Chris Heister (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
Politisk sekreterare
Född år
1950
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-11-06

Socialutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2002-11-06
Förste vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29

Näringsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Utbildningsutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

EU-nämnden

Suppleant
1995-01-01 – 1998-10-05

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2002-10-15 – 2002-11-06
Ordförande
2001-03-01 – 2002-09-30
Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05

Krigsdelegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Valberedningen

Ledamot
2002-09-30 – 2002-11-06
Suppleant
2001-03-08 – 2002-09-30

Riksbanksfullmäktige

Ledamot
2014-10-14 – 2022-10-09
Suppleant
2010-10-19 – 2014-10-14

Utrikesnämnden

Suppleant
2002-01-01 – 2002-10-08

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Socialförsäkringsutskottet 91/92-93/94 och Utbildningsutskottet 91/92-97/98. Ledamot Näringsutskottet 94/95-97/98 och Socialutskottet 98/99-02/03, förste vice ordförande 98/99-02. Suppleant EU-nämnden 94/95-97/98, Talmanskonferensen 98/99-99/00, Valberedningen 01/02 och Utrikesnämnden 02/03. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 94/95-02/03 och Nordiska rådets presidium 01/02, Krigsdelegationen 98/99-02/03, Valberedningen 02/03. Ledamot riksdagsgruppens förtroenderåd 98-02.

Bostadsort

Danderyd

Utbildning

Studentexamen 70. Studier vid Uppsala universitet 70-73. Socialsekreterare i Östhammars kommun 75. Utbildningssekreterare vid Sveriges Förenade Studentkårer 75-78. Sekreterare i moderata fullmäktigegruppen i Stockholms läns landsting 78-80. Politisk sekreterare i Moderata samlingspartiet 80-91. Sakkunnig i statsrådsberedningen 91-94.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Förste kurator i Upplands nation, Uppsala, 74. Ledamot av centralstyrelsen för Föreningen Norden 92-. Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 01-. - Ledamot av styrelsen för Danderyds-Djursholms moderata förening 83-84, Stockholms länsförbund av Moderata samlingspartiet 89-. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 93-, 1.e vice ordförande 99-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Stockholms högskoleregion 80-83 och kulturfonden för Sverige och Finland 93-. Ordförande i arbetsgruppen kvinnligt och manligt i skolan 93-94. - Ledamot av datalagsutredningen 91-93 och utredningen för utvärdering av vårdnadsbidragsreformen och reformerna inom barnomsorgs- och föräldraförsäkringsområdena 94, public-service beredningen om den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten 95-96, samboendekommittén 97-99.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Danderyds kommunfullmäktige 86-94. Ledamot av kommunstyrelsen 86-88. Ledamot av skolstyrelsen 81-82.

Föräldrar

Byggnadssnickaren Ove Ekström och hemmansägaren Gun Eriksson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 2002/03:9 Sjukhus med vinstsyfte; förlängd giltighet av lagen (2000:1440) om inskränkning i landstingens rätt att överlämna driften av akutsjukhus till annan

  Motion 2002/03:So3 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:So3 av Chris Heister m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:9 Sjukhus med vinstsyfte förlängd giltighet av lagen 2000:1440 om inskränkning i landstingens rätt att överlämna driften av akutsjukhus till annan 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att omgående helt avveckla förbudet
  Inlämnad
  2002-11-06
  Förslag
  3
 • Hälsovård, sjukvård och social omsorg, utgiftsområde 9

  Motion 2002/03:So466 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:So466 av Chris Heister m.fl. m Hälsovård, sjukvård och social omsorg, utgiftsområde 9 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 12 Hälso- och sjukvårdspolitik 14 Folkhälsa 15 Funktionshindrade 17 Socialtjänst 18 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  23
  Utskottsberedning
  2002/03:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (23 yrkanden): 23 avslag
 • Tandvårdspolitiken

  Motion 2002/03:So452 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:So452 av Chris Heister m.fl. m Tandvårdspolitiken 1 Sammanfattning Jag är fast besluten att se till att vi aldrig kommer tillbaka till ett samhälle där tändernas status blir ett klassmärke igen.Göran Persson i inledningen till sin bok Den som är satt i skuld är inte fri. Trots att statsministern
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU19 2002/03:SoU1 2002/03:SoU17
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • Kunskap som mänsklig hävstång

  Motion 2002/03:Ub298 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ub298 av Bo Lundgren m.fl. m Kunskap som mänsklig hävstång 1 Sammanfattning Kunskap, utbildning och forskning är nyckelfaktorer såväl för den enskilde individens utveckling som för Sveriges konkurrenskraft. Vi vill inleda ett långsiktigt arbete för att stärka utbildningen i vårt land. Det
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2002/03:UbU1 2002/03:UbU12 2002/03:UbU13 2002/03:UbU3 2002/03:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • Sverige i Europa

  Motion 2002/03:U323 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:U323 av Bo Lundgren m.fl. m Sverige i Europa 1 Sammanfattning EU förenar i dag 380 miljoner européer och står inför en historisk möjlighet att knyta samman hela Europa. I denna brytpunkt måste Sverige delta fullt ut i ett EU som förenar sammanhållning med mångfald. Det gäller i synnerhet
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU5 2002/03:FiU8 2002/03:KUU3 2002/03:NU2 2002/03:NU5 2002/03:SfU8 2002/03:SoU3 2002/03:UU10 2003/04:MJU8 2003/04:UU10 2003/04:UU17 2003/04:UU3 2003/04:UU6 2003/04:UU9 2004/05:UFöU2
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): 27 avslag, 1 bifall,
 • Sverige i världen

  Motion 2002/03:U322 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:U322 av Bo Lundgren m.fl. m Sverige i världen 1 Sammanfattning Globaliseringen står på två ben: demokrati och marknadsekonomi. Globaliseringen skapar nya förutsättningar för en uthållig tillväxt. Alltfler länder väljer därför att delta i globaliseringen och därmed kommer dess fördelar alltfler
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  2002/03:NU5 2002/03:UMJU1 2002/03:UU2 2002/03:UU8 2002/03:UU9 2003/04:FiU16 2003/04:UU10 2003/04:UU11 2003/04:UU3 2004/05:UFöU2 2004/05:UU2
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): 24 avslag
 • Sjukvård på dina villkor

  Motion 2002/03:So298 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:So298 av Bo Lundgren m.fl. m Sjukvård på dina villkor 1 Sammanfattning Vi vill förbättra möjligheterna för en mångfald av aktörer att driva sjukhus, läkarmottagningar och vårdcentraler. Makten över rehabilitering och sjukvård vill vi ge professionen och den enskilda patienten inom ramen
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2002/03:LU8 2002/03:SfU1 2002/03:SoU1 2002/03:SoU3 2003/04:SoU7
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): 15 avslag
 • En förnyad syn på rättsväsendet

  Motion 2002/03:Ju236 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ju236 av Bo Lundgren m.fl. m En förnyad syn på rättsväsendet 1 Sammanfattning En ansvarsfull kriminalpolitik måste bygga på att rättsstaten besitter en tillräcklig slagkraft för att klara sina grundläggande uppgifter däribland att bekämpa våld och brott. Trygghet och frihet är rimliga krav
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2002/03:JuU1 2002/03:JuU10 2002/03:JuU11 2002/03:JuU6 2002/03:JuU8 2002/03:JuU9
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): 15 avslag
 • Det sjuka Sverige

  Motion 2002/03:Sf291 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sf291 av Bo Lundgren m.fl. m Det sjuka Sverige 2002/03:Sf291 2002/03:Sf291 16 17 2002/03 mnr: Sf291 pnr: m001 Motion till riksdagen 2002/03:Sf291 av Bo Lundgren m.fl. m Det sjuka Sverige Motionen delad mellan flera utskott 15 1  Sammanfattning Sjukfrånvaron är ett av de allvarligaste
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  21
  Utskottsberedning
  2002/03:AU2 2002/03:AU5 2002/03:SfU1 2002/03:SkU7 2002/03:SoU1 2002/03:SoU3
  Riksdagsbeslut
  (21 yrkanden): 21 avslag
 • Företagsklimatet i Sverige

  Motion 2002/03:N227 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:N227 av Bo Lundgren m.fl. m Företagsklimatet i Sverige 1 Sammanfattning Vi vill att Sverige ska få världens bästa företagsklimat. Det finns ingen anledning att nöja sig med mindre. Internationella jämförelser visar dock att Sverige har långt ifrån ett företagsklimat i världsklass. Företag
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2002/03:AU1 2002/03:LU8 2002/03:MJU15 2002/03:NU1 2002/03:NU10 2002/03:NU3 2002/03:SfU1 2002/03:SkU12 2002/03:SkU7 2002/03:SkU8 2003/04:TU10
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,
 • En frihetens författning

  Motion 2002/03:K379 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:K379 av Bo Lundgren m.fl. m En frihetens författning 1 Sammanfattning För att öka utrymmet för enskilda människors frihetssträvanden behöver Sveriges författning förnyas. Det behövs också för att Sverige skall kunna leva upp till internationella åtaganden. Sveriges grundlag har förändrats
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  25
  Utskottsberedning
  2002/03:JuU1 2002/03:KU18 2002/03:KU19 2002/03:KU23 2002/03:KU25 2002/03:KU26 2002/03:KUU1 2002/03:SkU12 2003/04:KU13 2003/04:KU2 2003/04:KU4 2003/04:KU9
  Riksdagsbeslut
  (25 yrkanden): 25 avslag
 • Marknad i stället för monopol: en läkemedelspolitik för framtiden

  Motion 2002/03:So281 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:So281 av Chris Heister m.fl. m Marknad i stället för monopol: en läkemedelspolitik för framtiden 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 31 2 Förslag till riksdagsbeslut 32 3 Inledning 33 4 De nya läkemedelsförmånernas effekter 34 4.1 Avskaffa Läkemedelsförmånsnämnden 34 4.2 Stora
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  21
  Utskottsberedning
  2002/03:SoU1 2003/04:SoU7
  Riksdagsbeslut
  (21 yrkanden): 21 avslag
 • Den ekonomiska politiken

  Motion 2002/03:Fi231 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi231 av Bo Lundgren m.fl. m Den ekonomiska politiken 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 En politik för ökat välstånd och hållbar välfärd 4 4 Osäkert konjunkturläge 6 4.1 Valbudget 2002 6 4.2 som betalas med skattehöjningar 2003 6 4.3 Osäkerheter
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU1 2002/03:FiU3 2002/03:FiU8 2002/03:NU1 2002/03:SfU1 2002/03:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): 16 avslag
 • med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2001/02:Fi42 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi42 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 16 2 Förslag till riksdagsbeslut 17 3 Inledning 19 4 Vikten av budgetdisciplin 19 4.1 Hål och tricksande skenande kostnader i systemen 20
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU19 2001/02:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2001/02:Fi36 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi36 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Möjligheternas Sverige 4 3.1 Ett samhälle av möjligheter 4 3.1.1 En ny politik 4 3.1.2 Vänd inte verkligheten
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU20 2001/02:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 1 avslag, ,
 • med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning

  Motion 2001/02:N53 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N53 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning 1 Sammanfattning Vi anser att energipolitikens mål skall vara att främja en säker och konkurrenskraftig el- och energiförsörjning i hela Sverige. All energiproduktion
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  2001/02:NU17
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken - arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter

  Motion 2001/02:So48 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So48 av Chris Heister m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter 1 Sammanfattning Med utgångspunkt i barns och ungdomars utsatthet och sårbarhet försvarar barnkonventionen utifrån barns och ungdomars
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:162 Märkningsdirektivet om tobaksvaror

  Motion 2001/02:So46 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So46 av Chris Heister m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:162 Märkningsdirektivet om tobaksvaror Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjlighet att låta myndighet meddela föreskrift enligt 9 tobakslagen 1993:581Riksdagen
  Inlämnad
  2002-04-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Aktuell debatt: ad

  ad

  Datum
  2002-02-22
 • med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

  Motion 2001/02:K60 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K60 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet 1 Sammanfattning Regeringens demokratiproposition är både otillräcklig och feltänkt. Otillräcklig är propositionen därför att dess förslag är ytliga och sannolikt till stor del verkningslösa. Feltänkt
  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2001/02:KU14 2001/02:KU15 2001/02:KU24
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): , ,

Filter