Anders Björck (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
Förbundsordförande, statsråd, senare förste vice talman
Född år
1944
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2002-12-31
Ledig
1991-10-04 – 1994-10-02
Ordinarie
1976-10-03 – 1991-10-03

Riksdagsledamot

Förste vice talman
1998-10-05 – 2002-09-30

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2002-12-31
Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Vice ordförande
1988-10-02 – 1991-09-29
Vice ordförande
1985-09-29 – 1988-10-01
Vice ordförande
1982-10-03 – 1985-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2002-12-31
Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-24 – 1998-10-04

Europarådets svenska delegation

Vice ordförande
1998-12-02 – 2002-12-31
Vice ordförande
1994-10-19 – 1998-12-01
Ledamot
1994-10-17 – 1994-10-18
Vice ordförande
1983-10-03 – 1991-02-12
Ordförande
1982-10-03 – 1983-10-03

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2002-12-31
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14
Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05
Ledamot
1993-10-06 – 1994-10-02
Ledamot
1979-09-30 – 1991-09-29

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2002-12-31
Ledamot
1982-10-03 – 1991-10-02

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2002-12-31

Utrikesnämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-12-31
Suppleant
1994-10-17 – 1998-10-05

Försvarsdepartementet

Försvarsminister
1991-10-03 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1969-. Försvarsmin. 1991- Suppleant i Allmänna beredningsutksottet 69-70, Bankoutskottet 70 samt Försvarsutskottet 71-73 och 94/95-. Ledamot av Socialförsäkringsutskotet 71-73 samt Konstitutionsutskottet 74-90/91 och 94/95-, vice ordförande 82/83-90/91. Suppleant i Europarådets svenska delegation 76/77-79/80, Valberedningen 79/80-81/82, Talmanskonferensen 82/83-90/91 samt Utrikesnämnden 84/85 och 94/95-. Ledamot av JO-delegationen 74-75/76 och 79/80-90/91, vice ordförande 82/83-90/91, Europarådets svenska delegation 77/78-91/92 och 94/95-, ordförande 82/83, vice ordförande 83/84-91/92 och 94/95-, Krigsdelegationen 79/80-90/91 och 93/94-, Valberedningen 82/83-90/91 och Talmanskonferensen 94/95-, vice ordförande 94/95-. Vice president i Europarådets parlamentariska församling 80-81, 84-85 och 88-89, president 89-91. Ledamot av Riksdagens särskilda nämnd 86-90, vice ordförande 86-90. Ledamot av Riksdagens ADB-kommitté 83-86. 1:e vice talman 94/95-. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 79/80-90/91 och 94/95-, 3:e vice ordförande 85/86-90/91 och 94/95-.

Bostadsort

Nässjö, senare Bashult

Utbildning

Realexamen 62. Studentexamen 66. Studier vid Stockholms universitet. Förbundsordförande i Högerns ungdomsförbund/Moderata ungdomsförbundet (HUF/MUF) 66-71. Anställd vid Svenska Tändsticks AB/Swedish Match 71-89. Statsråd och chef för försvarsdepartementet 4.10.1991-3.10.1994.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Bokförlaget Medborgarskolan AB 66-71, Gotabankens region Östra Sverige 76-91 och International Foundation of Airline Passengers Associations, ordförande 86-89, AB Vin- och spritcentralen/Vin & Sprit AB 00-, - Ledamot av styrelsen för Sveriges elevers centralorganisation, 2:e vice ordförande 65-66. 1:e vice ordförande i Sveriges Ungdomsorganisationers landsråd 66-67. - Ledamot av styrelsen för Konservativ Skolungdom, ordförande 63-65, Högerns ungdomsförbund/Moderata ungdomsförbundet, ordförande 66-71, ledamot av arbetsutskottet 65-71, Nordiska ungkonservativa unionen, president 68-70, Jönköpings länsförbund av Moderata samlingspartiet 69-, 1:e vice ordförande 79-90, ordförande 90-, och Conservative and Christian Democratic Youth Community of Europe, vice president 70-72 Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 66-71 och 81-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för försvarets materielverk 78-85, Sveriges Television AB 78-91 och Sveriges Radio AB 79-91. Ledamot av presstödsnämnden 79-91, offentliga sektorns särskilda nämnd 86-91, vice ordförande 86-91, exportkontrollrådet 96-, försvarets underrättelsenämnd 96-, ordförande 96-. - Ledamot av trafikbullerutredningen 69-76, nationalkommittén för FN:s 25-årsjubileum 69-70, radioutredningen 74-77, rättighetsskyddsutredningen 77-78, videogramutredningen 77-81, informationsteknologiutredningen 78-81, grundlagskommittén 80-81, massmediekommittén 82-84, folkstyrelsekommittén 84-87, dagstidningskommittén 85-88, mediekoncentrationskommittén 98-99, 1999 års författningsutredning 99-02 och nationalkommittén för Europarådets femtioårsjubileum 98-99. Ledamot av referensgruppen till utredningen angående regeringsformens 10 kap 5 § 83-84.

Litteratur

Oövervinneliga tankar i urval. Konservativ citatsamling (1968, tillsammans med A Arfwedson), Moderat samhällssyn. Analys och perspektiv (1969, tillsammans med A Arfwedson och H Sandebring) samt Ett balanserat försvar (1974).

Föräldrar

Lagerchefen Arne Ture Axel Björck och Anna Maria Linnéa Svensson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av förs. 2002/03:RR7 Riksdagens revisorers förslag angående styrningen av försvarets fastigheter och anläggningar

  Motion 2002/03:Fi1 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fi1 av Gunnar Hökmark m.fl. m med anledning av förs. 2002/03:RR7 Riksdagens revisorers förslag angående styrningen av försvarets fastigheter och anläggningar 1 Sammanfattning Riksdagens revisorers granskning av styr- och finansieringsformerna som statsmakterna beslutat om för försvaret
  Inlämnad
  2002-11-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 bifall,
 • Kunskap som mänsklig hävstång

  Motion 2002/03:Ub298 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ub298 av Bo Lundgren m.fl. m Kunskap som mänsklig hävstång 1 Sammanfattning Kunskap, utbildning och forskning är nyckelfaktorer såväl för den enskilde individens utveckling som för Sveriges konkurrenskraft. Vi vill inleda ett långsiktigt arbete för att stärka utbildningen i vårt land. Det
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2002/03:UbU1 2002/03:UbU12 2002/03:UbU13 2002/03:UbU3 2002/03:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • Sverige i Europa

  Motion 2002/03:U323 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:U323 av Bo Lundgren m.fl. m Sverige i Europa 1 Sammanfattning EU förenar i dag 380 miljoner européer och står inför en historisk möjlighet att knyta samman hela Europa. I denna brytpunkt måste Sverige delta fullt ut i ett EU som förenar sammanhållning med mångfald. Det gäller i synnerhet
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU5 2002/03:FiU8 2002/03:KUU3 2002/03:NU2 2002/03:NU5 2002/03:SfU8 2002/03:SoU3 2002/03:UU10 2003/04:MJU8 2003/04:UU10 2003/04:UU17 2003/04:UU3 2003/04:UU6 2003/04:UU9 2004/05:UFöU2
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): 27 avslag, 1 bifall,
 • Sverige i världen

  Motion 2002/03:U322 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:U322 av Bo Lundgren m.fl. m Sverige i världen 1 Sammanfattning Globaliseringen står på två ben: demokrati och marknadsekonomi. Globaliseringen skapar nya förutsättningar för en uthållig tillväxt. Alltfler länder väljer därför att delta i globaliseringen och därmed kommer dess fördelar alltfler
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  2002/03:NU5 2002/03:UMJU1 2002/03:UU2 2002/03:UU8 2002/03:UU9 2003/04:FiU16 2003/04:UU10 2003/04:UU11 2003/04:UU3 2004/05:UFöU2 2004/05:UU2
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): 24 avslag
 • Rätten att utfärda doktorsexamina för Högskolan i Jönköping

  Motion 2002/03:Ub334 av Maria Larsson m.fl. (kd, s, m, fp, v, c)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ub334 av Maria Larsson m.fl. kd, s, m, fp, v, c Rätten att utfärda doktorsexamina för Högskolan i Jönköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tilldelning av rätten att utfärda doktorsexamina inom vetenskapsområdet humaniora-samhällsvetenskap.
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Sjukvård på dina villkor

  Motion 2002/03:So298 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:So298 av Bo Lundgren m.fl. m Sjukvård på dina villkor 1 Sammanfattning Vi vill förbättra möjligheterna för en mångfald av aktörer att driva sjukhus, läkarmottagningar och vårdcentraler. Makten över rehabilitering och sjukvård vill vi ge professionen och den enskilda patienten inom ramen
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2002/03:LU8 2002/03:SfU1 2002/03:SoU1 2002/03:SoU3 2003/04:SoU7
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): 15 avslag
 • Försvar samt beredskap mot sårbarhet, utgiftsområde 6

  Motion 2002/03:Fö263 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fö263 av Gunnar Hökmark m.fl. m Försvar samt beredskap mot sårbarhet, utgiftsområde 6 1 Sammanfattning Effekterna av de besparingar som Försvarsmakten successivt har tvingats till inom förbandsverksamheten är mycket kraftiga samtidigt som man inte förmår nå upp till beslutade förnyelseambitioner.
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2002/03:FöU1 2004/05:FöU5
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • Totalförsvar

  Motion 2002/03:Fö260 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fö260 av Gunnar Hökmark m.fl. m Totalförsvar 1 Sammanfattning Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde utvecklas i positiv riktning. Rysslands reformprocess ger goda framtidsutsikter. Den är förhoppningsvis oåterkallelig, men alldeles säker är det ännu för tidigt att vara. Behovet
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2002/03:FöU1 2004/05:FöU5 2004/05:UFöU2 2005/06:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • Beredskap mot sårbarhet

  Motion 2002/03:Fö259 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fö259 av Gunnar Hökmark m.fl. m Beredskap mot sårbarhet 1 Sammanfattning Det går inte att i förväg avgöra om en händelse som påverkar samhällets vitala funktioner kommer att leda till en allvarlig samhällskris eller krig. Därför kan inte ledningsorganisationen, som tidigare, förändras i
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2002/03:FöU4 2002/03:JuU9 2002/03:NU3 2005/06:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • Försvarets fastigheter

  Motion 2002/03:Fö222 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fö222 av Gunnar Hökmark m.fl. m Försvarets fastigheter 1 Sammanfattning Fastigheter som används av Försvarsmakten ägs och förvaltas i dag av Fortifikationsverket som i dag har en hyressättning vars principer kan diskuteras. Någon egentlig marknad kan knappast sägas existera eftersom den
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:FiU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 bifall,
 • Personalförsörjning

  Motion 2002/03:Fö221 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Fö221 av Gunnar Hökmark m.fl. m Personalförsörjning 1 Sammanfattning Människan är försvarets viktigaste resurs. Det behöver investeras i en ny personalpolitik som målmedvetet och på ett långsiktigt trovärdigt sätt gör försvaret till en attraktiv arbetsplats för de fast anställda, personal
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2003/04:FöU3 2004/05:FöU5
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • En förnyad syn på rättsväsendet

  Motion 2002/03:Ju236 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Ju236 av Bo Lundgren m.fl. m En förnyad syn på rättsväsendet 1 Sammanfattning En ansvarsfull kriminalpolitik måste bygga på att rättsstaten besitter en tillräcklig slagkraft för att klara sina grundläggande uppgifter däribland att bekämpa våld och brott. Trygghet och frihet är rimliga krav
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2002/03:JuU1 2002/03:JuU10 2002/03:JuU11 2002/03:JuU6 2002/03:JuU8 2002/03:JuU9
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): 15 avslag
 • Det sjuka Sverige

  Motion 2002/03:Sf291 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:Sf291 av Bo Lundgren m.fl. m Det sjuka Sverige 2002/03:Sf291 2002/03:Sf291 16 17 2002/03 mnr: Sf291 pnr: m001 Motion till riksdagen 2002/03:Sf291 av Bo Lundgren m.fl. m Det sjuka Sverige Motionen delad mellan flera utskott 15 1  Sammanfattning Sjukfrånvaron är ett av de allvarligaste
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  21
  Utskottsberedning
  2002/03:AU2 2002/03:AU5 2002/03:SfU1 2002/03:SkU7 2002/03:SoU1 2002/03:SoU3
  Riksdagsbeslut
  (21 yrkanden): 21 avslag
 • Företagsklimatet i Sverige

  Motion 2002/03:N227 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:N227 av Bo Lundgren m.fl. m Företagsklimatet i Sverige 1 Sammanfattning Vi vill att Sverige ska få världens bästa företagsklimat. Det finns ingen anledning att nöja sig med mindre. Internationella jämförelser visar dock att Sverige har långt ifrån ett företagsklimat i världsklass. Företag
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2002/03:AU1 2002/03:LU8 2002/03:MJU15 2002/03:NU1 2002/03:NU10 2002/03:NU3 2002/03:SfU1 2002/03:SkU12 2002/03:SkU7 2002/03:SkU8 2003/04:TU10
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,
 • Stärkt personlig integritet

  Motion 2002/03:K254 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:K254 av Per Unckel m.fl. m Stärkt personlig integritet 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 14 2 Förslag till riksdagsbeslut 15 3 Bakgrund 15 4 Gällande rätt 16 5 Offentlighetsprincipen 17 6 Registerlagstiftningen 17 6.1 Speciallagstiftning som tar över personuppgiftslagen
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2002/03:KU27
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • Kommunal näringsverksamhet

  Motion 2002/03:K243 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:K243 av Per Unckel m.fl. m Kommunal näringsverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till förstärkt möjlighet för medborgarna att laglighetspröva verksamhet som bedrivs av kommuner och landsting i enlighet med vad som anförs i motionen. Kommunal
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:KU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • En frihetens författning

  Motion 2002/03:K379 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:K379 av Bo Lundgren m.fl. m En frihetens författning 1 Sammanfattning För att öka utrymmet för enskilda människors frihetssträvanden behöver Sveriges författning förnyas. Det behövs också för att Sverige skall kunna leva upp till internationella åtaganden. Sveriges grundlag har förändrats
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  25
  Utskottsberedning
  2002/03:JuU1 2002/03:KU18 2002/03:KU19 2002/03:KU23 2002/03:KU25 2002/03:KU26 2002/03:KUU1 2002/03:SkU12 2003/04:KU13 2003/04:KU2 2003/04:KU4 2003/04:KU9
  Riksdagsbeslut
  (25 yrkanden): 25 avslag
 • Rikets styrelse, Regeringskansliet, utgiftsområde 1

  Motion 2002/03:K407 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:K407 av Per Unckel m.fl. m Rikets styrelse, Regeringskansliet, utgiftsområde 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 1, anslag 90:6 Regeringskansliet för budgetåret 2003 4 640 433 000 kr. Motiv för våra förslag Regeringen
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:KU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Rikets styrelse, Presstöd, utgiftsområde 1

  Motion 2002/03:K406 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:K406 av Per Unckel m.fl. m Rikets styrelse, Presstöd, utgiftsområde 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 1, anslag 27:2 Presstöd för budgetåret 2003 209 029 000 kr. Riksdagen beslutar att presstödet avvecklas helt fr.o.m.
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2002/03:KU1 2002/03:KU25
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Översyn av upphovsrätten

  Motion 2002/03:L259 av Anders Björck (m)

  Motion till riksdagen 2002/03:L259 av Anders Björck m Översyn av upphovsrätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av upphovsrättslagens tredje kapitel och särskilt frågan om upphovsrätten i anställningsförhållanden. Motivering En fundamental
  Inlämnad
  2002-10-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:LU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter