Till innehåll på sidan

Den ekonomiska politiken

Motion 2002/03:Fi231 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2002-10-23
Hänvisning
2002-10-30
Bordläggning
2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

2002/03:Fi231

av Bo Lundgren m.fl. (m)

Den ekonomiska politiken

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 En politik för ökat välstånd och hållbar välfärd 4

4 Osäkert konjunkturläge 6

4.1 Valbudget 2002 … 6

4.2 … som betalas med skattehöjningar 2003 6

4.3 Osäkerheter i omvärlden dämpar investeringarna 7

4.4 Fallande tillgångspriser borde få effekt på hushållen 7

4.5 … och företagen 7

4.6 Livbolagen särskilt hårt drabbade 8

4.7 Ekonomins funktionssätt inte bättre än tidigare 9

4.8 Stockholm inte samma tillväxtmotor längre 9

4.9 Lägre tillväxt försämrar de offentliga finanserna 10

5 Strukturella problem 10

5.1 Långsiktig ekonomisk eftersläpning 10

5.2 Expansionen av den

Yrkanden (16)

 1. Riksdagen godkänner de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken i enlighet med vad som anförs i motionen (avsnitt 7.1).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för den offentliga sektorn till 1 197 miljarder kronor 2003 och 1 159 miljarder kronor 2004 i enlighet med vad som anförs i motionen (avsnitt 7.5.3).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 863 miljarder kronor 2003 och 883 miljarder kronor 2004 i enlighet med vad som anförs i motionen (avsnitt 7.3.2).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Rikdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för 2003 (avsnitt 7.4.9).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter för 2003 på utgiftsområden i enlighet med vad som anförs i motionen (avsnitt 7.5.3).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2004 i enlighet med vad som anförs i motionen (avsnitt 7.5.3).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om deltagandet i det europeiska valutasamarbetet (avsnitt 7.2).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om balans i den offentliga sektorns finanser och en lägre bruttoskuld (avsnitt 7.3).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inriktningen av skattepolitiken (avsnitt 7.4.1).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att företagandeklimatet måste förbättras genom minskat krångel, skärpt konkurrens och borttagande av överbeskattningen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att arbete stimuleras genom lägre inkomstskatt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om prioritering av de offentliga kärnuppgifterna och mindre bidrag (avsnitt 7.5.1)
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om verksamma åtgärder mot sjukfrånvaron.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att reformera den grundläggande skolutbildningen och högskolan samt stärkta förutsättningar för forskning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag, Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 15. Riksdagen beslutar att genomföra förändringar i det inomkommunala utjämningssystemet i enlighet med vad som anförs i motionen (avsnitt 7.6.6).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ersätta det inomkommunala utjämningssystemet med ett statligt utjämningssystem (avsnitt 7.6.6).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.