Rolf Åbjörnsson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län
Titel
Advokat.
Född år
1941
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2002-09-30

Riksdagsledamot

Ersättare
2017-01-12 – 2017-02-12
Ersättare
2016-01-14 – 2016-03-04

Justitieutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Finansutskottet

Extra suppleant
2017-01-12 – 2017-02-12
Extra suppleant
2016-01-19 – 2016-03-04

Skatteutskottet

Extra suppleant
2017-01-12 – 2017-02-12

Utrikesutskottet

Extra suppleant
2017-01-12 – 2017-02-12

Lagutskottet

Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Förste vice ordförande
1998-10-05 – 2002-09-30
Suppleant
1994-12-15 – 1998-10-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 94-02, 16 och 17 (ersättare 160114-160304 och 170112-170212). Ledamot justitieutskottet 94-98 och 1:e vice ordförande lagutskottet 98-02. Suppleant lagutskottet 94-98 och justitieutskottet 98-02. Extra suppleant finansutskottet 16 och 17, skatteutskottet 17 och utrikesutskottet 17.

Föräldrar

Agronomen Björn Åbjörnsson och Elsa von Schultz.

Utbildning

Juris kandidat 67.

Anställningar

Tingstjänstgöring, Södra Roslags tingsrätt 67-69. Advokat 72. Delägare, advokatfirman Lindahl.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Sakkunnig, insolvensutredningen 88-92. Ledamot, aktiebolagskommittén 92-01, rättssäkerhetskommittén 92-95, bankkriskommittén 93-94, näringsförbudsutredningen 94-95, 1998 års sexualbrottskommitté 98-01 och Säpo/Rikskrimkommittén 98-00.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Täby 91-.

Litteratur

Ekonomi och moral - Gäldstugans tid är förbi (96).

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av skr. 2016/17:82 Riksrevisionens rapport om statliga insatser inom arbetsmiljöområdet

  Motion 2016/17:3608 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

  Motion till riksdagen 2016/17:3608 av Désirée Pethrus m.fl. KD med anledning av skr. 2016/17:82 Riksrevisionens rapport om statliga insatser inom arbetsmiljöområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmana Arbetsmiljöverket till förbättrade rutiner för att ta emot
  Inlämnad
  2017-02-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2016/17:AU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Regeringens och riksdagens roll som lagstiftare

  Regeringens och riksdagens roll som lagstiftare

  Interpellation 2015/16:426 av Rolf Åbjörnsson (KD)

  Interpellation 2015/16:426 Regeringens och riksdagens roll som lagstiftare av Rolf Åbjörnsson KD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Under min aktiva tid som rättspolitiker sedan 1994 har jag erfarit att rättsfrågor har en tendens att falla mellan stolarna. Lagstiftaren noterar att ett problem bör
  Inlämnad
  2016-02-22
  Besvarare
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: LU26

  LU26

  Betänkande 2001/02:LU26

  Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att hösten 2002 återkomma med lagförslag som innebär väsentliga ändringar i nuvarande bestämmelser kring företagskonkurser. Syftet ska vara bl.a. att underlätta företagsrekonstruktioner i stället för konkurser och att förbättra arbetstagares
  Behandlade dokument
  5
  Anföranden och repliker
  12, 1 minuter
  Beredning
  2002-04-23
  Justering
  2002-05-23
  Debatt
  2002-06-05
  Beslut
  2002-06-05
 • Trustoraffären

  Skriftlig fråga 2001/02:1186 av Åbjörnsson, Rolf (kd)

  den 21 maj Fråga 2001/02:1186 av Rolf Åbjörnsson kd till justitieminister Thomas Bodström om Trustoraffären Det har nu blivit känt att Riksåklagaren inte kommer att överklaga hovrättens frikännande domar i Trustorfallet. Riksåklagarens skäl är att hovrättens dom är felaktig, alltså finns inte något prejudikatsintresse
  Inlämnad
  2002-05-21
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU

  Motion 2001/02:L28 av Kjell Eldensjö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:L28 av Kjell Eldensjö m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att från svensk sida inta en pådrivande roll i fråga
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:LU28
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:170 Vissa frågor om koncessionsavgift på televisionens område

  Motion 2001/02:K92 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:K92 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:170 Vissa frågor om koncessionsavgift på televisionens område Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 4 första stycket lagen 1992:72 om koncessionsavgift på televisionens och radions område skall ha den lydelse som
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU36
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Den ekonomiska brottsligheten

  Den ekonomiska brottsligheten

  Betänkande 2001/02:JUU8

  Riksdagen lade till handlingarna regeringens årliga skrivelse om den ekonomiska brottsligheten. I skrivelsen redovisas de åtgärder som vidtagits inom ramen för regeringens strategi för samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Riksdagen avslog vidare, med hänvisning till redan vidtagna eller pågående åtgärder, ett antal motioner och ett förslag från Riksdagens revisorer som syftar till att höja kvaliteten i ekobrottsbekämpningen.
  Behandlade dokument
  12
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  17 
  Anföranden och repliker
  19, 59 minuter
  Justering
  2002-03-19
  Debatt
  2002-04-05
  Beslut
  2002-04-10
 • med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor

  Motion 2001/02:K85 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:K85 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen främst bör inrikta sina ansträngningar i framtidskonventet på frågan om EU:s
  Inlämnad
  2002-03-28
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:KUU2
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption

  Motion 2001/02:L26 av Rolf Åbjörnsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:L26 av Rolf Åbjörnsson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att regeringen skall få rätt att säga upp den europeiska konventionen om adoption av barn. Riksdagen avslår regeringens förslag till
  Inlämnad
  2002-03-28
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2001/02:LU27
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , ,
 • med anledning av förs. 2001/02:RR15 Riksdagens revisorers förslag angående myndigheten Regeringskansliet

  Motion 2001/02:K84 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:K84 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av förs. 2001/02:RR15 Riksdagens revisorers förslag angående myndigheten Regeringskansliet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om principerna för dimensioneringen av myndigheten
  Inlämnad
  2002-03-19
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU32
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av skr. 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna

  Motion 2001/02:K79 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:K79 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en värdekommission. Etisk grund För att ett samhälle ska
  Inlämnad
  2002-02-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av förs. 2001/02:RR14 Den ekonomiska redovisningen av Östersjömiljarderna

  Motion 2001/02:K76 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:K76 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av förs. 2001/02:RR14 Den ekonomiska redovisningen av Östersjömiljarderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förhindra en utveckling där departementen övertar uppgifter
  Inlämnad
  2002-02-14
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

  Motion 2001/02:K65 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:K65 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning om subsidiaritetsprincipen i syfte att göra den till en vägledande norm för
  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2001/02:KU14
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:82 Ändrade regler om annonser i TV-sändningar

  Motion 2001/02:K73 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:K73 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:82 Ändrade regler om annonser i TV-sändningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att i radio- och TV-lagen föreskriva undantagsregler för att utjämna antalet reklamminuter vid en angränsande timme under direktsändning
  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:KU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Associationsrättsliga frågor

  Associationsrättsliga frågor

  Betänkande 2001/02:LU11

  Riksdagen avslog motioner från den allmänna motionstiden 2001 om olika associationsrättsliga frågor.
  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  27, 79 minuter
  Beredning
  2001-12-04
  Justering
  2002-01-15
  Debatt
  2002-01-30
  Beslut
  2002-01-30
 • med anledning av prop. 2001/02:67 Förlängning av giltighetstiden för konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning, m.m.

  Motion 2001/02:MJ22 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ22 av Gunilla Tjernberg m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:67 Förlängning av giltighetstiden för konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet

  Motion 2001/02:K53 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:K53 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen vad i motionen anförs om låga kostnader för enskildas utgivningsbevis avseende databaser på Internet. Motivering Kristdemokraterna
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:72 Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m.

  Motion 2001/02:K48 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:K48 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:72 Ändringar i regeringsformen samarbetet i EU m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 1 kap. 2 första stycket regeringsformen skall ha lydelsen: Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU18
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av skr. 2001/02:68 Konsumenterna och miljön

  Motion 2001/02:L13 av Kjell Eldensjö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:L13 av Kjell Eldensjö m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:68 Konsumenterna och miljön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att prioritera och uppmuntra miljömärkningar samt spridande av kunskap om deras innebörd och
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2001/02:LU18
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:126 Medling med anledning av brott

  Motion 2001/02:Ju26 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju26 av Ragnwi Marcelind m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:126 Medling med anledning av brott Ju26 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det tydligt skall framgå hur medling skall finansieras och vilka omprioriteringar
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,

Filter