Stig Sandström (V)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
ombudsman
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1999-02-12 – 2002-09-30
Ledig
1999-01-11 – 1999-02-11
Ordinarie
1994-10-02 – 1999-01-10

Socialutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 1999-09-20
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Försvarsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1999-09-20 – 2002-09-30

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2002-05-31 – 2002-06-12
Suppleant
2002-01-17 – 2002-01-18
Suppleant
2001-10-25 – 2001-12-11
Suppleant
1999-03-23 – 1999-09-13
Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30

Bostadsutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04

OSSE-delegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Ledamot
1998-10-21 – 2002-12-18

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Materielförsörjning och forskning

  Materielförsörjning och forskning

  Betänkande 2001/02:FÖU11

  Det finns ett behov av en övergripande strategi för det militära försvarets materielförsörjning, forskning och teknikutveckling. Regeringskansliet har inlett ett arbete med att utforma en sådan strategi. Arbetet förutsätts leda fram till bl.a. en sådan precisering av roller och ansvar för regering och

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  4, 14 minuter
  Justering
  2002-05-16
  Debatt
  2002-06-04
  Beslut
  2002-06-05
 • Stillbild från Debatt om förslag: Det frivilliga försvaret

  Det frivilliga försvaret

  Betänkande 2001/02:FÖU12

  Riksdagen beslutade om riktlinjer för organisationsstöd och uppdrag till den frivilliga försvarsverksamheten. Riksdagen beslutade också godkänna regeringens förslag till inriktning av hemvärnsförbanden inom de nationella skyddsstyrkorna.

  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  20, 1 minuter
  Justering
  2002-05-14
  Debatt
  2002-05-23
  Beslut
  2002-05-23
 • Stillbild från Debatt om förslag: Försvarsmaktens personal

  Försvarsmaktens personal

  Betänkande 2001/02:FÖU7

  Riksdagen avslog motioner om försvarsmaktens personal. Motionerna har väckts med anledning av den del av regeringens proposition Fortsatt förnyelse av totalförsvaret som heter Personal i det nya försvaret. Andra motioner har väckts under allmänna motionstiderna 2000 och 2001.

  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  9, 73 minuter
  Justering
  2002-03-14
  Debatt
  2002-04-04
  Beslut
  2002-04-05
 • med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap

  Motion 2001/02:Fö21 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö21 av Berit Jóhannesson m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att de anslag som hittills anvisats för höjd beredskap också skall kunna användas för insatser som stärker

  Inlämnad
  2002-04-03
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU10
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:11 Bättre villkor för totalförsvarspliktiga

  Motion 2001/02:Fö14 av Stig Sandström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö14 av Stig Sandström m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:11 Bättre villkor för totalförsvarspliktiga 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att allmän värnplikt skall införas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att denna

  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU3
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö12 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö12 av Berit Jóhannesson m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret Innehållsförteckning Innehållsförteckning 7 Förslag till riksdagsbeslut 8 Inledning 9 Konfliktförebyggande åtgärder 10 Det civila försvarets finansiering i en breddad hotbild 11

  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU10 2001/02:FöU2 2001/02:FöU7 2001/02:FöU9 2001/02:UFöU1
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö11 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö11 av Berit Jóhannesson m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige skall följa sina internationella åtaganden och vad Organisationen för säkerhet och samarbete

  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:UFöU1
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

  Motion 2001/02:U283 av Stig Sandström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:U283 av Stig Sandström m.fl. v Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen bör ta initiativ till att en styrkekatalog för civil krishantering upprättas i OSSE:s regi. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:UU2 2001/02:UU6
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Sanktionerna mot Irak och det kurdiska folkets säkerhet

  Motion 2001/02:U282 av Murad Artin m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:U282 av Murad Artin m.fl. v Sanktionerna mot Irak och det kurdiska folkets säkerhet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige i FN måste verka för att USA:s och Storbritanniens bombningar av Irak upphör. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , ,
 • Sanktionerna mot Irak

  Motion 2001/02:U260 av Murad Artin m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:U260 av Murad Artin m.fl. v Sanktionerna mot Irak 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige i FN måste verka för att USA:s och Storbritanniens bombningar av Irak upphör. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , ,
 • EU:s biståndspolitik

  Motion 2001/02:U259 av Willy Söderdahl m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:U259 av Willy Söderdahl m.fl. v EU:s biståndspolitik 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i EU bör verka för utformningen av EU:s bistånd. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:UU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • Sidas jämställdhetsarbete

  Motion 2001/02:U258 av Ingrid Burman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:U258 av Ingrid Burman m.fl. v Sidas jämställdhetsarbete 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förstärkning av inriktningen på jämställdhetsarbete i Sidas organisation och verksamhet. 2 Inledning Idag lever 1,2 miljarder

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Stöd till Eritreas energiförsörjning

  Motion 2001/02:U245 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:U245 av Lars Ohly m.fl. v Stöd till Eritreas energiförsörjning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att det svenska stödet till den eritreanska energisektorn skall förlängas så att Sverige kan fortsätta att bidra till Eritreas energiförsörjning

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Ilisuprojektet i Turkiet

  Motion 2001/02:U255 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:U255 av Lars Ohly m.fl. v Ilisuprojektet i Turkiet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen i EU, FN och i andra internationella sammanhang verkar för att staden Hasankeyf i sydöstra Turkiet förklaras ingå i mänsklighetens kulturella världsarv. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Stöd till avminering av Eritrea

  Motion 2001/02:U253 av Murad Artin m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:U253 av Murad Artin m.fl. v Stöd till avminering av Eritrea 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige genom stöd till avminering av Eritreas jordbruksområden kan lätta bördan för Eritreas hårt krigsdrabbade befolkning. 2 Krig och förstörelse

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Demokratiska rättigheter i Kenya

  Motion 2001/02:U246 av Lars Ohly m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:U246 av Lars Ohly m.fl. v Demokratiska rättigheter i Kenya 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att den svenska regeringen i EU, FN och andra internationella forum bör verka för att demokratiska fri- och rättigheter införs i Kenya. Riksdagen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Kriget i Tjetjenien

  Motion 2001/02:U230 av Murad Artin m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:U230 av Murad Artin m.fl. v Kriget i Tjetjenien 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att i FN, EU, OSSE och andra internationella organisationer skall verka för att förmå Ryssland att minska sina militära insatser i Tjetjenien. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Situationen i Somalia

  Motion 2001/02:U228 av Murad Artin m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:U228 av Murad Artin m.fl. v Situationen i Somalia 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att det svenska biståndet i ett första skede inriktar sig på desarmering av de minor som efter kriget finns spridda över stora områden i Somalia. Riksdagen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:UU2
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Blockaden mot Armenien

  Motion 2001/02:U227 av Murad Artin m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:U227 av Murad Artin m.fl. v Blockaden mot Armenien 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening för regeringen som sin mening att den svenska regeringen inom OSSE aktivt bör verka för att frågan om Nagorno-Karabach löses. Riksdagen tillkännager för

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:UU10 2001/02:UU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Minska antalet avgångar av totalförsvarspliktiga

  Motion 2001/02:Fö237 av Berit Jóhannesson och Stig Sandström (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö237 av Berit Jóhannesson och Stig Sandström v Minska antalet avgångar av totalförsvarspliktiga 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen skall ge Försvarsmakten i uppdrag att se över sina nuvarande rutiner gällande uppföljning av

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU3
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,

Filter