Folkhälsofrågor

Betänkande 2017/18:SoU15

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
2 maj 2018

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Nej till motioner om folkhälsofrågor (SoU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om folkhälsofrågor. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom många av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om suicidprevention, smittskydd, vaccinationer och hälsoundersökningar av asylsökande.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 60

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2018-03-20
Justering: 2018-04-17
Trycklov: 2018-04-20
Reservationer: 8
Betänkande 2017/18:SoU15

Alla beredningar i utskottet

2018-03-20

Nej till motioner om folkhälsofrågor (SoU15)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om folkhälsofrågor. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom många av de områden som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om suicidprevention, smittskydd, vaccinationer och hälsoundersökningar av asylsökande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2018-04-25
Debatt i kammaren: 2018-04-26
Stillbild från Debatt om förslag 2017/18:SoU15, Folkhälsofrågor

Debatt om förslag 2017/18:SoU15

Webb-tv: Folkhälsofrågor

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2018-05-02
Förslagspunkter: 7, Acklamationer: 7
Stillbild från Beslut: Folkhälsofrågor, Beslut

Beslut: Folkhälsofrågor

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Suicidprevention

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2017/18:1546 av Margareta Larsson (-),

   2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 41,

   2017/18:1791 av Kent Härstedt (S),

   2017/18:2071 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-4, 7 och 9 samt

   2017/18:2688 av Gunilla Svantorp (S) yrkande 2.
   • Reservation 1 (SD)
  2. En haverikommission när en ung person begått självmord

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 60.
   • Reservation 2 (SD, KD)
  3. Smittskydd och vaccinationer

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2017/18:68 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 2,

   2017/18:1352 av Edward Riedl (M),

   2017/18:1849 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 4 i denna del,

   2017/18:2285 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

   2017/18:2940 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 11 och

   2017/18:3171 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 1 och 2.
   • Reservation 3 (V)
   • Reservation 4 (L)
  4. En nationell handlingsplan mot hepatit B

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2017/18:1849 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 3 i denna del.
   • Reservation 5 (SD, V, L)
  5. Hälsoundersökningar av asylsökande

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2017/18:301 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),

   2017/18:2888 av Boriana Åberg (M) och

   2017/18:3650 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 9.
   • Reservation 6 (KD)
  6. Övriga folkhälsofrågor

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2017/18:21 av Lars-Axel Nordell (KD),

   2017/18:1877 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S),

   2017/18:3132 av Saila Quicklund (M) yrkande 6,

   2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 17 och

   2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 34.
   • Reservation 7 (L)
   • Reservation 8 (KD)
  7. Motioner som bereds förenklat

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.