Samhällets krisberedskap

Betänkande 2014/15:FöU6

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
18 februari 2015

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Utredning om alarmeringstjänsten bör tillsättas (FöU6)

Riksdagen uppmanade regeringen att tillsätta en särskild utredning om alarmeringstjänsten i ett så kallat tillkännagivande. Syftet med utredningen är att se över hur en enhetlig myndighet för alarmeringstjänsten ska organiseras, vilka de huvudsakliga uppgifterna för myndigheten bör vara och hur arbetet mellan de olika aktörerna kan samordnas.

Försvarsutskottet, som har förberett riksdagens beslut, anser att alarmeringstjänsten är en central samhällsfunktion som ska garantera medborgarna en snabb, säker och effektiv larmbehandling. Dessutom tycker utskottet att en samordnad alarmeringstjänst är en viktig grund för samhällets skydd mot olyckor och krisberedskap och för samordningen av resurser vid större händelser och kriser i samhället.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 som rör frågor om samhällets krisberedskap.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till en motion om en särskild utredning om alarmeringstjänsten. Avslag på övriga motioner.

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 31

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Justering: 2015-02-05
Trycklov: 2015-02-06
Reservationer: 13
Betänkande 2014/15:FöU6

Utredning om alarmeringstjänsten bör tillsättas (FöU6)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att tillsätta en särskild utredning om alarmeringstjänsten i ett så kallat tillkännagivande. Syftet med utredningen är att se över hur en enhetlig myndighet för alarmeringstjänsten ska organiseras, vilka de huvudsakliga uppgifterna för myndigheten bör vara och hur arbetet mellan de olika aktörerna kan samordnas. Förslaget kommer från en motion av Folkpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Försvarsutskottet anser att alarmeringstjänsten är en central samhällsfunktion som ska garantera medborgarna en snabb, säker och effektiv larmbehandling. Dessutom tycker utskottet att en samordnad alarmeringstjänst är en viktig grund för samhällets skydd mot olyckor och krisberedskap och för samordningen av resurser vid större händelser och kriser i samhället.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 som rör frågor om samhällets krisberedskap.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2015-02-11
Debatt i kammaren: 2015-02-12
Stillbild från Debatt om förslag 2014/15:FöU6, Samhällets krisberedskap

Debatt om förslag 2014/15:FöU6

Webb-tv: Samhällets krisberedskap

Beslut, Genomförd

Beslut: 2015-02-18
Förslagspunkter: 16, Acklamationer: 14, Voteringar: 2

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Systemfrågor om krisberedskap

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Därmed avslår riksdagen motionerna

  2014/15:1505 av Roger Richtoff m.fl. (SD),

  2014/15:366 av Lotta Finstorp och Gunilla Nordgren (M) och

  2014/15:800 av Lena Ek och Per Åsling (C).
  • Reservation 1 (SD)
 2. Brandsäkerhet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 3. Jämställdhet och mångfald inom brandkåren

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Därmed avslår riksdagen motion

  2014/15:1109 av Kent Ekeroth och Björn Söder (SD) yrkandena 6-8.
  • Reservation 2 (SD)
 4. Svenskt-finskt samarbete på räddningstjänstområdet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Därmed avslår riksdagen motion

  2014/15:1946 av Krister Hammarbergh (M) yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 3 (SD)
 5. Särskild utredning om alarmeringstjänsten

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör tillsätta en utredning med uppgift att lämna förslag till hur en sammanhållen myndighet för alarmeringstjänsten bör organiseras.Därmed bifaller riksdagen motion

  2014/15:2841 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) yrkande 7.
 6. SOS Alarm

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Därmed avslår riksdagen motion

  2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 76.
  • Reservation 4 (SD)
 7. Nationellt låssystem för vägbommar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Därmed avslår riksdagen motion

  2014/15:309 av Lars-Arne Staxäng (M).
  • Reservation 5 (SD)
 8. Naturolyckor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Därmed avslår riksdagen motionerna

  2014/15:1754 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S),

  2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 75,

  2014/15:184 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M),

  2014/15:910 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (M),

  2014/15:1714 av Sten Bergheden och Camilla Waltersson Grönvall (M),

  2014/15:2241 av Jan R Andersson och Johan Hultberg (M) och

  2014/15:2525 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 8.
  • Reservation 6 (SD)
 9. Fyrverkerier

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 10. Informations- och cybersäkerhet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Därmed avslår riksdagen motionerna

  2014/15:2190 av Monica Green (S) och

  2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 7.
  • Reservation 7 (SD)
 11. Livsmedelsförsörjning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Därmed avslår riksdagen motion

  2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 4.
  • Reservation 8 (SD)
 12. Reservkraft

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Därmed avslår riksdagen motion

  2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 78.
  • Reservation 9 (SD)
 13. Lagring av olja/ransonering av petroleumprodukter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Därmed avslår riksdagen motion

  2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3.
  • Reservation 10 (SD)
 14. Sjö- och kustövervakning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Därmed avslår riksdagen motionerna

  2014/15:1435 av Mattias Ottosson m.fl. (S),

  2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 73,

  2014/15:2998 av Suzanne Svensson (S),

  2014/15:1522 av Lars-Axel Nordell (KD) och

  2014/15:2239 av Jan R Andersson (M).
  • Reservation 11 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 11 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1010012
  M75009
  SD04603
  MP22003
  C20002
  V20001
  FP15004
  KD15001
  Totalt26846035
  Ledamöternas röster
 15. Kärntekniska anläggningar

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Därmed avslår riksdagen motionerna

  2014/15:850 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 1,

  2014/15:390 av Jörgen Warborn (M),

  2014/15:659 av Said Abdu (FP) och

  2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 1.
  • Reservation 12 (SD)
  • Reservation 13 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 13 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1010012
  M75009
  SD00463
  MP21013
  C20002
  V02001
  FP15004
  KD15001
  Totalt247204735
  Ledamöternas röster
 16. Övriga strålsäkerhetsfrågor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument