Krav på att följa sysselsättningsutvecklingen

Motion 2017/18:2822 av Finn Bengtsson m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utgå från sysselsättningsgraden i sin politik och att regeringen ska redovisa sysselsättningspåverkan av sin politik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är viktigt att den ekonomiska politiken tar sin grund i sysselsättningsgraden och hur många som arbetar. Hur många som arbetar är viktigt att följa då detta påverkar vår gemensamma finansiering av välfärden. Sysselsättningsgraden går inte heller lika lätt att manipulera på olika sätt såsom exempelvis arbetslöshetsgraden går att göra. Den förda ekonomiska politiken bör grunda sig i och redovisa sysselsättningseffekterna.

I och med den nya rödgröna regeringens tillkomst under hösten 2014 har målbilden förskjutits från sysselsättningsgraden hos den arbetsföra delen av befolkningen till ett fokus på arbetslöshet. Fokusskiftet från sysselsättningsgrad till arbetslöshet är mycket olyckligt då antalet arbetslösa går att manipulera genom att bedriva en politik som lättare för över människor i olika bidragssystem eller till utbildningar som inte alls garanterar övergång i anställningar eller annan vettig sysselsättning. Det är även mycket olyckligt att regeringen slutat redovisa sysselsättningseffekterna av sin politik i sin budgetproposition.

Vi vill att regeringen i sitt jobbmål bör utgå ifrån sysselsättningsgrad istället för arbetslöshet. Detta genom att en ny politisk inriktning med ett annat mål för hur den svenska arbetsmarknaden ska fungera har etablerats och, som vi tycker, ett fokus på sysselsättningsutvecklingen hamnat i skymundan.

Utskottet behandlade en likalydande motion under förra riksmötet 2016/17 och valde då att avslå denna motion. När utskottet tidigare behandlade frågan 2014/15 skrev man i sitt betänkande bland annat att ett mål för sysselsättningen givetvis är en god utgångspunkt, men sedan radade man upp argument just emot detta konstaterande. Det hela slutade med att utskottet ansåg att ett fokus på sysselsättningen till och med kan leda till att man misstolkar den förda politiken som ineffektiv i att bekämpa arbetslösheten. Detta är för oss ett mycket förvånande konstaterande, om nu en gång utskottet ändå samtidigt ansåg att ett fokus på sysselsättningen per definition är en god utgångspunkt?

Vi vill därför att regeringen i sin utformning av politik utgår från sysselsättnings­graden istället för antalet arbetslösa. Regeringen borde även i sin budgetproposition konkret redovisa konsekvenserna på sysselsättningen av sina reformer. Vi vill med bifall till denna motion att riksdagen ger regeringen det tillkänna.

 

 

Finn Bengtsson (M)

 

Lotta Finstorp (M)

Lars-Arne Staxäng (M)

Jan Ericson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utgå från sysselsättningsgraden i sin politik och att regeringen ska redovisa sysselsättningspåverkan av sin politik och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.