Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2017

Betänkande 2017/18:KU39

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
30 maj 2018

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Hela betänkandet

Beslut

Relativt jämn könsfördelning i kommittéerna (KU39)

Riksdagen har behandlat regeringens årliga skrivelse om arbetet inom de kommittéer, utredningar, som regeringen har tillsatt. Under 2017 tillsattes 71 kommittéer och utgifterna för dem var drygt 500 miljoner kronor.

Skrivelsen redogör bland annat för fördelningen mellan män och kvinnor i kommittéerna. Utskottet konstaterar att det råder en jämn könsfördelning i tre av fyra yrkeskategorier i kommittéerna. När det gäller gruppen sekreterare och övriga är könsfördelningen inte jämn även om andelen män i den gruppen har ökat med tre procentenheter till 40 procent under 2017.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa också nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2016/17 och 2017/18.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2018-05-17
Justering: 2018-05-22
Trycklov: 2018-05-23
Reservationer: 7
Betänkande 2017/18:KU39

Alla beredningar i utskottet

2018-05-03, 2018-05-17

Relativt jämn könsfördelning i kommittéerna (KU39)

Konstitutionsutskottet har behandlat regeringens årliga skrivelse om arbetet inom de kommittéer, utredningar, som regeringen har tillsatt. Under 2017 tillsattes 71 kommittéer och utgifterna för dem var drygt 500 miljoner kronor.

Skrivelsen redogör bland annat för fördelningen mellan män och kvinnor i kommittéerna. Utskottet konstaterar att det råder en jämn könsfördelning i tre av fyra yrkeskategorier i kommittéerna. När det gäller gruppen sekreterare och övriga är könsfördelningen inte jämn även om andelen män i den gruppen har ökat med tre procentenheter till 40 procent under 2017.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2016/17 och 2017/18.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2018-05-28
Debatt i kammaren: 2018-05-29

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2018-05-30
Förslagspunkter: 12, Acklamationer: 12
Stillbild från Beslut: Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2017, Beslut

Beslut: Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2017

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2017

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:103 till handlingarna.
 2. Regelförenkling och tidsbegränsning av regler

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:1081 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 2 och 3,

  2016/17:1489 av Jan R Andersson (M),

  2017/18:1987 av Hans Rothenberg (M) yrkandena 1 och 2 samt

  2017/18:3118 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 1 (M, C, L, KD)
 3. Vissa frågor om regelförenkling

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2016/17:1081 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1.
  • Reservation 2 (L)
 4. Systematisk översyn av regler

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:2899 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 3.
  • Reservation 3 (L)
 5. Tillämpning av EU-bestämmelser

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:1081 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4,

  2017/18:2245 av Jan Ericson (M),

  2017/18:2547 av Jan Ericson och Maria Plass (båda M) och

  2017/18:3118 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 3.
  • Reservation 4 (M, C, L, KD)
 6. Förenkling av EU-lagstiftning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:3240 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 19.
  • Reservation 5 (M)
 7. E-samråd om EU-arbetet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 19.
  • Reservation 6 (L)
 8. Konsekvensanalyser om den personliga integriteten

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:3150 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) och

  2017/18:3588 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 8.
  • Reservation 7 (L)
 9. Konsekvensanalyser i lagstiftningsprocessen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:1742 av Olle Felten (SD).
 10. Äganderättens ställning i lagstiftningen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:2961 av Jesper Skalberg Karlsson (M).
 11. Teknikneutral lagstiftning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:2872 av Rickard Nordin (C).
 12. Märkning av propositioner med berört utskott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:2092 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2.