Lennart Axelsson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Örebro län
Titel
Vårdare.
Född år
1952
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2000-09-20 – 2018-09-24

Socialdemokraterna

Kvittningsperson
2006-10-06 – 2010-10-04

Skatteutskottet

Suppleant
2010-10-19 – 2014-09-29
Suppleant
2007-01-17 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Suppleant
2000-09-20 – 2002-09-29

Socialutskottet

Ledamot
2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-02

Finansutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
2017-06-16 – 2018-09-24

EU-nämnden

Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24
Suppleant
2010-10-19 – 2012-12-31

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamot
2004-10-28 – 2006-10-02

Europarådets svenska delegation

Suppleant
2010-11-01 – 2014-11-01

Systembolaget AB

Revisor
2016-03-16 – 2019-02-14

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Föräldrar

Trafikbiträdet Börje Axelsson och vårdbiträdet Elna Axelsson, f.Ohlzon.

Utbildning

Fackskola, social linje, samhällsvetenskaplig gren, slutår 70. Vårdarutbildning, omsorger om psykiskt utvecklingsstörda, Vårdhögskolan.

Anställningar

Vårdare, vårdhem och gruppbostäder för utvecklingsstörda 70-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Örebro 03-04, Kronofogdemyndigheten i Karlstad 03-05 och Socialstyrelsen. Ordförande, viltvårdsnämnden och rovdjursgruppen i Örebro län. Ledamot, Ändamålsfastighetskommittén 02-03, viltförvaltningsdelegationen i Örebro län 10- och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 10-. Alkoholsortimentsnämnden 14-. Revisor, Systembolaget 16-.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Nora 89-02, ersättare 03-06. Ledamot, kommunstyrelsen 94-00. Ledamot, arbetsutskottet 86-95, ordförande 95-98, socialnämnden 86-00, ordförande 95-00, arbetsförmedlingsnämnden 96-98, kommunala handikapprådet, ordförande 99-00 och kommunala pensionärsrådet, ordförande 99-00. Styrelseledamot, Norabostäder AB 95 och Stiftelsen Hantverks- och Småindustrifastigheter i Nora 95-98. Styrelseledamot, Nora Bergslags Energi AB, ordförande 00. Styrelseledamot, Nora Energi AB, vice ordförande 00.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ordförande, Nora arbetarekommun. Ordförande, Pershyttans vägsamfällighetsförening. Vice ordförande, Gyttorps folkdansgille.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 00-. Ledamot skatteutskottet 02-06 och socialutskottet 06-. Suppleant skatteutskottet 00-02 och 07-14, socialutskottet 03-06, finansutskottet 06-10 och EU-nämnden 10-12 och 14-. Kvittningsman Socialdemokraterna 06-10. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 04-06 och 14-16. Suppleant Europarådets svenska delegation 10-14.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

Filter