Arwin Sohrabi (S)

Tillgänglig ersättare

Valkrets
Malmö kommun
Född år
1994
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ersättare
2023-05-22 – 2023-07-16

Utbildningsutskottet

Extra suppleant
2023-05-23 – 2023-07-16

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Riktade statsbidrag

  Skriftlig fråga 2022/23:851 av Arwin Sohrabi (S)

  Fråga 2022/23:851 Riktade statsbidrag av Arwin Sohrabi S till Statsrådet Lotta Edholm L År 2022 krävde Skolverkets administration av statens riktade statsbidrag till skolan 61 årsarbetskrafter. 17 av de riktade statsbidragen på skolområdet var dessutom så små att mediankommunen kunde få ut maximalt 150 000 kronor, vilket
  Inlämnad
  2023-07-08
  Svarsdatum
  2023-07-24
  Besvarare
  Statsrådet Lotta Edholm (L)
 • Skolpengsnormen

  Skriftlig fråga 2022/23:845 av Arwin Sohrabi (S)

  Fråga 2022/23:845 Skolpengsnormen av Arwin Sohrabi S till Statsrådet Lotta Edholm L I Tidöavtalet utlovar regeringen och Sverigedemokraterna införandet av en nationellt bindande skolpengsnorm syftande till ökad likvärdighet. Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Lotta Edholm: Instämmer statsrådet i
  Inlämnad
  2023-07-06
  Svarsdatum
  2023-07-24
  Besvarare
  Statsrådet Lotta Edholm (L)
 • Kostnaderna för ytterligare kontroll och inspektion av skolmarknaden

  Skriftlig fråga 2022/23:838 av Arwin Sohrabi (S)

  Fråga 2022/23:838 Kostnaderna för ytterligare kontroll och inspektion av skolmarknaden av Arwin Sohrabi S till Statsrådet Lotta Edholm L Mellan 2010 och 2022 ökade antalet anställda på Statens skolverk och Skolinspektionen med över 90 procent. Lejonparten av regeringens förslag för att komma till rätta med fusk och oegentligheter
  Inlämnad
  2023-07-02
  Svarsdatum
  2023-07-18
  Besvarare
  Statsrådet Lotta Edholm (L)
 • Utdelningsbegränsningar

  Skriftlig fråga 2022/23:825 av Arwin Sohrabi (S)

  Fråga 2022/23:825 Utdelningsbegränsningar av Arwin Sohrabi S till Statsrådet Lotta Edholm L I Tidöavtalet utlovar regeringen och Sverigedemokraterna att enskilda huvudmän ska kunna beläggas med utdelningsbegränsning om man uppvisar kvalitetsbrister i förhållande till transparenta kvalitetsnormerJag vill därför fråga statsrådet
  Inlämnad
  2023-06-27
  Svarsdatum
  2023-07-12
  Besvarare
  Statsrådet Lotta Edholm (L)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Ny uppsättning byggverktyg för Kommunsverige

  Ny uppsättning byggverktyg för Kommunsverige

  Interpellation 2022/23:385 av Arwin Sohrabi (S)

  Interpellation 2022/23:385 Ny uppsättning byggverktyg för Kommunsverige av Arwin Sohrabi S till Statsrådet Andreas Carlson KD Givet det allvarliga läget behöver vi vända på alla stenar för att säkerställa att kommuner har de verktyg som behövs för att effektivare bygga bostäder. Då regeringen i allmänhet, och ansvarigt
  Inlämnad
  2023-06-07
  Svarsdatum
  2023-06-27
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson KD Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Skolminister Lotta Edholm L EU-minister Jessika Roswall M Infrastruktur- och bostadsminister Andreas
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Järnvägens kapacitetsbehov

  Järnvägens kapacitetsbehov

  Interpellation 2022/23:368 av Carina Ödebrink (S)

  Interpellation 2022/23:368 Järnvägens kapacitetsbehov av Carina Ödebrink S till Statsrådet Andreas Carlson KD En avgörande faktor för att Sverige ska ligga i framkant när det gäller hållbar tillväxt och grön omställning är att ställa om och investera i infrastruktur. I dag råder det akut brist på kapacitet för mer gods-
  Inlämnad
  2023-05-24
  Svarsdatum
  2023-06-02
  Besvarare
  Statsrådet Andreas Carlson (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Betygsinflation

  Betygsinflation

  Interpellation 2022/23:310 av Aylin Fazelian (S)

  Interpellation 2022/23:310 Betygsinflation av Aylin Fazelian S till Statsrådet Lotta Edholm L Betygsinflationen, även känd som glädjebetyg, är ett stort problem i svensk skola. Betygsinflationen kan kort beskrivas som att betygen blir allt högre utan att det motsvaras av att de faktiska kunskaperna ökar. Värst är betygsinflationen
  Inlämnad
  2023-04-17
  Svarsdatum
  2023-06-02
  Besvarare
  Statsrådet Lotta Edholm (L)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari

Filter