Emma Nohrén (MP)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun, plats 159
Född år
1980
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Miljö- och jordbruksutskottet

Ordförande

Näringsutskottet

Suppleant

Utrikesutskottet

Suppleant

EU-nämnden

Suppleant

Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-09-26 – 2026-09-21
Ordinarie
2014-09-29 – 2018-09-24

Miljö- och jordbruksutskottet

Ordförande
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2022-10-04 – 2022-10-04
Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24

Utrikesutskottet

Suppleant
2023-10-26 – 2026-09-21
Suppleant
2022-10-12 – 2023-10-06
Suppleant
2016-06-28 – 2018-09-24

Näringsutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21

EU-nämnden

Suppleant
2022-10-04 –
Suppleant
2014-10-07 – 2016-09-01

Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen

Ledamot
2022-10-26 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 14–. Ordförande miljö- och jordbruksutskottet 22–. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 14–18, EU-nämnden 14–16, 22–, utrikesutskottet 16–18 och 22– och näringsutskottet 22–.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Civilminister Erik Slottner KD Skolminister Lotta Edholm L Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Civilminister Erik Slottner KD besvarar såväl allmänpolitiska
 • Stillbild från Debatt om förslag: Jakt och viltvård

  Jakt och viltvård

  Betänkande 2023/24:MJU14

  Riksdagen uppmanar regeringen, genom ett tillkännagivande, att skapa en samlad förvaltning för klövvilt – till exempel älg och kronhjort – som tar hänsyn till ekosystemet. Syftet med en samlad klövviltsförvaltning ska bland annat vara att vårda viltstammarna, minska skador på skogar och grödor samt

  Behandlade dokument
  64
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  21, 80 minuter
  Justering
  2024-04-25
  Bordläggning
  2024-04-29
  Debatt
  2024-05-02
  Beslut
  2024-05-15
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin M Finansminister Elisabeth Svantesson M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Minister för
 • med anledning av prop. 2023/24:100 2024 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2023/24:2893 av Daniel Helldén m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2023/24:2893 av Daniel Helldén m.fl. MP med anledning av prop. 2023/24:100 2024 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1 Inledning 2 Det ekonomiska läget 2.1 Sverige befinner sig i en lågkonjunktur Kostnadsökningar har slagit hårt mot svenska hushåll
  Inlämnad
  2024-04-30
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:FiU20
 • Stillbild från Information från regeringen: Återrapportering från Europeiska rådets möte

  Återrapportering från Europeiska rådets möte

  Statsminister Ulf Kristersson M återrapporterar från Europeiska rådets möte den 17-18 april. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor.
 • med anledning av prop. 2023/24:116 Flygplatshavarnas kostnader för säkerhetskontroller

  Motion 2023/24:2890 av Linus Lakso m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2023/24:2890 av Linus Lakso m.fl. MP med anledning av prop. 2023/24:116 Flygplatshavarnas kostnader för säkerhetskontroller Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2023/24:116 Flygplatshavarnas kostnader för säkerhetskontroller. Motivering Covid-19 slog hårt mot i
  Inlämnad
  2024-04-24
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  TU
 • Stillbild från Debatt om förslag: Övergripande miljöfrågor

  Övergripande miljöfrågor

  Betänkande 2023/24:MJU13

  Riksdagen sade nej till cirka 120 förslag om olika miljöfrågor. Motionerna har lämnats in under den allmänna motionstiden 2023 och handlar bland annat om miljöprövning och tillståndsprocesser, miljömålssystemet, offentlig upphandling, vindkraftsetablering, miljöbrott och ansvarsfrågor vid miljöföroreningar. Att riksdagen avslår motionerna beror främst på pågående arbete.

  Behandlade dokument
  62
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  18 
  Anföranden och repliker
  20, 84 minuter
  Justering
  2024-04-16
  Bordläggning
  2024-04-19
  Debatt
  2024-04-22
  Beslut
  2024-04-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Naturvård

  Naturvård

  Betänkande 2023/24:MJU12

  Riksdagen sa nej till cirka 190 förslag i motioner om det naturvårdspolitiska arbetet som inkommit under den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om områdesskydd, artskydd och arbetet med invasiva främmande arter. En invasiv främmande art innebär en art som med människans

  Behandlade dokument
  86
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  32 
  Anföranden och repliker
  36, 119 minuter
  Justering
  2024-04-16
  Bordläggning
  2024-04-19
  Debatt
  2024-04-22
  Beslut
  2024-04-24
 • med anledning av prop. 2023/24:126 Natura 2000-tillstånd i samband med ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen

  Motion 2023/24:2874 av Elin Söderberg m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2023/24:2874 av Elin Söderberg m.fl. MP med anledning av prop. 2023/24:126 Natura 2000-tillstånd i samband med ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2023/24:126 Natura 2000-tillstånd i samband med ansökan om bearbetningskoncession
  Inlämnad
  2024-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2023/24:NU17
 • med anledning av prop. 2023/24:124 Nya regler om hållbarhetsrapportering

  Motion 2023/24:2870 av Katarina Luhr m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2023/24:2870 av Katarina Luhr m.fl. MP med anledning av prop. 2023/24:124 Nya regler om hållbarhetsrapportering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen inom kort ska återkomma med ett reviderat lagförslag som innebär att företagen ska
  Inlämnad
  2024-04-17
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:CU23
 • med anledning av skr. 2023/24:97 Nationell strategi och regeringens handlingsplan för klimatanpassning

  Motion 2023/24:2856 av Elin Söderberg m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2023/24:2856 av Elin Söderberg m.fl. MP med anledning av skr. 2023/24:97 Nationell strategi och regeringens handlingsplan för klimatanpassning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med en strategi
  Inlämnad
  2024-04-03
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  2023/24:MJU18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fiskeripolitik

  Fiskeripolitik

  Betänkande 2023/24:MJU10

  Riksdagen sa nej till cirka 90 förslag om fiskeripolitiken. Motionerna har inkommit under den allmänna motionstiden 2023 och handlar bland annat om fiskekvoter, fiskeredskap, svensk fiskerinäring, fiskerikontroll och fritidsfiske. Att riksdagen avslår alla motionerna beror i första hand på att arbete pågår inom området.

  Behandlade dokument
  32
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  16 
  Anföranden och repliker
  48, 120 minuter
  Justering
  2024-03-07
  Bordläggning
  2024-03-20
  Debatt
  2024-03-21
  Beslut
  2024-04-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Skogspolitik

  Skogspolitik

  Betänkande 2023/24:MJU7

  Riksdagen sa nej till 80 förslag i motioner om skogspolitik från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om hållbart brukande av skogen, skogsbrukets roll i bioekonomin och åtgärder för skydd av skog.

  Anledningen till att riksdagen sa nej till motionerna är bland annat att arbete redan pågår på området.

  Behandlade dokument
  18
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  40, 115 minuter
  Justering
  2024-02-08
  Bordläggning
  2024-02-14
  Debatt
  2024-02-15
  Beslut
  2024-02-28
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: EU-minister Jessika Roswall M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Utbildningsminister Mats Persson L Landsbygdsminister Peter Kullgren KD EU-minister Jessika Roswall M besvarar såväl allmänpolitiska
 • Stillbild från Debatt om förslag: Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv

  Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv

  Betänkande 2023/24:MJU6

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i miljöbalken, livsmedelslagen och plan- och bygglagen. Lagändringarna innebär att kommuner ska lämna de uppgifter som behövs för att bedöma risker i tillrinningsområden för dricksvatten och att kommuner, fastighetsägare och nyttjanderättshavare

  Behandlade dokument
  11
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  15, 55 minuter
  Justering
  2024-01-23
  Bordläggning
  2024-01-30
  Debatt
  2024-01-31
  Beslut
  2024-01-31
 • med anledning av skr. 2023/24:59 Regeringens klimathandlingsplan – hela vägen till nettonoll

  Motion 2023/24:2819 av Daniel Helldén m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2023/24:2819 av Daniel Helldén m.fl. MP med anledning av skr. 2023/24:59 Regeringens klimathandlingsplan hela vägen till nettonoll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med en ny klimathandlingsplan med åtgärder
  Inlämnad
  2024-01-31
  Förslag
  186
  Utskottsberedning
  2023/24:MJU15
  Riksdagsbeslut
  (186 yrkanden): 186 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 20 Klimat, miljö och natur

  Utgiftsområde 20 Klimat, miljö och natur

  Betänkande 2023/24:MJU1

  Totalt cirka 19,3 miljarder kronor ur statens budget för 2024 går till utgiftsområdet Klimat, miljö och natur. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas, och nej till de alternativa budgetförslag som lagts fram i motioner.

  Mest pengar, cirka

  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  72, 201 minuter
  Justering
  2023-12-07
  Bordläggning
  2023-12-18
  Debatt
  2023-12-19
  Beslut
  2023-12-19
 • Skydd av sill och strömming

  Skriftlig fråga 2023/24:421 av Emma Nohrén (MP)

  Fråga 2023/24:421 Skydd av sill och strömming av Emma Nohrén MP till Landsbygdsminister Peter Kullgren KD EU-kommissionen har lagt fram ett förslag att ändra lagstiftningen för fiske och ta bort en central paragraf som skyddar bestånden från överfiske. Paragraf 4.6 i den fleråriga förvaltningsplanen för Östersjön är en
  Inlämnad
  2023-12-18
  Svarsdatum
  2024-01-02
  Besvarare
  Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

  Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

  Betänkande 2023/24:MJU2

  Totalt går cirka 24 miljarder ur statens budget för 2024 till utgiftsområde Areella näringar, landsbygd och livsmedel. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2024 om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

  Mest pengar, drygt 9 miljarder kronor, går till anslaget

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  49, 142 minuter
  Justering
  2023-12-07
  Bordläggning
  2023-12-13
  Debatt
  2023-12-14
  Beslut
  2023-12-19
 • med anledning av skr. 2023/24:44 Riksrevisionens rapport om reduktionsplikten för bensin och diesel

  Motion 2023/24:2790 av Elin Söderberg m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2023/24:2790 av Elin Söderberg m.fl. MP med anledning av skr. 2023/24:44 Riksrevisionens rapport om reduktionsplikten för bensin och diesel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reduktionsplikten är ett av flera verktyg som har förutsättningar
  Inlämnad
  2023-12-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2023/24:MJU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag

Filter