Rickard Nordin (C)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun, plats 40
Titel
Pol.kand.
Född år
1983
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Näringsutskottet

Suppleant

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant

Kulturutskottet

Suppleant

EU-nämnden

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2014-09-29 – 2026-09-21
Ledig
2014-03-03 – 2014-04-03
Ledig
2013-10-21 – 2013-12-20

Riksdagsledamot

Ersättare
2014-04-04 – 2014-09-29
Ersättare
2013-12-21 – 2014-03-02
Ersättare
2011-10-12 – 2013-10-20

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Ledamot
2012-09-06 – 2014-09-29
Suppleant
2011-10-21 – 2012-09-05

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2011-10-14 – 2014-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26
Suppleant
2015-09-17 – 2018-09-24
Suppleant
2012-06-01 – 2012-09-05
Suppleant
2011-10-19 – 2012-05-31

Kulturutskottet

Suppleant
2023-02-24 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2012-09-13 – 2014-09-29

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24

Näringsutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26
Suppleant
2014-10-14 – 2018-09-24

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2022-10-12 –
Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04

OSSE-delegationen

Ledamot
2011-10-21 – 2014-10-14

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 11- (ersättare 111012-140929). Ledamot socialutskottet 12-14. Suppleant civilutskottet 11-14, socialutskottet 11-12, miljö- och jordbruksutskottet 11-12 och 15-, kulturutskottet 12-14, justitieutskottet 14-18 och näringsutskottet 14-. Ledamot OSSE-delegationen 11-14.

Utbildning

Gymnasieskola i Eksjö, slutår -02. Chalmers 03-04. Göteborgs universitet 04-09.

Anställningar

Kioskpersonal, Movänta Camping 97. Städare, Movänta Camping 98-99. Receptionist, Movänta Camping 00-07. Projektledare, EUE AB 02-03. Politisk sekreterare, Centerpartiet i Göteborg 07-10.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, Miljömålsberedningen 14-17. Ledamot, Energikommissionen 15-17.

Kommunala uppdrag

Ledamot HSN5, Västra Götaland 11. Ersättare, miljönämnden, Västra Götaland 11. Ledamot, kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland 12-14.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot, föreningen Fair Trade Sverige 12-13.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Statligt stöd till miljöorganisationer

  Skriftlig fråga 2020/21:3601 av Rickard Nordin (C)

  Fråga 2020/21:3601 Statligt stöd till miljöorganisationer av Rickard Nordin C till Miljö- och klimatminister Per Bolund MP Det statliga stödet till miljöorganisationer via Naturvårdsverket fungerar på många sätt bra. Att engagera civilsamhället i olika typer av frågor är både relevant och viktigt för att bidra till en

  Inlämnad
  2021-09-06
  Besvarare
  Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
 • Utbetalning av solcellsstödet

  Skriftlig fråga 2020/21:3533 av Rickard Nordin (C)

  Fråga 2020/21:3533 Utbetalning av solcellsstödet av Rickard Nordin C till Finansminister Magdalena Andersson S Solcellsstödet, som nu är avvecklat och ersatt med det gröna avdraget, var populärt, och det inkom fler ansökningar än som ursprungligen var budgeterat för. Sista ansökningsdag för solcellsstödet var den 7 juli

  Inlämnad
  2021-08-26
  Besvarare
  Statsrådet Anders Ygeman (S)
 • Åtgärder för att minska klimat- och hälsoskada från privat bruk av dikväveoxid

  Skriftlig fråga 2020/21:3532 av Rickard Nordin (C)

  Fråga 2020/21:3532 Åtgärder för att minska klimat- och hälsoskada från privat bruk av dikväveoxid av Rickard Nordin C till Miljö- och klimatminister Per Bolund MP År 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp. Det kräver resolut och handfast handling i närtid för att i första hand förebygga nya utsläpp. Det fordrar en bred

  Inlämnad
  2021-08-26
  Besvarare
  Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Moderna tillståndsprocesser för elnät

  Moderna tillståndsprocesser för elnät

  Betänkande 2020/21:NU22

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i bland annat ellagen. Ändringarna ska bidra till att det blir enklare att bygga ut elnäten i Sverige. Förfarandet ska bli mindre krävande för både elnätsföretagen och de berörda myndigheterna. Lagändringarna börjar gälla

  Behandlade dokument
  47
  Förslagspunkter
  24
  Reservationer
  34 
  Anföranden och repliker
  24, 88 minuter
  Justering
  2021-06-15
  Bordläggning
  2021-06-21
  Debatt
  2021-06-22
  Beslut
  2021-06-23
 • Stillbild från Debatt om förslag: Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi

  Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi

  Betänkande 2020/21:NU27

  Regeringen får besluta om nya regler för dels tidsfrister för kommuners handläggning av anläggningar som producerar förnybar el, dels kommuners medverkan i arbetet med kontaktpunkter för ärenden som gäller tillförsel av förnybar energi. Syftet med de nya reglerna är att

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 48 minuter
  Justering
  2021-06-15
  Bordläggning
  2021-06-15
  Debatt
  2021-06-16
  Beslut
  2021-06-17
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Försvarsminister Peter Hultqvist S Minister för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans S Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Infrastrukturminister

 • Försenade batterileveranser på grund av stoppet i Suezkanalen

  Skriftlig fråga 2020/21:3066 av Rickard Nordin (C)

  Fråga 2020/21:3066 Försenade batterileveranser på grund av stoppet i Suezkanalen av Rickard Nordin C till Statsrådet Anders Ygeman S Under 2019 utgick ett stöd till de fastighetsägare som ville investera i batterier/batterilager/energilager. Bidraget uppgick till 50 eller 60 procent av investeringen. Detta var ett uppskattat

  Inlämnad
  2021-06-01
  Besvarare
  Statsrådet Anders Ygeman (S)
 • med anledning av prop. 2020/21:188 Moderna tillståndsprocesser för elnät

  Motion 2020/21:4071 av Rickard Nordin (C)

  Motion till riksdagen 2020/21:4071 av Rickard Nordin C med anledning av prop. 2020/21:188 Moderna tillståndsprocesser för elnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inkludera Nätkoncessionsutredningens förslag SOU 2019:30 att göra det möjligt att dela el inom fastigheter

  Inlämnad
  2021-05-12
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2020/21:NU22
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Energipolitik

  Energipolitik

  Betänkande 2020/21:NU21

  Riksdagen sa nej till cirka 170 förslag om energipolitik i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Riksdagen hänvisade bland annat till inriktningen för energipolitiken, som riksdagen tidigare tagit beslut om, samt till pågående och aviserade insatser, myndighetsuppdrag

  Behandlade dokument
  41
  Förslagspunkter
  25
  Reservationer
  54 
  Anföranden och repliker
  43, 131 minuter
  Justering
  2021-04-29
  Bordläggning
  2021-05-04
  Debatt
  2021-05-05
  Beslut
  2021-05-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Näringspolitik

  Näringspolitik

  Betänkande 2020/21:NU20

  Riksdagen sa nej till sammanlagt cirka 150 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 om olika näringspolitiska frågor. Detta med hänvisning till att arbete och utredningar redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

  Motionerna handlar bland annat om företagsfrämjande, riktade insatser, företagens kapitalförsörjning samt särskilda näringsgrenar och branscher.

  Behandlade dokument
  80
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  37 
  Anföranden och repliker
  36, 129 minuter
  Justering
  2021-04-29
  Bordläggning
  2021-05-04
  Debatt
  2021-05-05
  Beslut
  2021-05-05
 • med anledning av prop. 2020/21:181 Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi

  Motion 2020/21:4044 av Rickard Nordin (C)

  Motion till riksdagen 2020/21:4044 av Rickard Nordin C med anledning av prop. 2020/21:181 Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska återkomma med förtydligande av vilka synnerliga

  Inlämnad
  2021-05-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2020/21:NU27
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 2 avslag, 2 bifall,
 • Slopande av flipperspelslagen

  Skriftlig fråga 2020/21:2672 av Rickard Nordin (C)

  Fråga 2020/21:2672 Slopande av flipperspelslagen av Rickard Nordin C till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Innan coronapandemin startade skickade regeringen ut en efterlängtad skrivelse på remiss. I Ds 2019:30 Vissa följdändringar med anledning av spellagen tas kraven på tillstånd för förströelsespel bort. Tanken var

  Inlämnad
  2021-04-26
  Besvarare
  Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
 • Utåtriktad växlingsverksamhet

  Skriftlig fråga 2020/21:2671 av Rickard Nordin (C)

  Fråga 2020/21:2671 Utåtriktad växlingsverksamhet av Rickard Nordin C till Finansminister Magdalena Andersson S I samband med att bitcoin och andra kryptovalutor både ökat och blivit mer populära är det viktigt att lagstiftningen är tydlig. Ett begrepp som förvirrat är Skatteverkets användning av utåtriktad växlingsverksamhetDet

  Inlämnad
  2021-04-26
  Besvarare
  Finansminister Magdalena Andersson (S)
 • Samexistens mellan vindkraftverk och Försvarsmaktens behov

  Skriftlig fråga 2020/21:2611 av Rickard Nordin (C)

  Fråga 2020/21:2611 Samexistens mellan vindkraftverk och Försvarsmaktens behov av Rickard Nordin C till Försvarsminister Peter Hultqvist S Minst en tredjedel av Sveriges landyta har i dag restriktioner som påverkar vindkraftsbyggandet. Försvarsmakten lämnar anmärkningar i 40 procent av tillståndsprocesserna för vind- och

  Inlämnad
  2021-04-21
  Besvarare
  Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
 • Stillbild från Särskild debatt: Särskild debatt om Sveriges elförsörjning

  Särskild debatt om Sveriges elförsörjning

  Den 5 mars håller riksdagen en särskild debatt om Sveriges elförsörjning. Debatten har begärts av Sverigedemokraterna. Från regeringen deltar energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman SDen särskilda debatten går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv. Särskild

 • Stillbild från Debatt om förslag: Klimatpolitik

  Klimatpolitik

  Betänkande 2020/21:MJU9

  Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag om klimatpolitik i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Förslagen handlar bland annat om Sveriges, EU:s och internationellt klimatarbete, klimatanpassning, negativa utsläpp och kompletterande åtgärder, industri och export, forskning, utvärdering och rapportering. Riksdagen hänvisade främst till pågående arbete inom området.

  Behandlade dokument
  34
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  16 
  Anföranden och repliker
  30, 114 minuter
  Justering
  2021-02-23
  Bordläggning
  2021-03-03
  Debatt
  2021-03-04
  Beslut
  2021-03-04
 • Stillbild från Debatt om förslag: Extra ändringsbudget för 2021 – Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen

  Extra ändringsbudget för 2021 – Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen

  Betänkande 2020/21:FiU41

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ytterligare en extra ändringsbudget för att lindra konsekvenserna av coronavirusets spridning. Beslutet innebär att sjukförsäkringen blir mer flexibel jämfört med i dag för vissa långtidssjukskrivna personer.

  I dag bedöms

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  36, 127 minuter
  Justering
  2021-02-25
  Bordläggning
  2021-03-02
  Debatt
  2021-03-03
  Beslut
  2021-03-03
 • Gemensamma energieffektiva lösningar

  Skriftlig fråga 2020/21:1981 av Rickard Nordin (C)

  Fråga 2020/21:1981 Gemensamma energieffektiva lösningar av Rickard Nordin C till Statsrådet Anders Ygeman S Sverige är en nettoexportnation när det kommer till el. Men Sverige har både lokala och regionala utmaningar när det gäller att upprätthålla effekten i kraftnätet. Energieffektivisering och minskad resursanvändning

  Inlämnad
  2021-02-25
  Besvarare
  Statsrådet Anders Ygeman (S)
 • Havsplaner och vindenergi

  Skriftlig fråga 2020/21:1888 av Rickard Nordin (C)

  Fråga 2020/21:1888 Havsplaner och vindenergi av Rickard Nordin C till Försvarsminister Peter Hultqvist S Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till ny havsplan för Sverige som presenterades i december 2019 och som ska antas av regeringen och redovisas för EU senast i mars 2021. Planen ska bidra till god havsmiljö

  Inlämnad
  2021-02-18
  Besvarare
  Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Utrikesminister Ann Linde S Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans S Infrastrukturminister

Filter

Valda filter