Stig Sandström (V)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
ombudsman
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1999-02-12 – 2002-09-30
Ledig
1999-01-11 – 1999-02-11
Ordinarie
1994-10-02 – 1999-01-10

Socialutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 1999-09-20
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Försvarsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1999-09-20 – 2002-09-30

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2002-05-31 – 2002-06-12
Suppleant
2002-01-17 – 2002-01-18
Suppleant
2001-10-25 – 2001-12-11
Suppleant
1999-03-23 – 1999-09-13
Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30

Bostadsutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04

OSSE-delegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Ledamot
1998-10-21 – 2002-12-18

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Materielförsörjning och forskning

  Materielförsörjning och forskning

  Betänkande 2001/02:FÖU11

  Det finns ett behov av en övergripande strategi för det militära försvarets materielförsörjning, forskning och teknikutveckling. Regeringskansliet har inlett ett arbete med att utforma en sådan strategi. Arbetet förutsätts leda fram till bl.a. en sådan precisering av roller och ansvar för regering och
  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  4, 14 minuter
  Justering
  2002-05-16
  Debatt
  2002-06-04
  Beslut
  2002-06-05
 • Stillbild från Debatt om förslag: Det frivilliga försvaret

  Det frivilliga försvaret

  Betänkande 2001/02:FÖU12

  Riksdagen beslutade om riktlinjer för organisationsstöd och uppdrag till den frivilliga försvarsverksamheten. Riksdagen beslutade också godkänna regeringens förslag till inriktning av hemvärnsförbanden inom de nationella skyddsstyrkorna.
  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  20, 1 minuter
  Justering
  2002-05-14
  Debatt
  2002-05-23
  Beslut
  2002-05-23
 • Stillbild från Debatt om förslag: Försvarsmaktens personal

  Försvarsmaktens personal

  Betänkande 2001/02:FÖU7

  Riksdagen avslog motioner om försvarsmaktens personal. Motionerna har väckts med anledning av den del av regeringens proposition Fortsatt förnyelse av totalförsvaret som heter Personal i det nya försvaret. Andra motioner har väckts under allmänna motionstiderna 2000 och 2001.
  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  9, 73 minuter
  Justering
  2002-03-14
  Debatt
  2002-04-04
  Beslut
  2002-04-05
 • med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap

  Motion 2001/02:Fö21 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö21 av Berit Jóhannesson m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att de anslag som hittills anvisats för höjd beredskap också skall kunna användas för insatser som stärker
  Inlämnad
  2002-04-03
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU10
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:11 Bättre villkor för totalförsvarspliktiga

  Motion 2001/02:Fö14 av Stig Sandström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö14 av Stig Sandström m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:11 Bättre villkor för totalförsvarspliktiga 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att allmän värnplikt skall införas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att denna
  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU3
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö12 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö12 av Berit Jóhannesson m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret Innehållsförteckning Innehållsförteckning 7 Förslag till riksdagsbeslut 8 Inledning 9 Konfliktförebyggande åtgärder 10 Det civila försvarets finansiering i en breddad hotbild 11
  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU10 2001/02:FöU2 2001/02:FöU7 2001/02:FöU9 2001/02:UFöU1
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö11 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö11 av Berit Jóhannesson m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige skall följa sina internationella åtaganden och vad Organisationen för säkerhet och samarbete
  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:UFöU1
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • Ersättning till fiskare som får upp krigsmateriel

  Motion 2001/02:MJ251 av Willy Söderdahl m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ251 av Willy Söderdahl m.fl. v Ersättning till fiskare som får upp krigsmateriel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram ett förslag till lag som ger de svenska fiskarna ersättning för utgifter i samband med att krigsmateriel fångas i redskapen. Ersättning
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU23
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Travsportens framtid

  Motion 2001/02:Kr314 av Carlinge Wisberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr314 av Carlinge Wisberg m.fl. v Travsportens framtid 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening behovet av en ny utredning om trav- och galoppsportens framtida arbetsvillkor. 2 Travsportens framtid Travsporten är väl spridd över hela landet, banor
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Sociala kooperativ

  Motion 2001/02:L289 av Ingrid Burman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:L289 av Ingrid Burman m.fl. v Sociala kooperativ 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till en lagstiftning om en kooperativ företagsform enligt vad i motionen anförs om möjligheter att inrätta sociala kooperativ. 2 Motivering Den kooperativa
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:LU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Götalandsbanan och Europabanan

  Motion 2001/02:T449 av Annelie Enochson m.fl. (kd, v, fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:T449 av Annelie Enochson m.fl. kd, v, fp Götalandsbanan och Europabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen i samband med antagandet av riktlinjer för Banverkets arbete med utarbetandet av Stomnätsplan 20042015 uppdrar åt Banverket att som en del i stomnätsplanearbetet
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • Sverige och slavhandeln över Atlanten

  Motion 2001/02:U220 av Murad Artin m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:U220 av Murad Artin m.fl. v Sverige och slavhandeln över Atlanten 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den svenska regeringen bör utreda i vilken utsträckning Sverige bedrev eller deltog i slavhandeln över Atlanten.
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Folkmordet på assyrier/syrianer och kaldéer

  Motion 2001/02:U219 av Murad Artin m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:U219 av Murad Artin m.fl. v Folkmordet på assyrier/syrianer och kaldéer 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den svenska regeringen bör verka för att och visa på det angelägna och nödvändiga i en officiell redovisning
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Situationen i Sri Lanka

  Motion 2001/02:U212 av Murad Artin m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:U212 av Murad Artin m.fl. v Situationen i Sri Lanka 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige bör verka för att de tamiler som arresterats och hållits fängslade utan rannsakning och dom antingen friges eller att deras fall underkastas
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Oromofolket i Etiopien

  Motion 2001/02:U211 av Murad Artin m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:U211 av Murad Artin m.fl. v Oromofolket i Etiopien 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att den bör verka för att EPRDF-regeringen i Addis Abeba respekterar landets författning och oromofolkets nationella självbestämmanderätt. Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Demokratibistånd till norra Irak/irakiska Kurdistan

  Motion 2001/02:U210 av Murad Artin m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:U210 av Murad Artin m.fl. v Demokratibistånd till norra Irak/irakiska Kurdistan 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att verka för uppbyggnaden av demokratiska institutioner, som ett led i att öka den politiska och religiösa toleransen, att
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:UU2 2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Demokrati och mänskliga rättigheter i Eritrea

  Motion 2001/02:U208 av Murad Artin m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:U208 av Murad Artin m.fl. v Demokrati och mänskliga rättigheter i Eritrea 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige som enskilt land och som medlem i EU bör understödja en demokratisk utveckling, förstärka respekten för mänskliga rättigheter
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

  Motion 2001/02:U283 av Stig Sandström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:U283 av Stig Sandström m.fl. v Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen bör ta initiativ till att en styrkekatalog för civil krishantering upprättas i OSSE:s regi. Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:UU2 2001/02:UU6
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Sanktionerna mot Irak och det kurdiska folkets säkerhet

  Motion 2001/02:U282 av Murad Artin m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:U282 av Murad Artin m.fl. v Sanktionerna mot Irak och det kurdiska folkets säkerhet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige i FN måste verka för att USA:s och Storbritanniens bombningar av Irak upphör. Riksdagen tillkännager för regeringen
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , ,
 • Sanktionerna mot Irak

  Motion 2001/02:U260 av Murad Artin m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:U260 av Murad Artin m.fl. v Sanktionerna mot Irak 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige i FN måste verka för att USA:s och Storbritanniens bombningar av Irak upphör. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , ,

Filter