Utdelningsbegränsningar

Skriftlig fråga 2022/23:825 av Arwin Sohrabi (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-27
Överlämnad
2023-06-28
Besvarad
2023-07-12
Sista svarsdatum
2023-07-12
Svarsdatum
2023-07-12
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

I Tidöavtalet utlovar regeringen och Sverigedemokraterna att enskilda huvudmän ska kunna beläggas med utdelningsbegränsning om man uppvisar kvalitetsbrister i förhållande till transparenta kvalitetsnormer.

Jag vill därför fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

Avser statsrådet i första hand att ta initiativ till att regelverket ska röra kvalitetsnormer relaterade till kunskapsresultat, eller snarare uppställda kriterier för bemanning, lokaler och andra förutsättningar för en högkvalitativ undervisning?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:825 besvarad av Statsrådet Lotta Edholm (L)

U2023/ 02116 Utbildningsdepartementet Skolministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:825 av Arwin Sohrabi (S)
Utdelningsbegränsning

Arwin Sohrabi har frågat mig om jag i första hand avser att ta initiativ till att regelverket ska röra kvalitetsnormer relaterade till kunskapsresultat, eller snarare uppställda kriterier för bemanning, lokaler och andra förutsättningar för en högkvalitativ undervisning.

Frågan är föranledd av att det i överenskommelsen mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, det så kallade Tidöavtalet, anges att tilläggsdirektiv ska ges till en sittande utredning bl.a avseende att det ska införas en sanktionstrappa med skärpta viten och sanktionsavgifter, utdelningsbegränsning vid kvalitetsbrister i förhållande till transparenta kvalitetsnormer samt byte av ledning alternativt tvångsförvaltning ska införas.

Regeringen anser att oseriösa och olämpliga aktörer inte ska få förekomma inom skolväsendet. Det är därför dags för ett omtag i friskolepolitiken. Torsdagen den 6 juli 2023 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till Utredning om vinst i skolan (U 2022:08), dir. 2023:109. Utredaren ska nu föreslå en utvidgad ägar- och ledningsprövning, vissa vinstutdelningsförbud eller annan vinstutdelningsbegränsning och skärpta sanktioner – ett paket med olika åtgärder som ett svar från politiken på alla de fall där vinstdriften gått ut över elevernas rätt till en bra utbildning. Bland annat ska utredaren dels utreda och föreslå hur transparenta kvalitetsmått kan användas som grund för tillsynsmyndighetens urval av granskningsobjekt och bedömning av kvaliteten i verksamheterna. Utredaren ska också överväga om, och i så fall under vilka förutsättningar, tillsynsmyndigheten ska kunna besluta om vinstutdelningsbegränsning i de fall förskole- eller skolenheter uppvisar bristande eller otillräckliga resultat när det gäller undervisningskvalitet eller barns och elevers kunskapsutveckling.

Stockholm den 12 juli 2023

Lotta Edholm

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.