Jerry Martinger (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
åklagare
Född år
1947
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2001-01-31 – 2001-10-16
Ordinarie
1986-01-01 – 2001-01-30

Justitieutskottet

Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29
Suppleant
1986-10-06 – 1988-10-01

Konstitutionsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2001-01-31
Ledamot
1998-10-13 – 2001-10-16
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1986-10-06 – 1988-10-01

Skatteutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Valprövningsnämnden

Ledamot
1998-12-02 – 2001-10-16
Suppleant
1991-12-18 – 1998-12-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1986- Suppleant i Justitieutskottet 85/86-87/88, Socialförsäkringsutskottet 85/86-87/88 och Skatteutskottet 94/95-97/98. Ledamot av Justitieutskottet 88/89-93/94 och Konstitutionsutskottet 94/95-01/02. Suppleant i Valprövningsnämnden 91/92-01/02.

Bostadsort

Huddinge

Utbildning

Realexamen 63. Studentexamen 67. Juris kandidat 73. Tingsnotarie vid Gotlands tingsrätt 74-76. Åklagaraspirant vid länsåklagarmyndigheten i Stockholms län och Gotlands län 76-77. Assistentåklagare i Huddinge åklagardistrikt 77, distriktsåklagare 80-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Adjungerad ledamot av styrelsen för Riksförbundet narkotikafritt samhälle 86-. - Ledamot av styrelsen för Huddinge kommunkrets av Moderata samlingspartiet, ordförande 84-, och Stockholms länsförbund av partiet 86-, 2:e vice ordförande 87-. - Ordförande i Aktiv ungdom Huddinge 90-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Brottsförebyggande rådet 89-92, Brottsskadenämnden 91-94 och Rikspolisstyrelsen 92-99. Ledamot av Särskilda nämnden vid brottsoffermyndigheten 94-98 och Kriminalvårdsnämnden 98-01. - Ledamot av fängelsestraffkommittén 86-88, åklagarutredningen -90 90-92, ungdomsbrottskommittén 90-93, väg- och sjöfyllerikommittén 92, ordförande 92, straffsystemkommittén 92-94, trygghetsutredningen 93-96, ordförande 93-95, kommittén om straffansvar för organiserad brottslighet m.m. 98-99,

Kommunala uppdrag

Ledamot av Huddinge kommunfullmäktige 85-94. Ledamot av socialnämnden 83-88 och byggnadsnämnden 89-, 1:e vice ordförande 92-94, 2:e vice ordföradne 95-. Ledamot av styrelsen för Huddinge Vatten AB 91-, ordförande 91-, Segeltorps elektriska distributionsförening 92-93 och Sydvästra stockholmsregionens VA-verks AB 93-.

Föräldrar

Kaptenen Henry Gerhard Martinger och Anna Linnéa Vilhelmina Pettersson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1999/2000:49 Utökat skydd för kodade tjänster

  Motion 1999/2000:K22 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K22 av Unckel, Per m med anledning av prop. 1999/2000:49 Utökat skydd för kodade tjänster Försäljningen och användningen av utrustning för olovlig avkodning av krypterade TV-tjänster har idag mycket stor omfattning. Regeringens proposition innebär en förbättring eftersom den nuvarande
  Inlämnad
  2000-02-09
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:KU16
 • med anledning av prop. 1999/2000:35 Upphovsrätten och offentlighetsprincipen

  Motion 1999/2000:K20 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K20 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1999/2000:35 Upphovsrätten och offentlighetsprincipen Inledning I propositionen föreslås att en ny sekretessbestämmelse införs i sekretess- lagen till skydd för uppgifter i vissa upphovsrättsligt skyddade verk som inkommit till en myndighet.
  Inlämnad
  2000-01-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:KU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret

  Motion 1999/2000:Fö18 av Karin Enström m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fö18 av Enström, Karin m med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret Försvara Stockholm, hela Sveriges huvudstad Bakgrund Den nu föreslagna nedrustningen av det svenska försvaret saknar säker- hetspolitiska motiv. I stället för att först analysera behovet av militär förmåga
  Inlämnad
  1999-12-10
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:FöU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:11 Personuppgiftslagens överföringsregler

  Motion 1999/2000:K15 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K15 av Unckel, Per m med anledning av prop. 1999/2000:11 Personuppgiftslagens överföringsregler Bakgrund Skyddet för den personliga integriteten har alltid varit en viktig fråga för Moderata Samlingspartiet. Genom folkrättsliga överenskommelser som Europakonventionen, som numera gäller
  Inlämnad
  1999-10-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:KU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • gotlandstrafiken

  Skriftlig fråga 1999/2000:56 av Martinger, Jerry (m)

  den 13 oktober Fråga 1999/2000:56 av Jerry Martinger m till näringsminister Björn Rosengren om Gotlandstrafiken Regeringen har i budgetpropositionen prop. 1999/2000:1 utgiftsområde 22, p 7.8 Rikstrafiken, Transportstöd till Gotland skrivit Regeringen anser att den principiella utgångspunkten för den framtida utformningen
  Inlämnad
  1999-10-13
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Fria medier

  Motion 1999/2000:K276 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K276 av Unckel, Per m Fria medier 1 En värld i förändring Världen befinner sig i snabb förändring. Den moderna informationstekniken och fria medier tillsammans med globaliseringen och marknadsekonomin driver på utvecklingen. Stillastående och slutenhet är inte möjlig när information
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1999/2000:KrU8 1999/2000:KU15 2000/01:KU9
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • Val av jurymedlemmar

  Motion 1999/2000:K214 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K214 av Unckel, Per m Val av jurymedlemmar Ett utslag i Europadomstolen innebär att Sverige måste ändra i jurysystemet i tryckfrihetsmål. Förhållandet att jurymedlemmar i en svensk jury utses av en politiskt sammansatt valkorporation gör att juryn av Europadomstolen inte anses opolitisk.
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --2000/01:KU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Narkotika

  Motion 1999/2000:Ju808 av Jerry Martinger (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ju808 av Martinger, Jerry m Narkotika Försäljningen av narkotika på gatuplanet utgör ett stort problem. Metoderna har blivit alltmer raffinerade, varigenom polisens arbete försvårats. Överlåtelserna sker numera i allt större utsträckning från mun till mun. Det hela tillgår i korthet
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:JuU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rikets styrelse, Presstödet

  Motion 1999/2000:K354 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K354 av Unckel, Per m Rikets styrelse, Presstödet Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, Presstödet Presstödets syfte har angetts vara att bidra till att värna mångfalden på dagstidningsmarknaden för att främja en allsidig nyhetsförmedling och opinionsbildning. Trots att presstödet har varit
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:FiU11 1999/2000:KU1
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Kontrollmakten och den statliga revisionen

  Motion 1999/2000:K349 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K349 av Unckel, Per m Kontrollmakten och den statliga revisionen 1 Bakgrund Riksdagen har enligt grundlagen tilldelats en särskild kontrollmakt. Den omfattar konstitutionsutskottets granskning av regeringen, riksdagens JO-ämbetesgranskning, Riksdagens revisorers verksamhet, möjligheten
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --2000/01:KU11 2000/01:KU8
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Rikets styrelse, partistödet

  Motion 1999/2000:K334 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K334 av Unckel, Per m Rikets styrelse, partistödet Minskat stöd till politiska partier De politiska partierna har en stor och viktig uppgift att fylla i en demokrati. Avgörande för väljarnas förtroende för politiska partier är att partierna kan leva upp till väljarnas förväntningar
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:KU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Yttrandefrihet i etern

  Motion 1999/2000:K327 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K327 av Unckel, Per m Yttrandefrihet i etern Förbättrad yttrandefrihet i etern Efter decenniers kamp mot radio- och TV-monopolet införde den borgerliga regeringen 1993 privat lokalradio för att främja mångfald och yttrandefrihet. Syftet var att skapa en radioform fristående från politisk
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:KU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Offentlighetsprincipen

  Motion 1999/2000:K310 av Jerry Martinger (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:K310 av Martinger, Jerry m Offentlighetsprincipen Sammanfattning I motionen uppmärksammas ett fall där den svenska offentlighetsprincipen kan bli föremål för missbruk på ett sätt som inte står i överensstämmelse med dess syften. Fallet, i vilket ett upphovsrättsligt skyddat, icke offentliggjort,
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:KU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vägsituationen i södra stockholmsregionen

  Motion 1999/2000:T347 av Jerry Martinger och Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T347 av Martinger, Jerry m Vägsituationen i södra Stockholmsregionen I dag råder regional obalans mellan vissa delar av Sverige i ekonomiskt, kulturellt och socialt hänseende. Inte minst gäller detta mellan Stockholms läns norra och södra delar. En väsentlig förutsättning för att komma
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stockholmsregionen

  Motion 1999/2000:N240 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N240 av Reinfeldt, Fredrik m Stockholmsregionen Möjligheterna lockar Stockholmsregionen växer Stockholmsregionen är sedan början av 1970-talet i en expansionsfas som nu ser ut att accelerera. Länets befolkning ökade 1998 med över 1 procent eller 20.500 personer. Den enskilt viktigaste
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:BoU1 1999/2000:FiU3 1999/2000:NU14 1999/2000:UbU1 2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:66 En stärkt kommunal revision

  Motion 1998/99:K21 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:K21 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:66 En stärkt kommunal revision Allmänt I propositionen följer regeringen i huvudsak den parlamentariska Kommunrevisionsutredningens förslag In 1997:10som även Moderaterna stod bakom. Detta innebär att vi kan instämma i flertalet
  Inlämnad
  1999-03-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1998/99:KU30
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:92 Ändringar i telelagen m.m.

  Motion 1998/99:T20 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:T20 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:92 Ändringar i telelagen m.m. Behandling av personuppgifter inom telekommunika- tionsområdet Undantag från skyldigheten att utplåna uppgifter i polisens brotts- bekämpningsarbete Som ett led i Sveriges införlivande av teledataskyddsdirektivet
  Inlämnad
  1999-03-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:TU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:38 Staten och trossamfunden - begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m.

  Motion 1998/99:K12 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:K12 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:38 Staten och trossamfunden begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m. Bristen på långsiktighet Vid de senaste årens överläggningar i kyrka-statfrågan har två synpunkter givits allt större vikt:
  Inlämnad
  1999-01-22
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1998/99:KU18
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • ekonomiskt stöd till Gotlandstrafiken

  Skriftlig fråga 1998/99:43 av Martinger, Jerry (m)

  Fråga 1998/99:43 av Jerry Martinger m till näringsministern om ekonomiskt stöd till Gotlandstrafiken den 4 november Den 31 augusti 1996 träffade staten avtal med rederiet Destination Gotland om ett stöd till Gotlandstrafiken på 175 MSEK per år under sex år. Staten erhåller samtliga trafikintäkter enligt avtalet. En
  Inlämnad
  1998-11-04
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • infrastrukturen i Visby hamn

  Skriftlig fråga 1998/99:42 av Martinger, Jerry (m)

  Fråga 1998/99:42 av Jerry Martinger m till näringsministern om infrastrukturen i Visby hamn den 4 november Landshövdingen i Gotlands län och kommunstyrelsens ordförande i Gotlands kommun har i gemensamt brev, daterat den 18 juni 1998, tillskrivit Kommunikationsdepartementet angående behovet av en snar utbyggnad av
  Inlämnad
  1998-11-04
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)

Filter