Finn Bengtsson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Östergötlands län
Titel
Professor/Överläkare
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2010-10-04 – 2018-09-24

Riksdagsledamot

Statsrådsersättare
2006-10-06 – 2010-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2015-12-17 – 2018-09-24
Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Socialutskottet

Suppleant
2015-12-18 – 2018-09-24
Ledamot
2014-10-07 – 2015-12-18
Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Finansutskottet

Suppleant
2010-10-12 – 2014-09-29

Sammansatta justitie- och socialutskottet

Suppleant
2008-01-29 – 2008-05-07

Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Ledamot
2010-11-01 – 2014-10-31
Ledamot
2008-10-14 – 2010-10-31
Personlig suppleant
2007-10-16 – 2008-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Utbildning

Skepparexamen, Göteborg 71. Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje i Falkenberg, slutår 75. Läkarexamen 82. Leg. läkare 85. Med. dr 87. Docent, experimentell hjärnforskning, Lunds universitet 89. Specialistexamen, klinisk farmakologi 92. Docent, psykiatrisk behandlingsforskning, Linköpings universitet 01. Prof., psykiatrisk behandlingsforskning, Linköpings universitet 02. Prof., farmakologi, Köpenhamns universitet 02.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 06- (statsrådsersättare 061006-101004). Ledamot socialförsäkringsutskottet 10-14 och socialutskottet 14-15. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06-10 och 15-, socialutskottet 06-10 och 15-, finansutskottet 10-14 och sammansatta justitie- och socialutskottet 08. Suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 07-08, ledamot 08-14. Suppleant Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 06-10, ledamot 10-. Ordförande i Svensk-tjeckiska parlamentarikernätverket 10-. Ledamot i Donationsrådet (Socialstyrelsen) 14-. Ledamot i Statens medicinsk-etiska råd 15-.

Föräldrar

Lektorn Rolf Bengtsson och sjukgymnasten Gerd Bengtsson, f. Romstad.

Anställningar

AT-läkare, Lund 82-83. FV-läkare, Landskrona 84-87. FV-läkare 88-92. Univ.lektor/bitr. överläkare, Lunds universitetssjukhus 92-96. Univ.lektor/överläkare, Lunds universitetssjukhus 97-98. Professor/överläkare, Linköpings universitetssjukhus 98-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Styrelseledamot, MSU och MUF i Falkenberg och Halland, 70-talet. Styrelseledamot, Moderaterna i Linköping 01-. Adjungerad ledamot, Moderaternas förbundsstyrelse i Östergötland 06-. Ledamot, Sveriges Läkarförbund 76-, Svenska Läkaresällskapet -78, Svensk förening för klinisk farmakologi 88-, Svensk Psykiatrisk Förening 99-, Svenska Epilepsisällskapet 00-, Svenska Reumatikerförbundet 06- samt internationella medicinska föreningar. Grundare och styrelseledamot av 16 juni-stiftelsen 16-.

Litteratur

Skrifter och artiklar inom medicin och farmakologi. Cirka 150 originalartiklar och skrifter i internationell medicinsk litteratur. Cirka 1 000 politiska artiklar av såväl redaktionell som debattkaraktär i nationella svenska medier.

Bostadsort

Linköping

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Länsstyrelsen i Östergötlands insynsråd 09-. Ledamot, parlamentariska socialförsäkringsutredningen (slutbetänkande 15).

Kommunala uppdrag

Landstingsfullmäktig, Östergötland 02-10.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

Filter