Mats Hellström (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fil.kand.
Född år
1942
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1996-03-23 – 1996-07-31
Ledig
1994-10-07 – 1996-03-22
Ordinarie
1991-10-04 – 1994-10-06
Ledig
1991-09-29 – 1991-10-03
Ordinarie
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledig
1985-09-30 – 1988-10-02
Ledig
1983-01-13 – 1985-09-29
Ordinarie
1976-10-03 – 1983-01-12

Finansutskottet

Ordförande
1982-10-03 – 1983-10-03

Utrikesutskottet

Ledamot
1996-04-18 – 1996-07-31
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

EES-utskottet

Vice ordförande
1992-05-26 – 1993-06-04
Vice ordförande
1992-05-26 – 1993-06-04

Europarådets svenska delegation

Vice ordförande
1992-04-09 – 1994-10-02
Ledamot
1991-11-20 – 1992-04-08

Utrikesnämnden

Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-02
Ledamot
1982-10-03 – 1983-10-03

Krigsdelegationen

Ledamot
1982-10-03 – 1994-10-02

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Utrikesdepartementet

Statsråd
1994-10-06 – 1996-03-22

EFTA-delegationen

Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

EG-delegationen

Vice ordförande
1993-01-21 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1969-. Statsråd 1983-86, Jordbruksmin. 1986-91. Suppleant i Bankoutskottet 69-70 och Utrikesutskottet 70. Ledamot av Utrikesutskottet 71-81/82, 91/92-93/94 och 95/96, Finansutskottet 82/83, ordförande 82/83, och EES-utskottet 92/93, vice ordförande 92/93. Suppl i Utrikesnämnden 73-81/82 och 91/92-93/94 samt Talmanskonferensen 92/93. Ledamot av Talmanskonferensen 82/83, Utrikesnämnden 82/83, Krigsdelegationen 82/83-93/94, Nordiska rådets svenska delegation 91/92-93/94, Europarådets svenska delegation 91/92, vice ordförande 92/93-93/94, EFTA-delegationen 91/92-93/94, vice ordförande 92/93-93/94, EG-Sverige-kommittén 92/93-93/94, 1:e vice ordförande 92/93-93/94, och EES/EFTA-delegationen 93/94, vice ordförande 93/94.

Bostadsort

Stockholm

Utbildning

Studentexamen i Stockholm 60. Filosofie kandidat vid Stockholms universitet 65, biträdande lärare i nationalekonomi 65-69. Sekreterare i SAP:s och LO:s jämlikhetsgrupp 68-72. Sakkunnig i arbetsmarknadsdepartementet 74-76. Statsråd vid utrikesdepartementet (utrikeshandelsfrågor) 1.1.1983-9.10.1986. Statsråd och chef för jordbruksdepartementet 10.10.1986-4.10.1991. Statsråd vid utrikesdepartementet (EU- och utrikeshandelsfrågor) 7.10.1994-22.3.1996. Ambassadör i Tyskland 96-01. Landshövding i Stockholms län 02-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Unga Örnars stockholmsdistrikt, ordförande 77-83. - Ledamot av styrelsen för Stockholms arbetarekommun 70-, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund 70-72 och av SAP:s partistyrelse 69-96.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av socialstyrelsens förskoledelegation/barnomsorgsdelegation 74-81, Miljövårdsberedningen 86-91, Beredningen för livsmedels- och näringsfrågor 86-91, ordförande 86-91, Länsarbetsnämnden i Stockholms län 02-, ordförande 02-. Ledamot av styrelsen för Expertgruppen för EU-frågor 02-, ordförande 02-. FN-delegat 69-73 och 77-81. - Ledamot av 1968 års barnstugeutredning 68-75, ordförande 70-75, delegationen för utveckling av folkrättens regler om humanitet i krig 72-79, sysselsättningsutredningen 74-79, lagerstödsutredningen 74-78, ordförande 74-78, beredningsgruppen för att förbereda internationella barnaåret 1979 77-80, kommittén om Sveriges medlemskap i Interamerikanska utvecklingsbanken 79-82, Svenska nationalkommittén för världsutställningen EXPO 2000 Hannover 98-01, Expert i låginkomstutredningen 67-69.

Litteratur

Välståndsklyftor och standardhöjning. En bok om inkomstutjämning (1967, redigerad tillsammans med L E Ericsson).

Föräldrar

Rektorn Gunnar Johannes Hellström och bibliotekschefen Kajsa Maria Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft

  Motion 1993/94:Ub82 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub82 av Sylvia Lindgren m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Högre utbildning i Stockholms län Bygg ut den högre utbildningen i Stockholms län. Planera för ett nytt universitet på Södertörn med tyngdpunkt vid Novum i Huddinge.Utveckla

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:129 Försök i vissa kommuner där väljarna skall kunna avge särskild personröst

  Motion 1993/94:K35 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:K35 av Sylvia Lindgren m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:129 Försök i vissa kommuner där väljarna skall kunna avge särskild personröst I regeringens proposition om personval på försök i vissa kommuner föreslås att Helsingborg, Linköping, Solna, Vaggeryd, Vänersborg, Östersund och Övertorneå

  Inlämnad
  1994-03-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Den högre utbildningen i Stockholms län

  Motion 1993/94:Ub723 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub723 av Sylvia Lindgren m.fl. s Den högre utbildningen i Stockholms län Stockholmsregionen är befolkningsmässigt Sveiges största. Det är också huvudstadsregion. Utöver att många högre utbildningar av rikskaraktär är förlagda till Stockholm finns här också ett omfattande utbildningsutbud

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Manne Siegbahnlaboratoriet

  Motion 1993/94:Ub674 av Mats Hellström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub674 av Mats Hellström m.fl. s Manne Siegbahnlaboratoriet CRYRING-anläggningen vid Manne Siegbahnlaboratoriet är en för svenska förhållanden tämligen stor anläggning. Mer än 100 miljoner kronor har investerats i utrustningen direkt och via personalkostnader. Den är avsedd för grundforskning

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Västsahara

  Motion 1993/94:U614 av Pierre Schori m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:U614 av Pierre Schori m.fl. s Västsahara Det är mycket otillfredsställande att Västsaharas folk ännu ej fått sin frihet. Västsahara är ett oavslutat kolonialt problem och områdets framtid har inte kunnat avgöras i enlighet med befolkningens fritt uttalade önskemål. Den 29 april 1991 antog

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:UU15 1993/94:UU26
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Informationsinsatser om den europeiska integrationen

  Motion 1993/94:U305 av Mats Hellström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:U305 av Mats Hellström m.fl. s Informationsinsatser om den europeiska integrationen Riksdagen beslutade 1991 91/92 KU:35 och 92/93:UU14 rskr. 296 att inrätta ett sekretariat för Europainformation för att medborgarna skulle få saklig och i medlemskapsfrågan neutral information om den europeiska

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:UU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Indonesien och Östtimor

  Motion 1993/94:U227 av Pierre Schori m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:U227 av Pierre Schori m.fl. s Indonesien och Östtimor Fred och utveckling, demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter är av vital betydelse för en förbättring av situationen i Indonesien. Indonesiens annektering av Östtimor är emellertid oacceptabel och strider mot internationell

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:UU15 1993/94:UU26 1993/94:UU27
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Bromma flygplats

  Motion 1993/94:T713 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T713 av Oskar Lindkvist m.fl. s Bromma flygplats Luftfartsverket har av regeringen fått i uppdrag att förhandla med Stockholms stad om en förlängning av avtalet mellan staden och staten om Bromma flygplats. Det nuvarande avtalet, som tecknades 1946, innebär att staden upplåter Brommafältet

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Invandrar- och flyktingpolitiken

  Motion 1993/94:Sf636 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf636 av Hans Göran Franck m.fl. s Invandrar- och flyktingpolitiken Sverige har en internationell förpliktelse att föra och utveckla en aktiv och solidarisk flykting- och invandrarpolitik. Rasism och främlingsfientlighet Undervisningen om rasism och främlingshat behöver förstärkas kraftigt

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1993/94:KrU19 1993/94:SfU11 1993/94:SfU14 1993/94:SoU32 1993/94:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Högre utbildning och forskning i Stockholms län

  Motion 1993/94:Ub622 av Eva Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub622 av Eva Johansson m.fl. s Högre utbildning och forskning i Stockholms län Kapaciteten för högre utbildning och forskning i Stockholms län bör ökas. Stockholms universitet har i dag drygt 30 000 studerande. Universitetet är, trots att det ligger i huvudstaden, den högskola som har

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regionala markbundna TV-sändningar

  Motion 1993/94:K444 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:K444 av Anita Johansson m.fl. s Regionala markbundna TV-sändningar TV spelar en allt större roll på flera områden i samhället. Genom TV får vi tillgång till nyheter, underhållning och kultur. Det nationella TV-utbudet, som når de allra flesta TV- tittare, konkurrerar i dag i huvudsak om

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU37
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utveckling av EES-avtalet

  Motion 1993/94:L608 av Mats Hellström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:L608 av Mats Hellström m.fl. s Utveckling av EES-avtalet EES-avtalet är nu i kraft i Sverige. Efterhand kommer det att visa sig hur avtalet påverkar oss rent konkret. EES- avtalet innebär en ständigt pågående process av förhandlingar om nya EU-regler som avses tas in i EES- avtalets bilagor.

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:FiU10 1993/94:JoU32 1993/94:LU21 1993/94:LU22
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder för att minska antalet vräkningar

  Motion 1993/94:Bo408 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo408 av Hans Göran Franck m.fl. s Åtgärder för att minska antalet vräkningar Det har skett en dramatisk ökning av antalet vräkningar under senare tid. Det gäller framför allt i storstäderna och i synnerhet i Stockholmsregionen. Vräkningsvågen, som aldrig tidigare legat på en så hög nivå,

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:BoU21
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Investeringar i Stockholms län

  Motion 1993/94:Bo251 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo251 av Anita Johansson m.fl. s Investeringar i Stockholms län Vi socialdemokrater har varnat för att den ekonomiska politik som regeringen för kommer att leda till massarbetslöshet. Nu får över 600 000 människor betala ett mycket högt pris för att den borgerliga regeringen inte valde

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1993/94:AU11 1993/94:BoU14 1993/94:BoU15
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Bostadsmarknaden i Stockholms län

  Motion 1993/94:Bo242 av Sören Lekberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo242 av Sören Lekberg m.fl. s Bostadsmarknaden i Stockholms län Systemskiftet inom bostadspolitiken har satt sina tydliga spår även i Stockholms län. På kort tid har bostadsbyggandet i det närmaste upphört. Boendekostnaderna i framförallt nyproduktionen har stegrats. Vräkningarna har

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:BoU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Sysselsättningen i Stockholms län

  Motion 1993/94:Bo228 av Lars Ulander m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo228 av Lars Ulander m.fl. s Sysselsättningen i Stockholms län Arbetslösheten drabbar för närvarande hela landet, många människor och flertalet branscher. Det är länge sedan arbetslösheten i någon del av landet var under 6 Den uppgång som nu visar sig inom industrin genom en ökad exportefterfrågan

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ekonomisk brottslighet

  Motion 1993/94:Ju234 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju234 av Hans Göran Franck m.fl. s Ekonomisk brottslighet I budgetpropositionen 1993/94:100 bil.3 Justitiedepartementet anges beträffande formerna för bekämpande av ekonomisk brottslighet att av redovisningarna från myndigheterna framgår att behovet av insatser mot den ekonomiska brottsligheten

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1993/94:JuU19
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder inom taxinäringen

  Motion 1993/94:T907 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T907 av Sylvia Lindgren m.fl. s Åtgärder inom taxinäringen Avregleringen av taxi som trädde i kraft den 1 juli 1990 har medfört långt svårare konsekvenser än vad som kunde förutses. Vissa förbättringar, främst tillgången till taxibilar och priskonkurrens, har åstadkommits. Men avregleringen

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Trafik och miljö i Stockholms län

  Motion 1993/94:T213 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T213 av Anita Johansson m.fl. s Trafik och miljö i Stockholms län Stockholmsregionen är inte bara huvudstadsregion med de krav det ställer på regionen utan också Sveriges mest tätbefolkade region. För att Stockholmsregionen med sina nästan två miljoner invånare skall fungera bra både

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:TU16 1993/94:TU24 1993/94:TU25
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • De djurförsöksetiska nämnderna

  Motion 1993/94:Jo521 av Mats Hellström (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo521 av Mats Hellström s De djurförsöksetiska nämnderna De djurförsöksetiska nämnderna inrättades 1979 med uppgift att göra en etisk bedömning av planerade djurförsök. Ändringar i nämndernas sammansättning, beslutsbefogenheter m.m. genomfördes i samband med att djurskyddslagen reviderades

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter