Lennart Nilsson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns västra
Titel
byggnadssnickare
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 2006-10-02

Justitieutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Kulturutskottet

Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Bostadsutskottet

Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Vice ordförande
1994-10-11 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1983-10-03 – 1985-09-29

Lagutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29
Suppleant
1979-09-30 – 1982-10-02
Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

EU-nämnden

Suppleant
1995-01-19 – 1995-04-19

EES-utskottet

Suppleant
1992-05-26 – 1993-06-04
Suppleant
1992-05-26 – 1993-06-04

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14
Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Riksbanksfullmäktige

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1976- Suppleant i Lagutskottet 76/77-87/88, Civilutskottet 76/77-81/82, Kulturutskottet 88/89- och EES-utskottet 91/92-92/93. Ledamot av Civilutskottet 82/83 och Bostadsutskottet 83/84-, vice ordförande 94/95-. Suppleant i Talmanskonferensen 94/95- och EU-nämnden 94/95. Ledamot av Krigsdelegationen 94/95-. - Ledamot av s-gruppens styrelse 91-.

Bostadsort

Uddevalla

Utbildning

Byggnadssnickare 60-70. Ombudsman för Bohusläns distrikt av Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP) 70-76.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för avdelning 12 av Svenska Byggnadsarbetareförbundets representantskap till 70 och dess ungdomssektion, ordförande 69, samt Svenska Byggnadsarbetareförbundets avtalsråd 69. Ledamot av styrelsen för Västsveriges distrikt av Landsorganisationen, ordförande 78-86. - Ledamot av styrelsen för Havhults SAP-förening, ordförande 74-, och Bohusläns SAP-distrikt, ledamot av dess verkställande utskott 80-, ordförande 86-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Bohusläns allmänna försäkringskassa 76-, ordförande 86-92, Sveriges turistråd 84-92, vice ordförande 84-88 och 90-, och dess delegation, ordförande, länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 89-97, polisstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 94- och Statens bostadskreditnämnd 02-. - Ledamot av fritidsboendekommittén 78-82, bostadsbidragskommittén 79-82, lokalhyreskommittén 85-87, utredningen om samordnad länsförvaltning 88-89, bostadspolitiska utredningen 95-96, organisationskommittén för bildandet av Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa 97-98, nationalkommittén för genomförande och vidareutveckling av Agenda 21 och Habitatagendan 00- samt egendomsskattekommittén 02-.

Kommunala uppdrag

Ledamot av styrelsen för bostadsstiftelsen Uddevallahem 71-88, ordförande 77-79 och 83-88, vice ordförande 80-83. - Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting 77-79. Ledamot av valberedningen 75-79.

Föräldrar

Ombudsmannen Karl Gotthard Nilsson och Gunvor Göta Marianne Nygren

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Gymnasieskolans yrkesprogram

  Motion 2005/06:Ub546 av Claes-Göran Brandin m.fl. (s)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om de yrkesförberedande utbildningarna. Motivering Det har under de senaste åren varit tydligt fokus på högskoleutbildning och forskning. Yrkesutbildningarna, framför allt de gymnasiala, har hamnat mer i skymundan.
  Inlämnad
  2005-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Boendesegregationen

  Motion 2005/06:Bo295 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder mot boendesegregationen. Motivering Ett bra boende är nyckeln till ett bra liv. Det är genom det goda boendet som förutsättningar skapas för att människor kan utveckla sig själva och i relation till andra.
  Inlämnad
  2005-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Infrastruktur och kommunikationer i Västsverige

  Motion 2005/06:T603 av Peter Jonsson m.fl. (s)

  Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Västsverige en region med stora tillgångar men också med stora krav på sig 3 Nödvändiga projekt i Västsverige 4 Partihallsförbindelsen i Göteborg 4 Västlänken 4 Ny älvförbindelse 4 Bättre och trafiksäkrare vägar 4 Bygg ut Europaväg 6 i norra
  Inlämnad
  2005-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2005/06:TU1 2005/06:TU11 2005/06:TU4
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • Arbetskraftens ökade rörlighet

  Motion 2005/06:Sk512 av Ronny Olander m.fl. (s)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att se över Skatteverkets regelverk för att ge bättre möjlighet att hantera arbetskraftens fria rörlighet. Motivering Arbetskraften ökade med 50 miljoner människor när EU utvidgades 2004. Om ökad rörlighet ska
  Inlämnad
  2005-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:SkU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Behovet av hyresrätter

  Motion 2005/06:Bo272 av Ronny Olander m.fl. (s)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av att fler hyresrätter med rimlig hyra byggs för ungdomar. Motivering Nytillträdda på bostadsmarkanden är en av de grupper som hårdast får känna av bristen på lägenheter. Det drabbar ungdomar, utrikes
  Inlämnad
  2005-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Trygghet i boendet

  Motion 2005/06:Bo271 av Ronny Olander m.fl. (s)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att ett eller flera trygghetsmått skall ingå under standardmåtten för bostaden i SCB:s bostadsundersökningar. Motivering När man i bostadsforskningen mäter bostadsstandard tittar man på trångboddhet, boende i
  Inlämnad
  2005-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:BoU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Avslutning: Avslutning

  Avslutning

 • Stillbild från Debatt om förslag: Skärpta regler mot penningtvätt

  Skärpta regler mot penningtvätt

  Betänkande 2004/05:JUU7

  Allt fler företagare blir skyldiga att rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen. Riksdagen säger ja till regeringens förslag som innebär att riksdagen nu skärper reglerna mot penningtvätt. De nya reglerna innebär att den företagare som bedriver yrkesmässig handel eller auktionsförsäljning
  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  7, 12 minuter
  Justering
  2004-11-16
  Debatt
  2004-11-25
  Beslut
  2004-12-01
 • Produktion i Väst

  Motion 2004/05:N419 av Monica Green m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:N419 av Monica Green m.fl. s Produktion i Väst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om behovet av att aktivt stödja en fortsatt utveckling av Produktion i VästMotivering Den industriella produktionen i västra Sverige är
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Arbetsmiljölagens krav på utredning av olyckor

  Motion 2004/05:A360 av Reynoldh Furustrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:A360 av Reynoldh Furustrand m.fl. s Arbetsmiljölagens krav på utredning av olyckor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändring av arbetsmiljölagen. Motivering Byggbranschen har under lång tid varit drabbad av arbetsolyckor.
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Policy för ekologiskt och ekonomiskt uthålligt fiske

  Motion 2004/05:MJ488 av Mona Berglund Nilsson och Lennart Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ488 av Mona Berglund Nilsson och Lennart Nilsson s Policy för ekologiskt och ekonomiskt uthålligt fiske Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en policy för ekologiskt och ekonomiskt uthålligt fiske. Motivering Sverige
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:MJU27
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Näringspolitik för fisket

  Motion 2004/05:MJ487 av Mona Berglund Nilsson och Lennart Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ487 av Mona Berglund Nilsson och Lennart Nilsson s Näringspolitik för fisket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om näringspolitiken för svenskt fiske. Motivering Förutsättningen för investeringar och nysatsningar är
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:MJU27
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Fiskets roll för kustens utveckling

  Motion 2004/05:MJ471 av Mona Berglund Nilsson och Lennart Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ471 av Mona Berglund Nilsson och Lennart Nilsson s Fiskets roll för kustens utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fiskets roll för kustens utveckling. Motivering Fisket är en av Sveriges basnäringar. Yrkesfisket
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:MJU27
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Folkbildning

  Motion 2004/05:Kr345 av Sonja Fransson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:Kr345 av Sonja Fransson m.fl. s Folkbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om folkbildningens betydelse för en levande demokrati. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2005/06:KrU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • Utökade straffsanktioner vid arbetsmiljöbrott

  Motion 2004/05:A330 av Ronny Olander m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:A330 av Ronny Olander m.fl. s Utökade straffsanktioner vid arbetsmiljöbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tillsammans med arbetsmarknadens parter låter se över vilka paragrafer i bygg- och anläggningskungörelsen som bör straffsanktioneras. Motivering Vid varje
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:AU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Olyckor i byggbranschen

  Motion 2004/05:A329 av Ronny Olander m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2004/05:A329 av Ronny Olander m.fl. s Olyckor i byggbranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av arbetsmiljölagen för att förtydliga de regionala skyddsombudens rätt till tillträde till arbetsplatser där det inte finns fackföreningsmedlemmar
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:AU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: En europeisk arresteringsorder

  En europeisk arresteringsorder

  Betänkande 2003/04:JUU8

  En ny lag om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder börjar gälla den 1 januari 2004. På så vis anpassas svensk lagstiftning till EU:s rambeslut om en europeisk arresteringsorder. Rambeslutet ska förenkla överlämningen mellan EU-länder av personer som är misstänkta eller dömda
  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  28, 29 minuter
  Justering
  2003-12-09
  Debatt
  2003-12-15
  Beslut
  2003-12-16
 • ROT-avdrag

  Motion 2003/04:Sk433 av Ronny Olander m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk433 av Ronny Olander m.fl. s ROT-avdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av att dra lärdom av de positiva effekterna av det ROT-avdrag i byggbranschen som fanns fram till 1999. Motivering Det s k ROT-avdraget
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Huvudentreprenörens ansvar för underentreprenörers skatt

  Motion 2003/04:Sk432 av Ronny Olander m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk432 av Ronny Olander m.fl. s Huvudentreprenörens ansvar för underentreprenörers skatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att ett system bör införas som innebär att huvudentreprenörer inom byggbranschen får ett
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kulturen i Västsverige

  Motion 2003/04:Kr389 av Arne Kjörnsberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2003/04:Kr389 av Arne Kjörnsberg m.fl. s Kulturen i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kulturens finansiella förutsättningar i Västsverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs
  Inlämnad
  2003-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2003/04:KrU6 2003/04:NU9 2004/05:KrU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag

Filter