Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12
Granskad
2014-11-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX


Motion till riksdagen

2014/15:2961

av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka skalskyddet mot fredstida och krigstida sabotage mot den storskaliga vattenkraften och kärnkraften (

avsnitt

2.2).
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa ett svenskt beredskapslager för olja (

avsnitt

2.2).
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagstadga framtagandet av ett prioriterings- och ransoneringssystem för petroleumprodukter

(avsnitt

2.2).
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i

Yrkanden (80)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka skalskyddet mot fredstida och krigstida sabotage mot den storskaliga vattenkraften och kärnkraften (avsnitt 2.2).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa ett svenskt beredskapslager för olja (avsnitt 2.2).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagstadga framtagandet av ett prioriterings- och ransoneringssystem för petroleumprodukter (avsnitt 2.2).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel bör öka för att garantera större uthållighet vid internationella kriser (avsnitt 2.2).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att befolkningsökningen i Afrika, Mellanöstern och Sydasien leder till ökade risker för pandemier, vilket gör att Sverige borde öka kapaciteten att ta hand om och bota smittade (avsnitt 2.3).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 6.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör skaffa sig ett aktivt informationsteknologiskt försvar (aktiv cyberförmåga) (avsnitt 3.3).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 7.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör undersöka intresset och möjligheterna för ett eget nordisk-baltiskt, säkert internet baserat på svenska mikrosatelliter (avsnitt 3.3).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 8.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upprätta en egen myndighet för psykologiskt försvar (avsnitt 3.4).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 9.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige inte ska bli medlem i Nato under försvarsbeslutsperioden som börjar 2015 (avsnitt 3.8).
  Behandlas i
  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:UFöU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 10.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att luftförsvaret bör återintegrera ett taktiskt radiosystem (Taras) för att realisera ett eget Link 16-liknande nät, där vi sedan kan välja nationellt krypto eller Natokrypto (avsnitt 11).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 11.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska delta i Partnerskap för fred (PFF) (avsnitt 3.9).
  Behandlas i
  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:UFöU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 12.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska delta i Natos snabbinsatsstyrka (avsnitt 3.9).
  Behandlas i
  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:UFöU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 13.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska upprätthålla ett värdlandsstödavtal med Nato (avsnitt 3.9).
  Behandlas i
  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:UFöU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 14.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör avstå från att bli underställt en EU-försvarsindustristrategi (avsnitt 3.10).
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2014/15:UU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 15.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör avsäga sig deltagandet i ytterligare beredskapsperioder för EU:s stridsgrupper och lämna alla eventuellt pågående förberedelser för att delta i dessa (avsnitt 3.10).
  Behandlas i
  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:UFöU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 16.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sträva efter att samordna de olika nordiska samarbetsavtalen i en struktur (avsnitt 3.17).
  Behandlas i
  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:UFöU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 17.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör sträva efter att ingå en försvarsallians med Finland (kap. 3.18).
  Behandlas i
  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:UFöU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 18.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör sträva efter att ingå en försvarsallians med Norge och Danmark när det gäller sjö- och luftförsvar (avsnitt 3.18).
  Behandlas i
  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:UFöU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 19.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Försvarsmaktens uppgifter (avsnitt 4).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 20.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör ta en strategisk paus i de internationella insatserna till 2025 för att spara pengar till materielinköp för det territoriella försvaret (avsnitt 5.1).
  Behandlas i
  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:UFöU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 21.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utlandsstyrkan ska ha en mindre summa tillgänglig för att hjälpa lokalbefolkningen (avsnitt 5.1).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 22.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige måste planera för en utveckling där Ryssland och Kina ingår en militär allians (avsnitt 5.3).
  Behandlas i
  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:UFöU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 23.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige geografiskt bör delas i sju militärområden på mark (avsnitt 5.4).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 24.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige geografiskt bör delas i tre militärområden till havs (avsnitt 5.4).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 25.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att varje militärområde bör delas i ett antal försvarsområden (avsnitt 5.4).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 26.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att varje försvarsområde bör delas i ett antal närskyddsområden (avsnitt 5.4).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 27.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lätta infanteribataljoner bestående av delar av personalreserven ska rustas och repetitionsutbildas för uppgifter tillsammans med hemvärnet (avsnitt 5.5).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 28.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att brigaderna ska genomgå krigsförbandsövningar (KFÖ) vart sjätte år (avsnitt 5.6).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 29.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den sista söndagen i maj ska vara minnesdag för svenska veteraner för att veteranerna och deras anhöriga inte ska tvingas ta ut en semesterdag för sitt deltagande (avsnitt 5.6).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 30.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett nationellt veterancenter bör byggas med museum, föreläsningssal och restaurang (avsnitt 5.6).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 31.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Försvarets materielverk bör tilldelas medel för egen utveckling (avsnitt 6.4).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 32.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en försvarsindustristrategi bör upprättas där vi tydligt definierar våra säkerhetspolitiska intressen kopplade till särskilda kompetenser i fråga om tillverkning av eller handel med försvarsmateriel och om att en svensk myndighet som upphandlar försvarsmateriel sedan kan använda undantagsregeln i EUF-fördragets artikel 346 på liknande sätt som andra medlemsländer som har viktig försvarsindustri (avsnitt 6.6).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 33.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att forsknings- och utvecklingskapital ska riktas mot områden där den svenska försvarsindustrin redan är framgångsrik (avsnitt 6.8).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 34.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att strävan ska vara att försvarets försvarsmateriel i framtiden utvecklas i Sverige, för sig självt eller i samarbete med andra, när det gäller nationella säkerhetsintressen eller när vi har särskilda produktionskompetenser (avsnitt 6.9).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 35.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige endast bör delta i sammanslagningar och gemensamt utnyttjande i fråga om försvarsmateriel med de nordiska länderna och att allt materiel ska vara tydligt öronmärkt i händelse av krig (avsnitt 6.10).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 36.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Försvarsexportmyndigheten (FXM) ska få stärkta förutsättningar (avsnitt 6.10).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 37.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Svensk Exportkredit (SEK) ska få stärkta förutsättningar (avsnitt 6.10).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 38.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ledningscentraler och andra mål som är högvärdiga för fienden ska finnas i bergrum eller skyddas på annat sätt (avsnitt 7).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 39.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda möjligheten för kontrakterade gruppbefäl, soldater och sjömän att få rätt att bo kvar på logementen för en låg hyra även efter provanställningstiden (avsnitt 8.1).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 40.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda möjligheten för kontrakterade gruppbefäl, soldater och sjömän att slippa förmånsbeskattning för icke lagad mat ute i fält (avsnitt 8.1).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 41.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda möjligheten för kontrakterade gruppbefäl, soldater och sjömän som bor på logement att få tillgång till billig och nyttig lagad frukost, lunch och middag (avsnitt 8.1).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 42.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda möjligheten för kontrakterade gruppbefäl, soldater och sjömän att få subventionerade hemresor varannan vecka (avsnitt 8.1).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 43.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en premie som är återbetalningsvillkorad om kontraktet bryts ska betalas ut när soldater tecknar ett kontinuerligt kontrakt, GSS/K - 30 procent direkt och 70 procent efter tjänstgöringen (avsnitt 8.1).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 44.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas för att utreda ett eget system i stället för SAP-baserade PRIO, för kostnader och vinster vid ett byte och möjliga vinster i funktion (avsnitt 8.3).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 45.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det behövs mer materiel i garnisonernas förråd eftersom det med nödvändighet innebär förseningar att hämta från centrallagret (avsnitt 8.5).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 46.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Försvarsmakten ska utse befäl upp till överste/kommendör (avsnitt 8.7).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 47.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samtliga unga män i en årsklass ska mönstras i en flerdagarsmönstring på plats - för kvinnor är detta frivilligt (avsnitt 8.7).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 48.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en tredygnskurs i grundläggande överlevnad ska hållas vid mönstringen (avsnitt 8.7).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 49.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om värnpliktsutbildning inom grundläggande militär utbildning (GMU) av ca 8 400 värnpliktsuttagna soldater årligen (avsnitt 8.7).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 50.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om värnpliktsutbildning i ytterligare sju månader efter grundläggande militär utbildning (GMU) av ca 7 200 soldater årligen för krigsplacering (avsnitt 8.7).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 51.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införandet av värnplikten och krigsbrigader innebär endast naturlig pensionering för eventuellt övertaliga högre officerare, att befintliga GSS/T överförs till värnplikt och att GSS/K kvarstår för kontinuerliga tjänster på brigaderna (avsnitt 8.7).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 52.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sju mekaniserade brigader successivt bör sättas upp med basering i Eksjö, Skövde, Gävle, Revinge, Boden, Strängnäs och Visby (avsnitt 9.4).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 53.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en stadsskyttebrigad ska sättas upp i Kungsängen med ansvar för huvudstadens värn (avsnitt 9.4).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 54.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att infrastruktur inte får förstöras ytterligare så att det försvårar ett senare upprättande av mekaniserade brigader med basering i Östersund, Örebro, Uddevalla, Sollefteå, Falun och Kristianstad samt en stadsskyttebrigad i Borås/Göteborg (avsnitt 9.4).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 55.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ärenden av regional civil beredskapskaraktär bör beredas hos länsstyrelserna efter yttrande av Försvarsmakten (avsnitt 9.5).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 56.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ärenden av lokal civil beredskapskaraktär bör beredas hos kommunerna efter yttrande av hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna (avsnitt 9.5).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 57.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utbildningen av fallskärms- och Lapplandsjägare ska återupptas (avsnitt 9.7).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 58.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att polisens IED-förmåga (improvised explosive device, improviserade sprängladdningar) bör avvecklas och att ansvaret bör läggas på Försvarsmakten (avsnitt 9.8).
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 59.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att särskilda beredskapspolisen bör återupprättas som en del av Polismyndigheten men inom statens utgiftsområde 6 (avsnitt 9.9).
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 60.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hemvärnets fordonspark bör förnyas så att terrängbil 11, 13 och 20 kan fasas ut (avsnitt 9.12).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 61.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hemvärnet bör förses med granatkastare, pansarvärnsrobot och broläggningsförmåga (avsnitt 9.12).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 62.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att raketartilleri och attackhelikoptrar bör läggas in i den 25-åriga investeringsplanen (avsnitt 9.13).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 63.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anskaffning av fem Visbykorvetter, fem ubåtar A26 och en ny minröjningsdivision bör läggas in i den tioåriga investeringsplanen (avsnitt 10.2).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 64.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en marinbas öst bör sättas upp 2017 och en marinbas väst, marindetachement Härnösand, och ett marindetachement Fårösund 2018 (avsnitt 10.7).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 65.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Torped 45 bör uppgraderas (avsnitt 10.9).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 66.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att F 16 bör sättas upp 2018 med två nya Gripendivisioner för att stärka luftförsvaret av huvudstaden (avsnitt 11.3).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 67.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vindkraft inte ska tillåtas inom en radie på fyra mil runt de gamla Bas 90-flygplatserna eftersom de kan vara aktuella att återaktivera i det nya säkerhetsläget (avsnitt 11.5).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 68.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utlandsstyrkan ska öppnas som en egen myndighet (avsnitt 12.).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 69.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med beslut om tidpunkt för en fördjupad granskning av signalspaning i tråd (avsnitt 13.1).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 70.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att antalet ledamöter i Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) ska utökas så att samtliga partier som är representerade i riksdagen kan få minst var sin ledamot (avsnitt 13.1).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 71.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det från 2017 bör genomföras tre veckors krigsförbandsövningar (KFÖ) varje år med en brigad, varvid värnpliktiga och GSS/T kallas in (avsnitt 15).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 72.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Kustbevakningen ska ha tillgång till polisens register (avsnitt 16.1).
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 73.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Kustbevakningen ska inordnas under marinen (avsnitt 16.2).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 74.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att nio helikopter 10 bör överföras från försvaret till Kustbevakningen (avsnitt 16.3).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2015/16:FöU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 75.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör upprättas fonder för ersättning vid naturkatastrofer (avsnitt 17).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 76.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att SOS Alarm bör vara ett statligt verk som inte verkar på en konkurrensutsatt marknad (avsnitt 20).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 77.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en nationell civil överbefälhavare behöver inrättas när det civila försvaret återuppbyggs (avsnitt 21).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 78.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om särskilda reservkraftnät (avsnitt 22).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 79.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bemyndiga regeringen att för 2015 utnyttja en kredit i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 50 000 000 000 kronor i händelse av krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 80.
  Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2014/15:FöU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.