Riktade statsbidrag

Skriftlig fråga 2022/23:851 av Arwin Sohrabi (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-08
Överlämnad
2023-07-10
Besvarad
2023-07-24
Sista svarsdatum
2023-07-24
Svarsdatum
2023-07-24
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

År 2022 krävde Skolverkets administration av statens riktade statsbidrag till skolan 61 årsarbetskrafter. 17 av de riktade statsbidragen på skolområdet var dessutom så små att mediankommunen kunde få ut maximalt 150 000 kronor, vilket enligt Statskontorets granskning gjort att många kommuner avstår från att söka för att bespara sig den administrativa kostnaden.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

Vilka riktade statsbidrag kommer statsrådet att ta bort eller slå samman under 2024?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:851 besvarad av Statsrådet Lotta Edholm (L)


Svar på fråga 2022/23:851 av Arwin Sohrabi (S)
Riktade statsbidrag

Arwin Sohrabi har frågat mig vilka riktade statsbidrag som jag kommer att ta bort eller slå samman under 2024.

I budgetpropositionen för 2023 (prop. 2022/23:1 utg.omr. 16 avsnitt 3.6.5) anges att regeringen avser att genomföra en översyn och anpassning av befintlig anslagsstruktur och anslagsändamål för att förenkla och minska antalet riktade statsbidrag. Syftet är bl.a. att minska huvudmännens administrativa börda. Arbetet pågår inom Regeringskansliet.

Stockholm den 24 juli 2023

Lotta Edholm

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.