Karl-Göran Biörsmark (FP)

Född år
1936
Avliden
25 december 2021

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1992-11-17 – 2002-09-30
Ledig
1992-10-16 – 1992-11-16
Ordinarie
1991-11-12 – 1992-10-15
Ledig
1991-10-11 – 1991-11-11
Ordinarie
1990-11-12 – 1991-10-10
Ledig
1990-10-11 – 1990-11-11
Ordinarie
1985-09-29 – 1990-10-10

Utrikesutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ordförande
1994-06-20 – 1994-10-01
Ledamot
1991-09-29 – 1994-06-19
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-11-07 – 1989-10-03

Justitieutskottet

Suppleant
1991-10-17 – 1994-10-01

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1994-10-17 – 1997-09-17

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2002-05-31 – 2002-06-12
Suppleant
2002-01-17 – 2002-01-18
Suppleant
2001-10-25 – 2001-12-11
Deputerad
1999-03-23 – 1999-09-13
Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30
Suppleant
1996-10-21 – 1996-11-20
Suppleant
1995-10-25 – 1995-12-06

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Deputerad
2002-04-18 – 2002-06-04
Deputerad
2001-10-16 – 2001-12-06
Deputerad
2001-03-27 – 2001-04-26

Bostadsutskottet

Suppleant
1989-10-08 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01

EU-nämnden

Ledamot
1998-10-13 – 2002-10-08
Suppleant
1997-12-01 – 1998-10-05

Riksrevisionens styrelse

Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985- Suppleant i Utbildningsutskottet 88/89, Bostadsutskottet 89/90-90/91, Justitieutskottet 91/92-93/94, Socialförsäkringsutskottet 94/95-96/97, Utrikes-/Försvarsutskottet 95/96 och 96/97. Ledamot av Bostadsutskottet 85/86-87/88 och UU 88/89-, ordförande 93/94. Suppleant i EU-nämnden 97/98-. Ledamot av Talmanskonferensen 93/94. - Ledamot av fp-gruppens förtroenderåd 88/89-93/94.

Bostadsort

Norrköping

Utbildning

Realexamen 53. Folkskollärarexamen 59. Lärare vid Ulricehamns folkskola och realskola 60-62 och Norrköpings kommunala flickskola 62-63. Biståndsarbetare i Rhodesia (Zimbabwe) 63-67. Adjunkt vid högstadiet i Norrköping 67-. Filosofie magister vid Linköpings universitet 70. Politiskt sakkunnig i kulturdepartementet 93-94.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Samarbete för fred 86-91 och Forum Syd, ordförande 95. - Ledamot av styrelsen för folkpartiförening i Norrköping, ordförande 74-86, och Östergötlands länsförbund av Folkpartiet, ordförande 81-95.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av radionämnden 82-88 och Svenska unescorådet 86-96. FN-delegat 89, 90 och 91. Ledamot av styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 95-00. - Ledamot av kommittén för beredning av ansvarsfördelning och styrning på skolområdet 87-88, nationalkommittén för FN:s läskunnighetsår 1990 89-90, kommittén för översyn av det svenska multilaterala biståndet 89-91, nationalkommittén för FN:s konferens om befolkning och utveckling 1994 92-, kommittén om översyn av invandrarpolitiken samt invandrings- och flyktingpolitiken 93-, kommittén angående förberedelser inför 1996 års FN-konferens om boende- och bebyggelsefrågor (Boplats 96) 93-96, nationalkommittén för genomförande av en världskongress i Stockholm år 1996 om kommersiell sexuell exploatering av barn 95-96, nationalkommittén för Europarådets femtioårsjubileum 98-99, Ledamot av referensgrupp till kommittén om översyn av styrnings- och samarbetsformer i biståndet rörande regeringskansliet och biståndsmyndigheterna 92-93.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Norrköpings kommunfullmäktige 77-86. Ledamot av kommunstyrelsen 80-82, ledamot av planeringsutskottet 80-82. Ledamot av sociala centralnämnden 70-73 och valberedningen 77-79.

Föräldrar

Pastorn Ruben Sixten Biörsmark och Hilma Kristina Sandmark

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: EU:s framtidsfrågor

  EU:s framtidsfrågor

  Betänkande 2001/02:KUU2

  Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om EU:s framtidsfrågor. Regeringen lämnar i skrivelsen information om det konvent som ska förbereda EU:s nästa regeringskonferens år 2004 och den pågående debatten om EU:s framtid, baserat på Nice- och Laekenförklaringarna. Den svenska inställningen

  Behandlade dokument
  24
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  84, 1 minuter
  Beredning
  2002-04-18
  Justering
  2002-05-21
  Debatt
  2002-06-04
  Beslut
  2002-06-04
 • Bujagalidammen i Uganda

  Skriftlig fråga 2001/02:1248 av Biörsmark, Karl-Göran (fp)

  den 28 maj Fråga 2001/02:1248 av Karl-Göran Biörsmark fp till statsrådet Jan O Karlsson om Bujagalidammen i Uganda I Uganda finns det långtgående planer på att bygga ett vattenkraftverk, den s.k. Bujagalidammen. Dammprojektet, Bujagali Hydropower Project, har pågått under lång tid och Sverige är i hög grad inblandat.

  Inlämnad
  2002-05-28
  Besvarare
  statsrådet Jan O Karlsson (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2001/02:Fi39 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi39 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Makten, pengarna och livet 4 Det ekonomiska läget i världen, Europa och Sverige 6 Den internationella

  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU20 2001/02:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Information från regeringen: Information från regeringen

  Information från regeringen

  Information från

 • med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor

  Motion 2001/02:K86 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:K86 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. fp med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i konventet undvika att driva enskilda sakfrågor och i stället fokusera på frågan hur

  Inlämnad
  2002-03-28
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2001/02:KU34 2001/02:KUU2
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Mänskliga rättigheter m.m. –länder, områden, enskildafolkgrupper och vissa FN-frågor

  Mänskliga rättigheter m.m. –länder, områden, enskildafolkgrupper och vissa FN-frågor

  Betänkande 2001/02:UU8

  Riksdagen besvarade eller avslog motioner om mänskliga rättigheter och andra förhållanden som rör länder, områden och folkgrupper.

  Behandlade dokument
  83
  Förslagspunkter
  78
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  76, 352 minuter
  Beredning
  2002-02-07
  Justering
  2002-03-07
  Debatt
  2002-03-20
  Beslut
  2002-03-21
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: bistånd för demokrati och mänskliga rättigheter

  bistånd för demokrati och mänskliga rättigheter

  Interpellation 2001/02:137 av Biörsmark, Karl-Göran (fp)

  den 11 december Interpellation 2001/02:137 av Karl-Göran Biörsmark fp till utrikesminister Anna Lindh om bistånd för demokrati och mänskliga rättigheter Bistånd från de rikare delarna av världen till de fattigare länderna är inte bara en moralisk plikt utan dessutom en säkerhetspolitisk nödvändighet. De fattigare länderna

  Inlämnad
  2001-12-11
  Besvarare
  statsrådet Jan O Karlsson (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: avdragsrätt för gåvor

  avdragsrätt för gåvor

  Interpellation 2001/02:136 av Biörsmark, Karl-Göran (fp)

  den 11 december Interpellation 2001/02:136 av Karl-Göran Biörsmark fp till utrikesminister Anna Lindh om avdragsrätt för gåvor Den frivilliga biståndsverksamheten betyder mycket. Först och främst är den viktig för att den ofta kan bedrivas närmare folket i mottagarlandet än vad statlig biståndsverksamhet kan. I vissa

  Inlämnad
  2001-12-11
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • EU-ländernas förhållningssätt gentemot Kina

  Skriftlig fråga 2001/02:296 av Biörsmark, Karl-Göran (fp)

  den 27 november Fråga 2001/02:296 av Karl-Göran Biörsmark fp till utrikesminister Anna Lindh om EU-ländernas förhållningssätt gentemot Kina Den 14 november delade Liberala Internationalen ut sitt frihetspris till den taiwanesiske presidenten Chen Shui-bian. Ceremonin ägde rum i Europaparlamentet. Tyvärr förhindrades

  Inlämnad
  2001-11-27
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem

  Motion 2001/02:T48 av Karl-Göran Biörsmark (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:T48 av Karl-Göran Biörsmark fp med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stärkt infrastruktur för ökade pendlingsmöjligheter i ÖstergötlandSörmlandUppland.

  Inlämnad
  2001-10-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:7 Regional samverkan och statlig länsförvaltning

  Motion 2001/02:K15 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:K15 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 2001/02:7 Regional samverkan och statlig länsförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:7 Regional samverkan och statlig länsförvaltning med undantag av ändring i lagen 1997:1144 om försöksverksamhet

  Inlämnad
  2001-10-17
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:KU7
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • Iran

  Motion 2001/02:U270 av Eva Zetterberg m.fl. (v, s, m, kd, c, fp, mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:U270 av Eva Zetterberg m.fl. v, s, m, kd, c, fp, mp Iran 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att den svenska regeringen i den kritiska dialogen med Iran skall med kraft hävda det iranska folkets rätt att fritt organisera sig i partier och fackföreningar.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU8 2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • Mänskliga rättigheter och demokrati

  Motion 2001/02:U345 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:U345 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. fp Mänskliga rättigheter och demokrati 1 Sammanfattning Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Trots detta självklara sker dagligen kränkningar av de mänskliga fri- och rättigheterna. För oss liberaler utgör arbetet med att försvara

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  64
  Utskottsberedning
  2001/02:UFöU1 2001/02:UU10 2001/02:UU11 2001/02:UU2 2001/02:UU8 2002/03:UU4
  Riksdagsbeslut
  (64 yrkanden): 5 avslag, ,
 • Norra Irak (Kurdistan)

  Motion 2001/02:U337 av Marianne Andersson m.fl. (c, m, v, kd, fp, mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:U337 av Marianne Andersson m.fl. c, m, v, kd, fp, mp Norra Irak Kurdistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att världssamfundet stöder folket i irakiska Kurdistan i dess strävan för demokrati. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • Västsahara

  Motion 2001/02:U329 av Eva Zetterberg m.fl. (v, m, kd, c, fp, mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:U329 av Eva Zetterberg m.fl. v, m, kd, c, fp, mp Västsahara 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall hålla fast vid sitt stöd till Polisario och sitt erkännande av västsahariernas rätt till självbestämmande.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • Bistånd i en globaliserad värld

  Motion 2001/02:U328 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:U328 av Lars Leijonborg m.fl. fp Bistånd i en globaliserad värld Sammanfattning Folkpartiet liberalerna bejakar globaliseringen och det allt större utbyte som sker internationellt vad gäller personer, varor, tjänster och kapital. Vi eftersträvar en värld med öppna gränser där demokrati

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  41
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU14 2001/02:UU2 2001/02:UU4 2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (41 yrkanden): , ,
 • Säkerhetspolitiken

  Motion 2001/02:U319 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:U319 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. fp Säkerhetspolitiken Sammanfattning Den främsta lärdomen att dra från terroristattacken mot USA och dess konsekvenser är att genuin och stabil säkerhet inte kan uppnås annat än i gemenskap. En ny svensk säkerhetsdoktrin bör utgå från att Sverige aktivt

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  2001/02:UFöU1
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , ,
 • Liberal europapolitik

  Motion 2001/02:U301 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:U301 av Lars Leijonborg m.fl. fp Liberal europapolitik 1 Sammanfattning För oss liberaler är de främsta målen med samarbetet inom Europeiska unionen EU fred, frihet och demokrati. Flertalet av de problem och utmaningar som det svenska samhället idag möter är till sin natur internationella.

 • Fredsprocessen i Colombia

  Motion 2001/02:U281 av Eva Zetterberg m.fl. (v, c, fp, m, kd, mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:U281 av Eva Zetterberg m.fl. v, c, fp, m, kd, mp Fredsprocessen i Colombia 1 Sammanfattning I Colombia råder sedan decennier en väpnad kamp som skördat hundratusentals offer. Regelrätta stridigheter förekommer i olika delar av landet mellan gerilla, paramilitärer och den colombianska armén.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Mänskliga rättigheter i Turkiet

  Motion 2001/02:U247 av Murad Artin m.fl. (v, m, kd, c, fp, mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:U247 av Murad Artin m.fl. v, m, kd, c, fp, mp Mänskliga rättigheter i Turkiet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige som stat och inom EU bör arbeta för att Turkiet avstår från att införa s.k. F-typfängelser. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:UU10 2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,

Filter