europeiska försvarsindustrin Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens proposition 2000/01:49 Ett ramavtal
  Inlämnad
  2001-02-08
  Förslag
  23
  Utskottsberedning
  ---------------2000/01:UU8
  Riksdagsbeslut
  (23 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik

  Motion 2000/01:MJ26 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ26 av Hammarström, Matz mp med anledning av prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att varg inte bör införas i 28 jaktförordningen, som föreslås i propositionen.
  Inlämnad
  2001-01-31
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---2000/01:MJU9
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • tobaksreklam

  Skriftlig fråga 2000/01:171 av Julin, Thomas (mp)

  den 6 november Fråga 2000/01:171 av Thomas Julin mp till socialminister Lars Engqvist om tobaksreklam Tobaksbolaget Austria Tabak har nyligen väckt uppmärksamhet med att marknadsföra cigaretter genom att anordna release partyn för ungdomar i Malmö. Där lanserades en ny cigarettask inför 800 speciellt inbjudna ungdomar.
  Inlämnad
  2000-11-06
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • Livskraftig demokrati

  Motion 2000/01:K401 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2000/01:K401 av Hammarström, Matz mp Livskraftig demokrati 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen utreder vad som i kapitel 4.1 i motionen anförs om en lag om mänskliga rättigheter m.m. 2. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  --------------2000/01:BoU7 2000/01:KU11 2000/01:KU12 2000/01:KU18 2000/01:KU7 2000/01:UbU13 2001/02:KU14 2001/02:KU15
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • Rätt till teckenspråkstolk m.m.

  Motion 2000/01:So355 av Thomas Julin och Marianne Samuelsson (mp)

  Motion till riksdagen 2000/01:So355 av Julin, Thomas mp Rätt till teckenspråkstolk m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjlighet till auktorisering för teckenspråkstolkar.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:NU7 2000/01:SoU12
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Sillgrisslor och drivgarn

  Motion 2000/01:MJ404 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ404 av Lindvall, Gudrun mp Sillgrisslor och drivgarn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om drivgarn i Östersjön. Inledning Vid ett flertal tillfällen, såväl i motioner som interpellationer och riksdagsdebatter, har
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:MJU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Suicid och ändrade regler för föreningsbidrag

  Motion 2000/01:So370 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2000/01:So370 av Samuelsson, Marianne mp Suicid och ändrade regler för föreningsbidrag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att ett handlingsprogram för att förebygga suicid tas fram. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SoU1 2000/01:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Rätten att överklaga bistånd

  Motion 2000/01:So337 av Thomas Julin m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2000/01:So337 av Julin, Thomas mp Rätten att överklaga bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att alla beslut om bistånd med stöd av socialtjänstlagen skall kunna överklagas. Rätten att överklaga beslut om bistånd Redan
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Högkostnadsskydd

  Motion 2000/01:So336 av Thomas Julin m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2000/01:So336 av Julin, Thomas mp Högkostnadsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen låter utreda möjligheten till ett utgiftstak som täcker de befintliga högkostnadsskydden m.m. Motivering Många människor, framför allt de med funktionshinder, har under de senaste åren
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Insatser mot rökning

  Motion 2000/01:So335 av Thomas Julin m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2000/01:So335 av Julin, Thomas mp Insatser mot rökning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en procentuell del av tobaksskatten avsätts för förebyggande åtgärder, rökavvänjning och tillsyn. 2. Riksdagen tillkännager för
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  -----2000/01:SkU17 2000/01:SoU1 2001/02:SoU8
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Barnbidragshöjning även för socialbidragstagare

  Motion 2000/01:So284 av Thomas Julin m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2000/01:So284 av Julin, Thomas mp Barnbidragshöjning även för socialbidragstagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att barnbidrag inte skall medräknas vid beräkning av socialbidrag. Inledning Nu går det bra för Sverige,
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förändringar av socialtjänsten

  Motion 2000/01:So212 av Thomas Julin m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2000/01:So212 av Julin, Thomas mp Förändringar av socialtjänsten Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en tydlig lagstiftning som reglerar utredningsförfarandet i socialtjänsten. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  -------------2000/01:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Lagen om missbrukare

  Motion 2000/01:So211 av Thomas Julin m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2000/01:So211 av Julin, Thomas mp Lagen om vård av missbrukare Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning för att klarlägga situationen inom missbrukarvården. 2. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagändring för att skydda fostret.
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Solceller och tunnfilmsteknik

  Motion 2000/01:N215 av Per Lager m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2000/01:N215 av Lager, Per mp Solceller och tunnfilmsteknik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av ett initialt stöd för att få i gång massproduktionen av tunnfilmssolceller. 2. Riksdagen begär att regeringen
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:NU3
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Skattebefrielse för veteranfordon

  Motion 2000/01:Sk720 av Sven Bergström m.fl. (c, mp)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk720 av Bergström, Sven c Skattebefrielse för veteranfordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att traktorer samt hus- och släpvagnar äldre än 30 år befrias från fordonsskatt samt att tunga fordon bussar och lastbilar
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Moms på miljömärkta produkter

  Motion 2000/01:Sk682 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk682 av Schlaug, Birger mp Moms på miljömärkta produkter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om miljörelaterad moms. Motivering Det måste löna sig att göra rätt Grön skatteväxling är en metod att göra det som är ekologiskt
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter