Pierre Schori (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
Kabinettssekreterare, senare statsråd
Född år
1938
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
1994-10-07 – 1999-06-14
Ordinarie
1991-09-29 – 1994-10-06

Utrikesutskottet

Vice ordförande
1991-10-07 – 1994-10-01

Krigsdelegationen

Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-02

ESK-delegationen

Vice ordförande
1993-01-21 – 1994-10-02

Utrikesdepartementet

Statsråd
1994-10-06 – 1996-03-22

EG-delegationen

Ledamot
1993-01-21 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Litteratur

Om internationella frågor, bl a Latinamerikaner om Latinamerika. En antologi (1968, redaktör), I orkanens öga. Om den kommande revolutionen i Centralamerika (1981), Dokument inifrån. Sverige och storpolitiken i omvälvningarnas tid (1992) och Mellan Maastricht och Sarajevo. Samtal om Europa (1994).

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Ledamot av Utrikesutskottet 91/92-93/94, vice ordförande 91/92-93/94. Suppleant i Utrikesnämnden 91/92-93/94 och Talmanskonferensen 91/92-93/94. Ledamot av Krigsdelegationen 91/92-93/94. Ledamot av Europeiska säkerhetskonferensen 92/93-93/94, vice ordförande 93/94, och EG-Sverige-kommittén 92/93-93/94. - Ledamot av s-gruppens styrelse 91/92-93/94. Ledamot av Europaparlamentet 99-00.

Bostadsort

Lidingö

Utbildning

Filosofie magister vid Lunds universitet 62. Tjänstemannasekreterare vid SAP:s partistyrelse 65-67. Internationell sekreterare i SAP 67-71 och 76-82, red för tidskriften Tiden 71-73. Departementssekreterare vid utrikesdepartementet 71-73. Kansliråd i statsrådsberedningen 73-76. Kabinettssekreterare i utrikesdepartementet 82-91. Statsråd vid utrikesdepartementet (biståndsfrågor) 7.10.1994-99. Ambassadör vid Sveriges ständiga representation vid Förenta nationerna 00-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Svenska Judoförbundet, ordförande 89-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet 73-76, Regeringskansliets förvaltningskontor 89-91, Svenska institutet i Alexandria, ordförande 99-, Ledamot av beredningen för humanitärt bistånd 78-82. - Ledamot av nationalkommittén för förberedelser inför 1992 års FN-konferens om miljö och utveckling 90-91.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Lidingö skolstyrelse 73-79 och kulturnämnden 79-82.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • sexualupplysning och unga kvinnor

  Skriftlig fråga 1997/98:561 av Halvarsson, Isa (fp)

  Fråga 1997/98:561 av Isa Halvarsson fp till statsrådet Pierre Schori om sexualupplysning och unga kvinnor Flickebarnets villkor uppmärksammades i ett särskilt kapitel i den handlingsplan som antogs vid FN:s kvinnokonferens i Beijing. Konventionen om barnets rättigheter är en viktig utgångspunkt i detta kapitel, vilket

  Inlämnad
  1998-03-13
  Besvarare
  statsrådet Pierre Schori (S)
 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi54 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi54 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Sätt Sverige i arbete Inledning och sammanfattning Vi socialdemokrater ger inte upp kampen mot arbetslösheten. Vi vill

  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1993/94:FiU20 1993/94:JoU32
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi30 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi30 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringspropositionen En ny ekonomisk politik Innehåll 1. Sveriges väg ur krisen2 2. De förlorade åren4 3. Hur hamnade Sverige i krisen6

  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen

  Motion 1993/94:A80 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A80 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning och sammanfattning2 Bakgrund3 Regeringens strategi4 Återförvisa propositionen5 Vår principiella syn7 Förslagen i propositionen13 Hemställan27

  Inlämnad
  1994-05-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:AU18
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft

  Motion 1993/94:Ub81 av Eva Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub81 av Eva Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Högre utbildning i Stockholms län Bygg ut den högre utbildningen i Stockholms län. Planera för ett nytt universitet på Södertörn med tyngdpunkt vid Novum i Huddinge.Utveckla

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling

  Motion 1993/94:A56 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A56 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling Innehållsförteckning 1. Inledning och sammanfattning2 2. Bristfällig proposition3 3. Problemen nu4 4. Vår syn på regionalpolitiken5 5. Den regionala utvecklingen7 6. Sektorspolitiken8

  Inlämnad
  1994-04-13
  Förslag
  58
  Utskottsberedning
  -----------------------------1993/94:AU13
  Riksdagsbeslut
  (58 yrkanden): , , 29 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skriv. 1993/94:207 Sverige och Partnerskap för fred

  Motion 1993/94:U6 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:U6 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av skriv. 1993/94:207 Sverige och Partnerskap för fred Socialdemokraterna har i partimotionen U304, Ett program för gemensam säkerhetfrån i januari 1994 uttalat förhoppningen att Partnerskap för fred kan utgöra ett förstärkt samarbete på alleuropeisk

  Inlämnad
  1994-04-12
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:UU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:148 Vårdnadsbidrag

  Motion 1993/94:So49 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:So49 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:148 Vårdnadsbidrag I proposition 1993/94:148 föreslås att vårdnadsbidrag skall lämnas med 2 000 kr per månad och barn i åldrarna ett till tre år som inte har plats i den offentligt finansierade barnomsorgen. Regeringen föreslår

  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:160 Ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området

  Motion 1993/94:K44 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:K44 av Anita Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:160 Ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området I proposition 1993/94:160 föreslår regeringen att en ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området införs från den 1 juli 1994. Två myndigheter ersätter de nuvarande

  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU37
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken: Delad makt - delat ansvar

  Motion 1993/94:A40 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A40 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken: Delad makt delat ansvar Innehåll Inledning2 Bakslagens tid2 I skilda världar4 Kvinnors makt och inflytande5 Kvinnors arbete7 Våra mål7 Den offentliga sektorn8 Mer jämställd arbetsmarknad9 Aktivt

  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  56
  Utskottsberedning
  ----------------------------1993/94:AU15 1993/94:AU17 1993/94:AU19 1993/94:FiU15 1993/94:KrU28 1993/94:SfU19 1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:162 Handel med el i konkurrens

  Motion 1993/94:N23 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:N23 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:162 Handel med el i konkurrens 1. Regeringens proposition Propositionen 1993/94:162 Handel med el i konkurrensinnehåller en teknisk juridisk-administrativ genomgång av hur inte om en s.k. avreglering av elmarknaden skall genomföras.

  Inlämnad
  1994-03-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:NU22
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Näringspolitiken

  Motion 1993/94:N305 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:N305 av Ingvar Carlsson m.fl. s Näringspolitiken Innehåll 1. Sammanfattning2 2. Utgångspunkter4 2.1 Regeringens näringspolitik löften och fakta4 2.2 Två nyckelfrågor6 3. En socialdemokratisk näringspolitik7 4. Program för tillväxt7 5. Stärk inhemsk efterfrågan8 5.1 Finanspolitisk

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  45
  Utskottsberedning
  -----------------------1993/94:AU19 1993/94:LU20 1993/94:NU15 1993/94:NU16 1993/94:NU17 1993/94:NU18 1993/94:TU16 1993/94:UbU7 1993/94:UbU8 1993/94:UU15
  Riksdagsbeslut
  (45 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation
 • Högskolan för lärarutbildning i Stockholm

  Motion 1993/94:Ub662 av Sören Lekberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub662 av Sören Lekberg m.fl. s Högskolan för lärarutbildning i Stockholm Socialdemokraterna i Stockholms län har sedan länge engagerat sig för att Högskolan för lärarutbildning i Stockholm HLS skall få nya, ändamålsenliga lokaler och att den skall lokaliseras till Södertälje kommun. Kommunen

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kunskaps- och kompetensutveckling i samhället

  Motion 1993/94:Ub906 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub906 av Ingvar Carlsson m.fl. s Kunskaps- och kompetensutveckling i samhället 1.1 Starka förändringar kräver ny kompetens Det svenska samhället har under många decennier varit mycket beroende av utvecklingen i vår omvärld. De starka förändringar som nu sker där kommer att påverka oss

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  51
  Utskottsberedning
  -------------------------1993/94:AU19 1993/94:KrU13 1993/94:SfU13 1993/94:UbU12 1993/94:UbU14 1993/94:UbU7 1993/94:UbU8 1995/96:AU6
  Riksdagsbeslut
  (51 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation
 • Den högre utbildningen i Stockholms län

  Motion 1993/94:Ub723 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub723 av Sylvia Lindgren m.fl. s Den högre utbildningen i Stockholms län Stockholmsregionen är befolkningsmässigt Sveiges största. Det är också huvudstadsregion. Utöver att många högre utbildningar av rikskaraktär är förlagda till Stockholm finns här också ett omfattande utbildningsutbud

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Manne Siegbahnlaboratoriet

  Motion 1993/94:Ub674 av Mats Hellström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub674 av Mats Hellström m.fl. s Manne Siegbahnlaboratoriet CRYRING-anläggningen vid Manne Siegbahnlaboratoriet är en för svenska förhållanden tämligen stor anläggning. Mer än 100 miljoner kronor har investerats i utrustningen direkt och via personalkostnader. Den är avsedd för grundforskning

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En ny strategi för samarbetet med Central- och Östeuropa

  Motion 1993/94:U808 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:U808 av Ingvar Carlsson m.fl. s En ny strategi för samarbetet med Central- och Östeuropa 1. För ett dynamiskt, demokratiskt Norra Europa De senaste månadernas händelser i Ryssland understryker de svårigheter som omvandlingen av detta land står inför. Valresultatet inger djup oro. Det

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1993/94:UU16 1993/94:UU21
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • Kriget och konflikten i f.d. Jugoslavien

  Motion 1993/94:U618 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:U618 av Ingvar Carlsson m.fl. s Kriget och konflikten i f.d. Jugoslavien 1. Bakgrund Våldet och lidandet i f.d. Jugoslavien står utan jämförelse i efterkrigstidens Europa. Grymhet och förnedring skapar sår som tar generationer att läka. Ett av Europas mångnationella, historiska kulturområden

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1993/94:SfU11 1993/94:UU14 1993/94:UU21 1993/94:UU26
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Mänskliga rättigheter och humanism

  Motion 1993/94:U615 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:U615 av Ingvar Carlsson m.fl. s Mänskliga rättigheter och humanism 1. Inledning Sina djupaste rötter har socialdemokratin i övertygelsen om varje människas okränkbarhet, alla människors lika rätt och värde. Därför var också medborgerliga fri- och rättigheter, konkretiserade i allmän

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  60
  Utskottsberedning
  ------------------------------1993/94:KU28 1993/94:SfU14 1993/94:UU15 1993/94:UU26
  Riksdagsbeslut
  (60 yrkanden): , , 30 saknar beslutsinformation
 • Västsahara

  Motion 1993/94:U614 av Pierre Schori m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:U614 av Pierre Schori m.fl. s Västsahara Det är mycket otillfredsställande att Västsaharas folk ännu ej fått sin frihet. Västsahara är ett oavslutat kolonialt problem och områdets framtid har inte kunnat avgöras i enlighet med befolkningens fritt uttalade önskemål. Den 29 april 1991 antog

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:UU15 1993/94:UU26
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Filter