Henrik S Järrel (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Titel
mediekonsult
Född år
1948
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-10-09 – 2006-10-02
Ordinarie
1991-09-29 – 1994-10-02

Riksdagsledamot

Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-08
Ersättare
1994-10-02 – 1994-10-06

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Suppleant
1995-01-16 – 1998-10-04
Ledamot
1993-10-06 – 1994-10-01
Suppleant
1991-10-07 – 1993-10-05

Näringsutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Skatteutskottet

Suppleant
2002-09-30 – 2006-10-01
Suppleant
2000-09-19 – 2002-09-29

Utrikesutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02

Kulturutskottet

Suppleant
2004-09-23 – 2006-10-02

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2003-02-18 – 2003-11-20

Lagutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2004-09-23
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1995-01-16 – 1998-10-04

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Vice ordförande
2002-12-19 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-21 – 2002-12-18

Valprövningsnämnden

Suppleant
2002-12-10 – 2003-12-17

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Konstitutionsutskottet 91/92-92/93 och 95/96-, Näringsutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Konstitutionsutskottet 93/94 och Lagutskottet 95/96-.

Bostadsort

Stockholm

Utbildning

Studentexamen i Stockholm 67. Studier vid Stockholms universitet 69-74. Anställd vid Sveriges Radios informationsavdelning 77-78 och Sveriges Television, TV 2:s planavdelning, 78-89. Programdirektör vid TV 5 Nordic 89-91. Egen företagare 92-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Medborgarskolans distrikt Stockholms län 80-, 1:e vice ordförande 89-, Medborgarskolans avdelning Stockholm 80-, vice ordförande 84-86, ordförande 86-91, och av Medborgarskolans förbundsstyrelse 92-. - Ledamot av styrelsen för Moderata samlingspartiets förening i Oscar, Stockholm, 71-76.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Stockholms läns allmänna försäkringskassa 86-88 och 95-, ordförande 99-, samt Skattemyndigheten i Stockholms län 95-. Ledamot av pensionsdelegationen 77-86 och personskadekommittén 99-02, Nämndeman vid Stockholms tingsrätt 74-88.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Stockholms kommunfullmäktige 94-95. Ledamot av fritidsnämnden 94-95. Ledamot av styrelsen för Stockholms bostadsförmedling 88-90 och Stockholm Information Service 89-91. - Ledamot av Stockholms läns landsting 85-91. Ledamot av sjukvårdsstyrelsen för västra sjukvårdsområdet 86-88 och Sabbatsbergs/S:t Görans sjukhus 89-91.

Litteratur

Sån't är livet (1981, tillsammans med I Säfwenberg och Å Wilhelmsson).

Föräldrar

Skådespelaren Stig Karl Olof Järrel och skådespelerskan Ingrid Backlin, f Michaelsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Regelförenkling

  Skriftlig fråga 2005/06:1987 av Järrel, Henrik S (m)

  den 9 augusti Fråga 2005/06:1987 av Henrik S Järrel m till näringsminister Thomas Östros s Regelförenkling Regeringen har under ett antal år velat visa sin goda vilja att söka förenkla de regelverk som styr företagandet, inte minst för små företag. Organ för detta ändamål har inrättats, omorganiserats, återuppstått
  Inlämnad
  2006-08-09
  Besvarare
  Thomas Östros (S)
 • Skopande flygplan eller brandbombare för effektiv brandbekämpning

  Skriftlig fråga 2005/06:1960 av Järrel, Henrik S (m)

  den 28 juli Fråga 2005/06:1960 av Henrik S Järrel m till försvarsminister Leni Björklund s Skopande flygplan eller brandbombare för effektiv brandbekämpning Redan har ett antal skogs- och gräsbränder härjat runtom i landet denna sommar. Brister i beredskap och effektiva räddningsresurser innebär onödiga förluster
  Inlämnad
  2006-07-28
  Besvarare
  Leni Björklund (S)
 • Regelförenkling

  Skriftlig fråga 2005/06:1935 av Järrel, Henrik S (m)

  den 20 juli Fråga 2005/06:1935 av Henrik S Järrel m till näringsminister Thomas Östros s Regelförenkling Regeringen har under ett antal år velat visa sin goda vilja att söka förenkla de regelverk som styr företagandet, inte minst för små företag. Organ för detta ändamål har inrättats, omorganiserats, återuppstått
  Inlämnad
  2006-07-20
  Besvarare
  Thomas Östros (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Nya villkor för driftsstödet till dagstidningar

  Nya villkor för driftsstödet till dagstidningar

  Betänkande 2005/06:KU40

  Riksdagen sade i huvudsak ja till regeringens förslag om nya villkor för driftsstödet till dagstidningar, det så kallade presstödet. Ändringarna innebär följande. Presstödet höjs med 10 procent för samtliga tidningskategorier utom för storstadstidningarna. För att underlätta starten av nya tidningar
  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  9, 1 minuter
  Justering
  2006-06-01
  Debatt
  2006-06-13
  Beslut
  2006-06-14
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Klargörande av omständigheterna kring Estonias förlisning

  Klargörande av omständigheterna kring Estonias förlisning

  Interpellation 2005/06:473 av Ångström, Lars (mp)

  den 22 maj Interpellation 2005/06:473 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Klargörande av omständigheterna kring Estonias förlisning Trots att informationen om avtalet mellan ÖB och tullen som möjliggjorde frakt av militärt material på Estonia fanns inom Regeringskansliet och trots att
  Inlämnad
  2006-05-22
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Estonias bogvisir

  Estonias bogvisir

  Interpellation 2005/06:455 av Ångström, Lars (mp)

  den 22 maj Interpellation 2005/06:455 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Estonias bogvisir I riksdagens stora Estoniadebatt den 17 mars 2005 medgav statsrådet Mona Sahlin att det fanns besvärande frågetecken kring den hårt kritiserade haveriutredningen av Estonias förlisning som inte
  Inlämnad
  2006-05-22
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Passagerarfärjan M/S Estonias förlisning

  Passagerarfärjan M/S Estonias förlisning

  Interpellation 2005/06:417 av Järrel, Henrik S (m)

  den 18 maj Interpellation 2005/06:417 av Henrik S Järrel m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Passagerarfärjan M/S Estonias förlisning M/S Estonias förlisning kostade 852 människor livet varav över 500 var svenska medborgare. Förlisningen utgör därmed en av de största civila fartygskatastroferna i svensk
  Inlämnad
  2006-05-18
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Estonia

  Estonia

  Interpellation 2005/06:411 av von der Esch, Björn (kd)

  den 17 maj Interpellation 2005/06:411 av Björn von der Esch kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Estonia Redan vid utfrågningen av statsrådet Mona Sahlin i Konstitutionutskottet den 3 april 2002 ifrågasattes huruvida fartyget var sjövärdigt på sin sista resa. Det hade nämligen framkommit att under utbildning
  Inlämnad
  2006-05-17
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sekretessfrågor

  Sekretessfrågor

  Betänkande 2005/06:KU35

  Det införs nya sekretessbestämmelser som ska gälla som ett minimiskydd för enskildas integritet hos alla myndigheter. De uppgifter som ska skyddas är dels mycket integritetskänsliga uppgifter om enskildas hälsa och sexualliv, dels uppgifter om bland annat adress och telefonnummer för personer som är
  Behandlade dokument
  14
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  5, 22 minuter
  Beredning
  2006-04-20
  Justering
  2006-05-18
  Debatt
  2006-06-01
  Beslut
  2006-06-01
 • Åretruntbemanning på Gotska Sandön

  Skriftlig fråga 2005/06:1692 av Järrel, Henrik S (m)

  den 23 maj Fråga 2005/06:1692 av Henrik S Järrel m till statsrådet Lena Sommestad s Åretruntbemanning på Gotska Sandön Flera medier rapporterade söndagen den 21 maj om att regeringen avser att riva upp avtalet om åretruntbemanning på Gotska Sandön, en av våra nationalparker. Genom denna åretruntbemanning möjliggörs
  Inlämnad
  2006-05-23
  Besvarare
  Lena Sommestad (S)
 • Transport av militärfordon

  Skriftlig fråga 2005/06:1691 av Järrel, Henrik S (m)

  den 23 maj Fråga 2005/06:1691 av Henrik S Järrel m till försvarsminister Leni Björklund s Transport av militärfordon Sverige har som huvudland åtagit sig att till EU under tiden den 1 januari30 juni 2008 ställa en operativ styrka om 1 500 man till förfogande för internationella insatser i fredens tjänst. Svenska
  Inlämnad
  2006-05-23
  Besvarare
  Leni Björklund (S)
 • med anledning av prop. 2005/06:201 Morgondagens nyheter – nya villkor för driftsstödet till dagstidningar

  Motion 2005/06:K30 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:201. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en avveckling av presstödet. Tryckfrihetens ideal Informationsfriheten är central för det demokratiska samhället. Regeringsformen och tryckfrihetsförordningen garanterar varje
  Inlämnad
  2006-05-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:KU40
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Osund kommunal konkurrens

  Osund kommunal konkurrens

  Interpellation 2005/06:360 av Järrel, Henrik S (m)

  den 21 april Interpellation 2005/06:360 av Henrik S Järrel m till statsrådet Sven-Erik Österberg s Osund kommunal konkurrens Det har visat sig att vissa verksamheter som kommuner bedriver tenderar att konkurrera på ett osunt sätt, till exempel genom att varor och tjänster underprissätts eller korssubventioneras
  Inlämnad
  2006-04-21
  Besvarare
  Sven-Erik Österberg (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sjöfartsfrågor

  Sjöfartsfrågor

  Betänkande 2005/06:TU12

  Riksdagen sade nej till motionsförslag om sjöfartsfrågor från den allmänna motionstiden 2004 och 2005. Motionerna handlade bland annat om säkerhet och miljöskydd i Östersjöområdet, M/S Estonias förlisning, rationaliseringar inom Sjöfartsverket, hamntjänster och nödhamnar. De borgerliga partierna och
  Behandlade dokument
  25
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  17, 77 minuter
  Justering
  2006-04-06
  Debatt
  2006-04-27
  Beslut
  2006-04-27
 • Reklamskattens avskaffande

  Skriftlig fråga 2005/06:1444 av Järrel, Henrik S (m)

  den 21 april Fråga 2005/06:1444 av Henrik S Järrel m till finansminister Pär Nuder s Reklamskattens avskaffande I samband med den vårbudget som presenterades häromdagen konstaterade finansministern att få, om ens någon, av EU:s medlemsstater för närvarande kan prestera en starkare budget. De flesta kurvor pekar
  Inlämnad
  2006-04-21
  Besvarare
  Pär Nuder (S)
 • med anledning av prop. 2005/06:192 Lära, växa, förändra – Regeringens folkbildningsproposition

  Motion 2005/06:Kr37 av Kent Olsson m.fl. (m)

  1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en definition av vad som är folkbildning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utvärdering av folkbildningen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
  Inlämnad
  2006-04-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2005/06:KrU14
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:112 Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012

  Motion 2005/06:Kr30 av Kent Olsson m.fl. (m)

  1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om public service i en föränderlig tid. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om direkt sponsring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om indirekt
  Inlämnad
  2006-04-04
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2005/06:KrU28
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): 12 avslag
 • med anledning av skr. 2005/06:95 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006–2009

  Motion 2005/06:K17 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Sammanfattning 2 4 Inledning 2 5 Kritik av handlingsplanen 3 5.1 Rättighetsfrågor 3 5.1.1 Diskriminering 3 5.1.2 Barnets rättigheter 3 5.1.3 Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 3 5.1.4 Mäns våld mot kvinnor m.m. 4 5.1.5 Rättsstatliga
  Inlämnad
  2006-03-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:KU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av framst. 2005/06:RRS15 Riksrevisionens styrelses framställning angående statsbidrag till ungdomsorganisationer

  Motion 2005/06:Kr16 av Kent Olsson m.fl. (m)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åsikts- och föreningsfriheten. Motivering I föreliggande framställning från Riksrevisionens styrelse presenteras tre förslag vars syfte är att göra reglerna tydligare för bidrag från Ungdomsstyrelsen till olika ungdomsorganisationer.
  Inlämnad
  2006-03-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:KrU22
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av framst. 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid

  Motion 2005/06:K8 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i 3 kap.10 RO i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering Den största fördelen med två allmänna motionstider är enligt vår mening att ledamöternas och partigruppernas motionsarbete kan fördelas jämnare över riksdagsåret. Dagens totala koncentration på
  Inlämnad
  2006-02-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:KU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter