Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Betänkande 2014/15:JuU1

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
18 december 2014

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Riksdagen sa ja till att drygt 40 miljarder kronor ska gå till rättsväsendet för 2015. Polismyndigheten får drygt 21,1 miljarder kronor. Sveriges Domstolar får knappt 5,4 miljarder kronor. Kriminalvården får knappt 7,9 miljarder kronor. Avgifterna till Brottsofferfonden ska också höjas.

Riksdagen ger även regeringen fyra uppdrag:

 • Meddela till riksdagen vad som har gjorts för att öka antalet lokala poliser.
 • Prioritera arbetet mot bostadsinbrott.
 • Prioritera brott som begås av så kallade djurrättsaktivister.
 • Öka rättsväsendets kompetens om brottslighet på internet.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Bifall till motioner om en redovisning av åtgärder för att öka antalet lokala poliser. Bifall till motion om att arbetet mot bostadsinbrott ska prioriteras. Bifall till motioner om att arbetet mot brott som begås av s.k. djurrättsaktivister ska prioriteras. Bifall till motioner om att ytterligare åtgärder för att stärka rättsväsendets kompetens i arbetet mot brottslighet på internet. Avslag på övriga motioner.

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 50
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Justering: 2014-12-11
Trycklov: 2014-12-11
Reservationer: 13
Betänkande 2014/15:JuU1

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Justitieutskottet föreslår att drygt 40 miljarder kronor ska gå till rättsväsendet för 2015. Polismyndigheten får drygt 21,1 miljarder kronor. Sveriges Domstolar får knappt 5,4 miljarder kronor. Kriminalvården får knappt 7,9 miljarder kronor. Förslaget innebär också att avgifterna till Brottsofferfonden höjs.

Utskottet vill också att riksdagen ger regeringen fyra uppdrag:

 • Meddela till riksdagen vad som har gjorts för att öka antalet lokala poliser.
 • Prioritera arbetet mot bostadsinbrott.
 • Prioritera brott som begås av så kallade djurrättsaktivister.
 • Öka rättsväsendets kompetens om brottslighet på internet.
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2014-12-16
Debatt i kammaren: 2014-12-17
Stillbild från Debatt om förslag 2014/15:JuU1, Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Debatt om förslag 2014/15:JuU1

Webb-tv: Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Beslut, Genomförd

Beslut: 2014-12-18
Förslagspunkter: 44, Acklamationer: 42, Voteringar: 2

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Anslag inom utgiftsområde 4

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 4 enligt utskottets förslag i bilaga 4.
 2. Höjning av avgifterna till Brottsofferfonden

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till

  1. lag om ändring i lagen (1994:419) om brottsofferfond,
  2. lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll.
 3. Antagningen till polisutbildningen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Därmed avslår riksdagen motion

  2014/15:1109 av Kent Ekeroth och Björn Söder (SD) yrkandena 1-5.
  • Reservation 1 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1020011
  M75009
  SD04801
  MP22003
  C20002
  V17004
  FP17002
  KD12004
  Totalt26548036
  Ledamöternas röster
 4. Utbildning i beteendevetenskap och psykiatri

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 5. Högskolebaserad polisutbildning med forskningsmöjligheter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 6. Geografisk placering av polisutbildningen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 7. Utbildning inom polisen, Tullverket och Kustbevakningen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 8. Återinrätta beredskapspolisen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 9. Effektivare polis

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Därmed avslår riksdagen motion

  2014/15:1218 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (M) yrkande 1.
  • Reservation 2 (M, C, FP, KD)
 10. Fler lokala poliser

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:


  Riksdagen tillkännager för regeringen som
  sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör återkomma med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att öka antalet lokala poliser.  Därmed bifaller riksdagen delvis motion

  2014/15:1228 av Sten Bergheden (M) yrkande 1 och

  bifaller motionerna

  2014/15:1630 av Ulf Berg och Finn Bengtsson (M),

  2014/15:2336 av Saila Quicklund och Ulf Berg (M),

  2014/15:2456 av Johan Hedin (C) yrkande 6 och

  2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1.
  • Reservation 3 (V)
 11. Fler poliser i glesbygd

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Därmed avslår riksdagen motion

  2014/15:2908 av Runar Filper och Anders Forsberg (SD) yrkandena 1 och 2.
 12. Lagstadgad rätt till minimibemanning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Därmed avslår riksdagen motion

  2014/15:1551 av Josef Fransson (SD) yrkande 1.
 13. Tydligare uppdrag till trafikpolisen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 14. Häktes lokalisering

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 15. Egen brottskod för hatbrott

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Därmed avslår riksdagen motion

  2014/15:190 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 1.
  • Reservation 4 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1020110
  M75009
  SD48001
  MP23002
  C20002
  V01704
  FP16003
  KD12004
  Totalt29617135
  Ledamöternas röster
 16. Egen brottskod för djurrättsrelaterad brottslighet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 17. Statistik över händelser vid flyktingförläggningar m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 18. Prioritera arbetet mot hatbrott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Därmed avslår riksdagen motionerna

  2014/15:190 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 2 och

  2014/15:313 av Åsa Westlund (S).
  • Reservation 5 (V)
 19. Övergrepp i rättssak

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 20. Åtgärder mot tvångsgifte

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Därmed avslår riksdagen motion

  2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 4.
  • Reservation 6 (M, C, FP, KD)
 21. Bostadsinbrott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att arbetet mot bostadsinbrott ska prioriteras.Därmed bifaller riksdagen motion

  2014/15:1904 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 5.
  • Reservation 7 (S, MP, V)
 22. Brott som begåtts av djurrättsaktivister

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att arbetet mot brott som begås av djurrättsaktivister ska prioriteras.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2014/15:71 av Lars-Arne Staxäng (M),

  2014/15:300 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 2 och 3 samt

  2014/15:1352 av Kristina Yngwe (C) yrkande 1 och

  avslår motion

  2014/15:1352 av Kristina Yngwe (C) yrkande 3.
  • Reservation 8 (S, MP, V)
 23. Trafikbrott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 24. Patentintrång

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 25. Förebyggande åtgärder mot sexualbrott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Därmed avslår riksdagen motion

  2014/15:2456 av Johan Hedin (C) yrkande 3.
  • Reservation 9 (M, C, FP, KD)
 26. Ökad kompetens gällande sexuella övergrepp mot barn

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 27. Kompetens i rättstillämpningen gällande våldtäkt

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 28. Kompetens i hanteringen av hatbrott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 29. Utredning och inventering av vittnesskydd

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Därmed avslår riksdagen motion

  2014/15:1488 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (M).
  • Reservation 10 (M, C, FP, KD)
 30. Rättsväsendets kompetens att stötta ingripare och vittnen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 31. Rekrytering inom polisen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 32. Uppdrag till polisen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 33. Diskriminering inom rättsväsendet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 34. Kommission för lika rättigheter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 35. Projekt för förbättrad dialog

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 36. Civila utredningstjänster

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 37. Nationell djurskyddspolis

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Därmed avslår riksdagen motionerna

  2014/15:1031 av Richard Jomshof och Roger Hedlund (SD),

  2014/15:2099 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 2 och 3 samt

  2014/15:2784 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 5.
  • Reservation 11 (SD)
 38. Kompetens i djurskyddsärenden

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 39. Rättsväsendets arbete mot brottslighet på internet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör vidta ytterligare åtgärder för att stärka rättsväsendets kompetens i arbetet mot brottsligheten på internet.Därmed bifaller riksdagen motion

  2014/15:2969 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1.
  • Reservation 12 (V)
 40. Översyn av prövningen av miljöbrott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 41. Kompetens i ärenden om miljöbrott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Därmed avslår riksdagen motion

  2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 6.
  • Reservation 13 (M, C, FP, KD)
 42. Ökad specialisering av domstolar som handlägger skattemål

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 43. Ekonomisk brottslighet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 44. Ekobrottsmyndighetens arbetsformer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument