Jan-Erik Wikström (FP)

Född år
1932
Avliden
1 juli 2024

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-11-15 – 1992-06-30
Ledig
1988-10-13 – 1988-11-14
Ordinarie
1978-09-30 – 1988-10-12
Ledig
1978-03-07 – 1978-09-29
Ordinarie
1976-10-03 – 1978-03-06

Kulturutskottet

Vice ordförande
1991-10-07 – 1992-06-30
Suppleant
1990-06-14 – 1991-09-29

Utrikesutskottet

Ledamot
1990-06-14 – 1991-09-29
Suppleant
1988-11-07 – 1990-06-13

Utrikesnämnden

Suppleant
1990-06-14 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1974-75. Rdl 1970-73, 1976-92. Utbildn.min. 1976-82. Suppleant i 2:a Lagutskottet 70, Statsutskottet 70, Utbildningsutskottet 74-75/76, Kulturutskottet 75/76 och 89/90-90/91 Utrikesutksottet 83/84-90/91. Ledamot av Utbildnignsutskottet 71-73, vice ordförande 71-73, Kulturutskottet 82/83-89/90 och 91/92, vice ordförande 91/92, och Utrikesutksottet 89/90-90/91. Suppleant för Fullmäktige i Riksbanken 73-75/76, i Europarådets svenska delegation 75/76-76/77, Utrikesnämnden 82/83-84/85 och 89/90-90/91 samt Talmanskonferensen 91/92. Ledamot av Fullmäktige i Riksbanken 82/83, Utrikesnämden 83/84-84/85 och Krigsdelegationen 85/86-91/92. - Ledamot av fp-gruppens förtroenderåd 75/76 och 82/83-91/92, 1:e vice ordförande i gruppen 75/76-80/81, ordförande 83/84, vice gruppledare 90/91-91/92.

Bostadsort

Stockholm, senare Österskär

Utbildning

Studentexamen i Göteborg 51. Filosofie kandidat vid Göteborgs universitet 55. Sekreterare i Fria kristliga student- och gymnasiströrelsen 56-59 och Svenska missionsförbundets ungdom (SMU) 59-60. Litteraturchef vid Gummessons bokförlag 61-63, förlagschef 63-76. Statsråd och chef för utbildningsdepartementet 8.10.1976-8.10.1982. Landshövding i Uppsala län 92-97.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Gummessons grafiska grupp AB 63-76, Eskilstuna-Kuriren 73-76, Västerbottens-Kuriren 74-76, Nerikes Allehanda 75-76. Ledamot av pressens opinionsnämnd 70-71. Ledamot av styrelsen för Carl Johans förbundet, ordförande 93-, Sveriges Allmänna Konstförening, ordförande 96-. - Ledamot av styrelsen för Immanuelskyrkans församling i Stockholm 59-90, 1:e vice ordförande 62, ordförande 64-90, SMU 61-69, vice ordförande 61-64, ordförande 65-69, Frikyrkliga studieförbundet 57-76, vice ordförande 57-70, ordförande 70-76, och Svenska Bibelsällskapet 02-. Ledamot av Kyrkornas världsråds informationsstyrelse 61-82, svenska ekumeniska nämnden 68-93. - Ledamot av styrelsen för Folkpartiets ungdomsförbund 61-64, 2:e vice ordförande 62-63, 1:e vice ordförande 63-64, Stockholms folkpartiförening 62-75, ordförande 70-75. Ledamot av Folkpartiets av partistyrelse 64-93, 1:e vice ordförande 75-83.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av skolnämnden för Stockholms stad och län 64-65, radionämnden 67-76, länsskolnämnden i Stockholms län 67-75, vice ordförande 67-70, tidskriftsnämnden 73, statens kulturråds nämnd för litterär verksamhet och folkbibliotek 74-75, forskningsberedningen 76-82, ordförande 76-81, krigsmaterielexportnämnden 85-88 och nämnden för stiftelsen Drottningholms teatermuseum 89-. Ledamot av styrelsen för Styrelsen för internationell utveckling 83-91, Sveriges Riksradio AB/Sveriges Radio AB, ordförande 85-96, Kungl Teatern AB 86-97, ordförande 91-97, och Kungl Dramatiska teatern 97-, ordförande 97-. Ledamot av Karolinska institutets konsistorium 88-. FN-delegat 71, 72, 74, 85 och 88. Ordförande i Uppsala läns länsbostadsnämnd 92-93, skogsvårdsstyrelse 92-97 och länsarbetsnämnd 92-97. - Ledamot av 1972 års pressutredning 72-75, utredningen om skolan, staten och kommunerna 72-76, 1974 års skolhälsovårdsutredning 74-76, ordförande 74-76, arbetsgruppen för samefrågor 77-82, ordförande 77-82, statsrådslöneutredningen 92-93 och kommittén om förberedelser för jubiléet "Utvandrare och invandrare i Sveriges historia 1846-1996" 93-, ordförande 93-. Särskild utredare av statens bidrag till ideella organisationer 92-93.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 62-70. Ledamot av drätselnämnden 63-66, arbetslöshetsnämnden 63-66, vice ordförande 63-66, arbetsvårdsnämnden 66, skoldirektionen 67-70, vice ordförande 67-70, samt kulturnämnden 69-70 och 74-75. Ledamot av styrelsen för AB Centralbadet 66-70 och AB Familjebostäder 67-70. Ledamot av Uppsala kommunfullmäktige 98-. Ledamot av kulturnämnden 98-.

Litteratur

Om politiska och religiösa frågor, bl a Radioserien Skall kyrkan skiljas från staten? (1959, redaktör), Politik och kristen tro (1964), Med frisinnat förtecken. Inlägg i riksdagsdebatten 1970 (1970), Möten med Mästaren (1975), Frihet, mångfald, kvalitet (1978) samt Liberalism med frisinnat förtecken (1981).

Föräldrar

Pastorn Olof Börje Wikström och småskolläraren Anna Eskelina Lilja

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Arbetsmarknad och infrastruktur i Stockholms län

  Motion 1991/92:A483 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:A483 av Ylva Annerstedt m.fl. fp Arbetsmarknad och infrastruktur i Stockholms län Inledning Huvudstadsregionens betydelse för resten av landet Utveckling och förändring är grunden för ett bättre samhälle. I Stockholmsregionen finns unika förutsättningar för både utveckling och förändring.
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1991/92:AU13 1991/92:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Utomlands bosatta svenskar

  Motion 1991/92:K824 av Charlotte Cederschiöld m.fl. (m, fp, c, kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:K824 av Charlotte Cederschiöld m. fl. m, fp, c, kds Utomlands bosatta svenskar Utlandssvenskarnas betydelse för exportindustrin Exportindustrin är samhällsekonomiskt viktig för Sverige. Runt om i världen sysselsätter de svenska företagarna och deras dotterförtag minst 420 000 personer.
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:KU33
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Kyrka-statfrågans fortsatta beredning

  Motion 1991/92:K718 av Jan-Erik Wikström och Carl-Johan Wilson (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:K718 av Jan-Erik Wikström och Carl-Johan Wilson fp Kyrka-statfrågans fortsatta beredning 1988 års kyrkomöte begärde att regeringen skulle tillsätta en expertutredning med inriktning på att närmare klargöra Svenska kyrkans ekonomiska och rättsliga förhållanden mot. 1988:2, 19 och 28:KL
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:KU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Miljön i Stockholms län

  Motion 1991/92:Jo690 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo690 av Ylva Annerstedt m.fl. fp Miljön i Stockholms län Miljöproblemen är en av vår tids ödesfrågor. Vi har miljön och naturen till låns för att lämna arvet vidare till kommande generationer. Vi får inte utveckla vårt samhälle så att unika naturvärden offras för alltid. Det är ett centralt
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1991/92:BoU20 1991/92:BoU21 1991/92:FöU13 1991/92:JoU18 1991/92:JoU23 1991/92:TU11 1992/93:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • Avdragsrätt för gåvor till ideellt och humanitärt arbete

  Motion 1991/92:Sk370 av Jan-Erik Wikström m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sk370 av Jan-Erik Wikström m.fl. fp Avdragsrätt för gåvor till ideellt och humanitärt arbete Stöd till ideella och humanitära ändamål kan ges på olika sätt och i olika former. På förslag av den socialdemokratiska regeringen har riksdagen häromåret beslutat om en modell med s.k. ideellt
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vissa ändringar i lagen om mervärdeskatt

  Motion 1991/92:Sk626 av Jan-Erik Wikström (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sk626 av Jan-Erik Wikström fp Vissa ändringar i lagen om mervärdesskatt Riksdagen har genom bifall till regeringens proposition 1991/92:50 beslutat sänka den s.k. turistmomsen till 18 d.v.s. mervärdesskatten på serveringstjänster, rumsuthyrning i hotellrörelse, upplåtelse av campingplats
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SkU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Inordnande av psykoterapin i sjukförsäkringssystemet

  Motion 1991/92:Sf217 av Jan-Erik Wikström och Barbro Westerholm (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sf217 av Jan-Erik Wikström och Barbro Westerholm fp Inordnande av psykoterapin i sjukförsäkringssystemet I denna motion föreslår vi att psykoterapin skall inordnas i sjukförsäkringssystemet. För att belysa behovet av detta vill vi redogöra för S:t Lukasstiftelsens arbete med psykoterapi.
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SfU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Språkvården i riksdagen

  Motion 1991/92:K302 av Jan-Erik Wikström och Margitta Edgren (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:K302 av Jan-Erik Wikström och Margitta Edgren fp Språkvården i riksdagen I sitt direktörstal vid Svenska Akademiens årshögtid den 20 december 1991 påtalade professor Gunnel Vallquist den tilltagande förslappningen och försämringen i bruket av det svenska språket. Som exempel anfördes
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:KU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Återuppbyggandet av Katarina kyrka

  Motion 1991/92:Kr427 av Jan-Erik Wikström m.fl. (fp, s, m, v, c, kds, nyd)

  Motion till riksdagen 1991/92:Kr427 av Jan-Erik Wikström m.fl. fp, s, m, c, kds, nyd, v Återuppbyggandet av Katarina kyrka Återuppbyggandet av Katarina kyrka i Stockholm har ett stort riksintresse. Församlingen har också fått stöd från många tusen personer från hela riket. Det är såväl privatpersoner, företag och
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:KrU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Jämställdhet

  Motion 1991/92:A817 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:A817 av Karin Pilsäter m.fl. fp Jämställdhet Innehåll I denna jämställdhetsmotion har vi valt att ta upp följande områden.FamiljepolitikenArbetslivetDet politiska arbetetUtbildningenKvinnors hälsa Kvinnor och EG Inledning Sverige är idag, i både historisk och internationell jämförelse,
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  ---------1991/92:AU15 1991/92:SoU15 1991/92:UbU24 1991/92:UU24
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Stöd åt Baltikum

  Motion 1991/92:U522 av Lars Sundin m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:U522 av Lars Sundin m.fl. fp Stöd åt Baltikum De tre baltiska staterna återvann i augusti 1991 sin självständighet. Sverige erkände deras suveränitet den 27 augusti samma år. De baltiska staterna har under större delen av sin historia varit dominerade av andra stater. Efter första världskriget
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1991/92:UU16
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Utbildning av baltiska tandläkarstuderande

  Motion 1991/92:U519 av Inger Koch (m) och Jan-Erik Wikström (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:U519 av Inger Koch och Jan-Erik Wikström m, fp Utbildning av baltiska tandläkarstuderande Den 20 januari i år startade, enligt riksdagens beslut våren 1991, en utbildning av tio baltiska tandläkarstuderande vid Karolinska institutet. Utbildningen omfattar 3,5 år, huvudsakligen i kliniska
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:UU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ett tvärvetenskapligt forskningsråd

  Motion 1991/92:Ub543 av Jan-Erik Wikström och Barbro Westerholm (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub543 av Jan-Erik Wikström och Barbro Westerholm fp Ett tvärvetenskapligt forskningsråd 1. Det forskningsrådssystem som tillkom 1977 och där forskningsrådsnämnden FRN ingått som en integrerad del i en helhetslösning, har förändrats genom tillkomsten av nya disciplinorienterade forskningsråd
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Högskoleutbildning för dramatiker

  Motion 1991/92:Ub440 av Jan-Erik Wikström och Lars Sundin (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub440 av Jan-Erik Wikström och Lars Sundin fp Högskoleutbildning för dramatiker Sverige har upplevt en vital utveckling på dramatikens område under de senaste två decennierna. Från att ha varit en udda genre har svensk dramatik flyttats in i det allmänna medvetandet. Antalet svenska dramatiker
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En fri teologisk högskola i Stockholm

  Motion 1991/92:Ub421 av Jan-Erik Wikström och Lars Leijonborg (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub421 av Jan-Erik Wikström och Lars Leijonborg fp En fri teologisk högskola i Stockholm Betelseminariet i Bromma och Teologiska Seminariet i Lidingö har varit centra för teologisk utbildning och delvis forskning sedan 1860-talet resp. 1870-talet. Huvuduppgiften har varit att utbilda pastorer
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Befolkningsfrågan

  Motion 1991/92:U227 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1991/92:U227 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. fp Befolkningsfrågan Inledning I januari 1992 hade jordens befolkning ökat till 5 437 000 000 människor. Beräkningar visar att minst en miljard av dessa lever i absolut fattigdom. Trots en samlad världsopinion för alla barns rätt till hälsa och överlevnad
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1991/92:UU15
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:44 Riktlinjer för den statliga fastighetsförvaltningen och ombildningen av byggnadsstyrelsen, m.m.

  Motion 1991/92:Fi30 av Jan-Erik Wikström m.fl. (fp, m, c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fi30 av Jan-Erik Wikström m.fl. fp, m, c med anledning av prop. 1991/92:44 Riktlinjer för den statliga fastighetsförvaltningen och ombildningen av byggnadsstyrelsen, m.m. Det fastighetsbestånd som i dag förvaltas av byggnadsstyrelsen och domänverket innefattar en rad byggnader och miljöer
  Inlämnad
  1991-11-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:FiU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi51 av Jan-Erik Wikström m.fl. (fp, c, m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi51 av Jan-Erik Wikström m.fl. fp, m, c med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition I kompletteringspropositionen anger regeringen att 5-6 utlandsmyndigheter bör läggas ned och ersättas med annan
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:FiU37
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:169 Ett nytt prövningsförfarande vid ansökan om vapenfri tjänst

  Motion 1990/91:Fö25 av Jan-Erik Wikström m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fö25 av Jan-Erik Wikström m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:169 Ett nytt prövningsförfarande vid ansökan om vapenfri tjänst Propositionens förslag om avskaffande av det hittillsvarande prövningsförfarandet vid ansökan om vapenfri tjänst är en följd av att en enig riksdag i höstas
  Inlämnad
  1991-04-24
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:158 Ett avtal mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund

  Motion 1990/91:T88 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:T88 av Bengt Westerberg m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:158 Ett avtal mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund En fast förbindelse över Öresund får en stor regional betydelse genom att den flätar samman regionerna Skåne och Själland. Det skulle skapa nya marknader
  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:TU31
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter