Till innehåll på sidan

Kostnaderna för ytterligare kontroll och inspektion av skolmarknaden

Skriftlig fråga 2022/23:838 av Arwin Sohrabi (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-02
Överlämnad
2023-07-04
Besvarad
2023-07-18
Sista svarsdatum
2023-07-18
Svarsdatum
2023-07-18
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

Mellan 2010 och 2022 ökade antalet anställda på Statens skolverk och Skolinspektionen med över 90 procent. Lejonparten av regeringens förslag för att komma till rätta med fusk och oegentligheter på skolmarknaden handlar om ytterligare kontroll och inspektion, vilket rimligtvis kommer att kräva stora resurstillskott.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

Hur avser statsrådet att hantera risken för att kostnader för den statliga kontrollapparaten konkurrerar ut resurser till undervisning i landets skolor?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:838 besvarad av Statsrådet Lotta Edholm (L)

U2023/ 02162 Utbildningsdepartementet Skolministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:838 av Arwin Sohrabi (S) Kostnaderna för ytterligare kontroll och inspektion av skolmarknaden

Arwin Sohrabi har frågat mig hur jag avser att hantera risken för att kostnader för den statliga kontrollapparaten konkurrerar ut resurser till undervisning i landets skolor.

Det finns inbyggda fel i friskolesystemet som helhet. Vi behöver ändra drivkrafterna och incitamentsstrukturen helt och hållet. Regeringen inriktar nu arbetet på att det inte längre ska vara möjligt att tjäna pengar genom att dra ner på kvaliteten i skolan, exempelvis genom att anställa obehöriga lärare, dra ner på läroböcker eller att inte ge eleverna den undervisningstid de har rätt till.

Utredningen om vinst i skolan (U 2022:08) har fått ett omfattande tilläggsuppdrag (dir. 2023:109) där utredaren ska föreslå en utvidgad ägar- och ledningsprövning, vissa vinstutdelningsförbud eller annan vinstutdelningsbegränsning och skärpta sanktioner. Statens skolinspektion och kommunerna, som utövar tillsyn över fristående förskolor, skolor och fritidshem, kommer att vid genomförande av sådana förslag få ytterligare verktyg för att kunna ingripa när så krävs. I utredningen ingår att analysera ekonomiska konsekvenser för bland annat statliga myndigheter och föreslå hur eventuella kostnadsökningar kan finansieras. Med de nya regler som utredningen förväntas leda till kommer mer resurser att stanna kvar i skolverksamheten eftersom enskilda inte kommer kunna tjäna pengar på att dra ner på kvaliteten.

Stockholm den 18 juli 2023

Lotta Edholm

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.