Ines Uusmann (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
posttjänsteman
Född år
1948
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
1994-10-07 – 1998-10-05
Ordinarie
1991-09-29 – 1994-10-06

Riksdagsledamot

Ersättare
1990-06-14 – 1991-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
1993-02-18 – 1994-10-01
Suppleant
1991-10-07 – 1993-02-17

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1990-10-03 – 1991-09-29
Suppleant
1989-01-17 – 1989-06-15

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1989-01-17 – 1989-06-15

Finansutskottet

Suppleant
1990-04-25 – 1990-06-13

EES-utskottet

Suppleant
1992-05-26 – 1993-06-04
Suppleant
1992-05-26 – 1993-06-04

Krigsdelegationen

Ledamot
1996-10-31 – 1998-10-05

Europarådets svenska delegation

Suppleant
1993-11-08 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1989. 1990-91. Rdl 1991- Suppleant i Konstitutionsutskottet 88/89, Arbetsmarknadsutskottet 88/89 och 90/91-93/94, Finansutskottet 89/90, Trafikutskottet 91/92-92/93 och EES-utskottet 92/93. Ledamot av Trafikutskottet 92/93-93/94. Suppleant i Europarådets svenska delegation 93/94. Ledamot av krigsdelegationen 96/97-.

Bostadsort

Täby

Utbildning

Studentexamen 67. Postassistent 69, postöverkontrollör 74. Ombudsman i Statsanställdas förbund 79, pressombudsman 82. Oppositionskommunalråd i Täby 86. Statsråd och chef för kommunikationsdepartementet 7.10.1994-6.10.1998. Generaldirektör för Boverket 99-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Täby arbetarekommun 76-80 och 86-, Täby Socialdemokratiska kvinnoklubb, ordförande 79-. Stockholms läns distrikt av Sveriges socialdemokratiska kvinnoklubb (SSKF), ledamot av verkställande utskottet 80-, ordförande 88-, SSKF 87-, Socialdemokrater för EG 93-, ordförande 93-. Ledamot av SAP:s partistyrelse 93-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Länsskolnämnden i Stockholms län 89-91, Stadsmiljörådet 99-, ordförande 99-, Byggforskningsrådet 99-01, Statstjänstenämnden 99-, Miljömålsrådet 02-, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 01-. Ledamot av styrelsen för Rikstrafiken 99-, Boverket 99-, ordförande 99-. Arbetsgivarverket 00-, vice ordförande 00-, - Ledamot av delegationen för elanvändningsfrågor 87, utredningen angående vissa frågor rörande miljöfarligt avfall 91-92, IT-kommissionen 96-98, ordförande 96-98, 2000-delegationen 98, ordförande 98, Sakkunnig i utredningen angående vissa frågor rörande miljöfarligt avfall 92-93.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Täby kommunfullmäktige 77-94. Ledamot av skolstyrelsen 74-79 och kommunstyrelsen 80-94.

Föräldrar

Posttjänstemannen Thure Gilbert Johansson och posttjänstemannen Hillevi Linnéa Ingegärd Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi50 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi50 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Propositionen I bilaga sex till kompletteringspropositionen föreslår regeringen att 1 600 miljoner kronor utöver vad

  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1993/94:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan

  Motion 1993/94:T73 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T73 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan Propositionen I propositionen föreslås att utbyggnaden av Arlandabanan skall finansieras dels av staten via Banverket, dels av ett privat aktiebolag,

  Inlämnad
  1994-04-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:TU36
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft

  Motion 1993/94:Ub81 av Eva Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub81 av Eva Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Högre utbildning i Stockholms län Bygg ut den högre utbildningen i Stockholms län. Planera för ett nytt universitet på Södertörn med tyngdpunkt vid Novum i Huddinge.Utveckla

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:180 Bolagisering av Vägverkets produktionsdivision m.m.

  Motion 1993/94:T71 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T71 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:180 Bolagisering av Vägverkets produktionsdivision m.m. I propositionen föreslås att Vägverkets produktionsdivision ombildas till ett av staten helägt aktiebolag per den 1 januari 1996. Bolaget skall vara fristående från

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skriv. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen

  Motion 1993/94:T62 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T62 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av skr. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen Bakgrund Riksdagen fattade i juni 1993 beslut om investeringar i trafikens infrastruktur fram till år 2003. Beslutet innebär bl.a. att investeringar skall göras i stomjärnvägar för

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:TU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:187 Försöksverksamhet med medborgarkontor

  Motion 1993/94:K56 av Hans Stenberg och Ines Uusmann (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:K56 av Hans Stenberg och Ines Uusmann s med anledning av prop. 1993/94:187 Försöksverksamhet med medborgarkontor I proposition 1993/94:187 föreslår regeringen en lag om försöksverksamhet med medborgarkontor. Lagen ska ge kommuner möjlighet att sluta samverkansavtal med statliga myndigheter,

  Inlämnad
  1994-04-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU39
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:167 En effektivare fordonskontroll

  Motion 1993/94:T50 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T50 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:167 En effektivare fordonskontroll I propositionen föreslås att AB Svensk Bilprovnings monopol på viss registreringsbesiktning och periodisk kontroll av motorfordon upphör från 1 januari 1995. Vidare föreslås att de fristående

  Inlämnad
  1994-04-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:168 Ökad tillsyn av den yrkesmässiga trafiken

  Motion 1993/94:T41 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T41 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:168 Ökad tillsyn av den yrkesmässiga trafiken Propositionen I propositionen föreslås ett antal åtgärder för att komma tillrätta med problemen inom taxiverksamheten. Bl.a. föreslås att det skall bli möjligt att samköra uppgifter

  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:TU29
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:160 Ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området

  Motion 1993/94:K44 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:K44 av Anita Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:160 Ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området I proposition 1993/94:160 föreslår regeringen att en ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området införs från den 1 juli 1994. Två myndigheter ersätter de nuvarande

  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU37
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:166 Avreglering av järnvägstrafiken och riktlinjer m.m. för SJ:s verksamhet under åren 1994-1996

  Motion 1993/94:T36 av Sven-Gösta Signell m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T36 av Sven-Gösta Signell m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:166 Avreglering av järnvägstrafiken och riktlinjer m.m. för SJ:s verksamhet under åren 1994-1996 Propositionen I propositionen föreslås bl.a. att det statliga bannätet skall öppnas för konkurrens fr.o.m. den 1 januari 1995

  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:TU28
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 2 avslag, , 4 saknar beslutsinformation
 • Högskolan för lärarutbildning i Stockholm

  Motion 1993/94:Ub662 av Sören Lekberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub662 av Sören Lekberg m.fl. s Högskolan för lärarutbildning i Stockholm Socialdemokraterna i Stockholms län har sedan länge engagerat sig för att Högskolan för lärarutbildning i Stockholm HLS skall få nya, ändamålsenliga lokaler och att den skall lokaliseras till Södertälje kommun. Kommunen

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Den högre utbildningen i Stockholms län

  Motion 1993/94:Ub723 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub723 av Sylvia Lindgren m.fl. s Den högre utbildningen i Stockholms län Stockholmsregionen är befolkningsmässigt Sveiges största. Det är också huvudstadsregion. Utöver att många högre utbildningar av rikskaraktär är förlagda till Stockholm finns här också ett omfattande utbildningsutbud

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Manne Siegbahnlaboratoriet

  Motion 1993/94:Ub674 av Mats Hellström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub674 av Mats Hellström m.fl. s Manne Siegbahnlaboratoriet CRYRING-anläggningen vid Manne Siegbahnlaboratoriet är en för svenska förhållanden tämligen stor anläggning. Mer än 100 miljoner kronor har investerats i utrustningen direkt och via personalkostnader. Den är avsedd för grundforskning

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En parlamentarisk framtidsgrupp om ekonomi m.m.

  Motion 1993/94:Fi207 av Kristina Persson och Ines Uusmann (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi207 av Kristina Persson och Ines Uusmann s En parlamentarisk framtidsgrupp om ekonomi m.m. Sverige kör med expressfart in i det tudelade samhället. Exportöverskottet slår världsrekord samtidigt som budgetunderskottet är ett av den industrialiserade världens största. I budgetpropositionen

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FiU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Reflexsele i yrkesfordon

  Motion 1993/94:T422 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T422 av Sylvia Lindgren m.fl. s Reflexsele i yrkesfordon Det är allmänt känt att arbetsmiljön ofta är svår för yrkeschaufförerna. De är tvingade att vistas i en stressig arbetsmiljö med högt tempo, högst varierande vägstandard och skiftande vägunderlag. Många påtagliga arbetsmiljöproblem

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lag om partnerskap för homosexuella

  Motion 1993/94:L405 av Margareta Winberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:L405 av Margareta Winberg m.fl. s Lag om partnerskap för homosexuella Sammanfattning Tiden är sedan länge mogen att ge homosexuella samlevande en med heterosexuella samlevande likvärdig rättslig status. Frågan är till fullo utredd och partnerskapsutredningens majoritet har rekommenderat

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Hanteringen av företagskonkurser

  Motion 1993/94:L306 av Björn Ericson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:L306 av Björn Ericson m.fl. s Hantering av företagskonkurser Antalet företagskonkurser har under de senaste två åren kraftigt ökat. Det nuvarande systemet för handläggning av konkurser kan, enligt vår uppfattning, i dag i alltför hög grad uppvisa betydande brister. Det gäller inte bara

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kulturell jämställdhet

  Motion 1993/94:Kr258 av Margareta Winberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr258 av Margareta Winberg m.fl. s Kulturell jämställdhet I skilda världar I ett barnkulturprogram till s-kvinnornas kongress för nu snart 20 år sedan kan man läsa följande: Barnen lever ofta i en värld befolkad av kvinnor mammor, barnflickor, daghemspersonal, lekskolefröknar och lågstadiefröknar.

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:KrU19 1993/94:KrU31
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Bibliotekslag

  Motion 1993/94:Kr227 av Thage G Peterson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr227 av Thage G Peterson m.fl. s Bibliotekslag Det behövs i vårt land en lag som gör kommunerna skyldiga att ge allmänheten tillgång till bra bibliotek och avgiftsfria boklån. Enligt de rapporter som förelåg i höstas ska ett 70-tal bibliotek läggas ner och ytterligare ett 80-tal är

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Invandrar- och flyktingpolitiken

  Motion 1993/94:Sf636 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf636 av Hans Göran Franck m.fl. s Invandrar- och flyktingpolitiken Sverige har en internationell förpliktelse att föra och utveckla en aktiv och solidarisk flykting- och invandrarpolitik. Rasism och främlingsfientlighet Undervisningen om rasism och främlingshat behöver förstärkas kraftigt

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1993/94:KrU19 1993/94:SfU11 1993/94:SfU14 1993/94:SoU32 1993/94:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Filter