Livsmedelspolitik

Betänkande 2013/14:MJU21

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
7 maj 2014

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Alla köttprodukter inom EU bör ursprungsmärkas (MJU21)

Från och med december 2014 måste EU-länderna märka kött av gris, får, get och fjäderfä med ursprungsland eller härkomstplats. Sedan tidigare finns krav på märkning av nötkött. Riksdagen anser att den obligatoriska ursprungsmärkningen bör gälla alla köttprodukter, även produkter där kött ingår som en ingrediens. Därför uppmanade riksdagen regeringen att i alla relevanta sammanhang inom EU arbeta för att få till en sådan ursprungsmärkning. Märkningen ska också vara tydlig så att konsumenterna inte vilseleds. Till grund för beslutet om tillkännagivande ligger ett motionsförslag från Vänsterpartiet.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om livsmedelspolitik.

Utskottets förslag till beslut
Med bifall till motion 2013/14:MJ374 yrkande 9 föreslår utskottet ett tillkännagivande om obligatorisk ursprungsmärkning av köttprodukter.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 86

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2014-03-27
Justering: 2014-04-15
Justering: 2014-04-15
Trycklov: 2014-04-22
Trycklov till Gotab och webb: 2014-04-22
Trycklov: 2014-04-22
Reservationer: 14
Betänkande 2013/14:MJU21

Alla beredningar i utskottet

2014-03-27

Alla köttprodukter inom EU bör ursprungsmärkas (MJU21)

Från och med december 2014 måste EU-länderna märka kött av gris, får, get och fjäderfä med ursprungsland eller härkomstplats. Sedan tidigare finns krav på märkning av nötkött. Miljö- och jordbruksutskottet anser att den obligatoriska ursprungsmärkningen bör gälla alla köttprodukter, även produkter där kött ingår som en ingrediens. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att i alla relevanta sammanhang inom EU arbeta för att få till en sådan ursprungsmärkning. Märkningen ska också vara tydlig så att konsumenterna inte vilseleds. Till grund för utskottets förslag till tillkännagivande ligger ett motionsförslag från Vänsterpartiet.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om livsmedelspolitik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2014-04-28
Debatt i kammaren: 2014-04-29
Debatt i kammaren: 2014-04-29
Stillbild från Debatt om förslag 2013/14:MJU21, Livsmedelspolitik

Debatt om förslag 2013/14:MJU21

Webb-tv: Livsmedelspolitik

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2014-05-07
Beslut: 2014-05-07
Förslagspunkter: 18, Acklamationer: 14, Voteringar: 4

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Vildsvinsprodukter

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ229 yrkandena 2-4, 2013/14:MJ336 i denna del, 2013/14:MJ367 yrkande 2 och 2013/14:MJ520.
  • Reservation 1 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S941017
  M98009
  MP21004
  FP17007
  C19004
  SD01802
  KD18001
  V19000
  Totalt28619044
  Ledamöternas röster
 2. Hantering av björnkött

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ336 i denna del och 2013/14:MJ490 yrkande 31.
  • Reservation 2 (S)
 3. Ursprungsmärkning av livsmedel

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ240 i denna del, 2013/14:MJ256, 2013/14:MJ357 och 2013/14:MJ451.
  • Reservation 3 (MP, V)
 4. Obligatorisk ursprungsmärkning av animaliska produkter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ371 yrkande 3 och 2013/14:MJ518 yrkande 49.
  • Reservation 4 (MP, SD)
 5. Obligatorisk ursprungsmärkning av köttprodukter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om ursprungsmärkning av alla köttprodukter.
  Därmed bifaller riksdagen motion 2013/14:MJ374 yrkande 9.
 6. Efterlevnad av regler om ursprungsmärkning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ482.
  • Reservation 5 (S)
 7. Obligatorisk märkning av livsmedel med hög salthalt

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ479.
  • Reservation 6 (SD)
 8. Märkning av salt, socker och fett

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ224, 2013/14:MJ417 och 2013/14:MJ490 yrkandena 4, 5 i denna del och 7.
  • Reservation 7 (S, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (S, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S096016
  M98009
  MP21004
  FP17007
  C20003
  SD18002
  KD18001
  V01900
  Totalt192115042
  Ledamöternas röster
 9. Nationell strategi för att minska salt

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ360.
  • Reservation 8 (MP)
 10. Mål för offentlig konsumtion av ekologiska livsmedel

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ302 yrkande 3 och 2013/14:MJ490 yrkande 8.
  • Reservation 9 (S)
  • Reservation 10 (MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S019516
  M98009
  MP02104
  FP17007
  C20003
  SD18002
  KD18001
  V01900
  Totalt171419542
  Ledamöternas röster
 11. Transfetter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ299 yrkande 16 och 2013/14:MJ443.
 12. Azofärgämnen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ207 yrkande 7 och 2013/14:MJ299 yrkande 6.
 13. Antibiotika i livsmedel

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:So239 yrkande 6.
  • Reservation 11 (MP, V)
 14. Snus

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ486 yrkandena 1-3.
 15. Livsmedelskontroll

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ352 och 2013/14:MJ371 yrkande 1.
  • Reservation 12 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S960016
  M98009
  MP20005
  FP17007
  C19004
  SD01802
  KD18001
  V18001
  Totalt28618045
  Ledamöternas röster
 16. Sanktioner

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ300 yrkande 2, 2013/14:MJ371 yrkande 2 och 2013/14:MJ469.
  • Reservation 13 (SD, V)
 17. Dricksvatten

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2013/14:N395 yrkande 6.
  • Reservation 14 (MP, V)
 18. Motioner som bereds förenklat

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.