Konsumenträtt

Betänkande 2022/23:CU8

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
10 maj 2023

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Nej till motioner om konsumenträtt (CU8)

Riksdagen sa nej till 70 förslag om konsumenträtt i motioner från den allmänna motionstiden 2022, främst med hänvisning till att arbete redan pågår i de frågor förslagen tar upp.

Förslagen handlar bland annat om telefonförsäljning av lotter och andra spel, reklam riktad till barn, köp av levande djur, snabblån, resegarantisystemet, konsumentvägledning och märkningsfrågor.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 21

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2023-04-13
Justering: 2023-04-27
Trycklov: 2023-05-04
Reservationer: 28
Betänkande 2022/23:CU8

Alla beredningar i utskottet

2023-03-23, 2023-03-30, 2023-04-13

Nej till motioner om konsumenträtt (CU8)

Civilutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till 70 förslag om konsumenträtt i motioner från den allmänna motionstiden 2022. Utskottet hänvisar främst till att arbete redan pågår i de frågor förslagen tar upp.

Förslagen handlar bland annat om telefonförsäljning av lotter och andra spel, reklam riktad till barn, köp av levande djur, snabblån, resegarantisystemet, konsumentvägledning och märkningsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2023-05-05
Debatt i kammaren: 2023-05-09
Stillbild från Debatt om förslag 2022/23:CU8, Konsumenträtt

Debatt om förslag 2022/23:CU8

Webb-tv: Konsumenträtt

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 17 Lars Beckman (M)

Herr talman! Det här är alltså årets konsumentdebatt. Jag vill medan jag kommer ihåg det yrka bifall till förslaget och avslag på alla motioner, så är det sagt.

Jag vill passa på att skicka en hälsning till dem som är på Konsumentdagarna 2023. Olyckligtvis råkar de vara samtidigt som vi har konsumentdebatten; annars hade ett antal ledamöter från civilutskottet gärna varit på plats.

Herr talman! Jag vill också passa på att rikta ett stort, varmt tack till alla Sveriges småföretagare - till handlarna där ute, som verkligen har haft en jobbig tid. Jag tänker på Icahandlaren i Järbo. Jag tänker på Tempohandlaren i Vallsta. Jag tänker på färghandlaren i Boden. Ni kämpar för oss konsumenter. Småföretagaren på Tempo i Vallsta jobbar kanske 70 eller 80 timmar i veckan för att vi som bor i närheten - jag har sommarhus där - ska kunna åka dit och handla. Ett varmt tack till er!

Herr talman! Politiska beslut påverkar priser. Att Sverige haft EU:s högsta priser på diesel är en starkt bidragande orsak till att matpriserna stigit.

Bonden som ska producera mjölk använder diesel, el och konstgödsel. Frakterna kostar pengar. Arlas största mjölkbonde råkar finnas i mitt hemlän, i Ljusdal, och det säger sig självt att när mjölken ska transporteras till mejeriet i Stockholm och sedan ska ut i butikerna blir det högre matpriser.

Elbrist hindrar etablering av butiker. Det kunde vi se Ica gå ut och varna för i går i ett nyhetsbrev, där man sa att elbrist gör att man inte kan ha butiker på de platser där man vill ha dem.

Herr talman! I Finland har det gjorts en intressant undersökning av på vilket sätt EU:s regelverk påverkar priser. Man har delat in den i olika varugrupper.

Kosmetika använder inte jag, men det kan finnas andra som gör det. Den skulle kunna vara 41 procent billigare. Leksaker skulle kunna vara 30 procent billigare, elektronik 30 procent billigare och kläder 20 procent billigare.

Politiska krav, tullar och avgifter driver alltså upp priser. Det kan bli lite förvirrande för oss konsumenter, herr talman, när vi ser priser på webben. Man kanske tittar på en produkt i Sverige och tänker att den kostar 100 kronor. Sedan hittar man den på webben och ser att den kostar 65 kronor. Då kanske inte konsumenten förstår att det andra priset var utanför EU.

Herr talman! Jag vet inte om jag prickat alla, men jag har hittat 22 olika EU-förslag som är på väg fram där politiska ambitioner riskerar att göra alla produkter dyrare.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

När man som handlare sätter ett pris måste man naturligtvis väga in alla kostnader. Det där blir väldigt dumt. Jag tror att vi politiker ibland måste tänka efter. Vi kan ha goda politiska ambitioner, men vi ska också tänka på att det kan påverka varans pris.

Herr talman! Som jag sa riktade jag en hälsning till de väldigt många konsumentvägledare som just nu är på Konsumentdagarna. Riksdagen riktade vid flera tillfällen tillkännagivanden till den tidigare regeringen och sa att vi tycker att det är väldigt viktigt med en starkt närvarande konsumentvägledning. Där kan vi se hur utvecklingen har gått åt fel håll. Det är fortfarande så att många kommuner lägger ned sina konsumentvägledningar.

Vi moderater tror på kommunalt självstyre. Vi har varit väldigt tveksamma till att lagstifta om obligatorisk konsumentvägledning. Men vi tycker ändå att kommunerna ska beakta hur viktigt det är med konsumentvägledning.

Ett problem som vi har stött på nyligen är att Konsumentverket har lyssnat på riksdagen och gjort precis tvärtom, herr talman. Medan vi här i bred majoritet har sagt att vi värnar konsumentvägledningen har Konsumentverket samtidigt lagt ned ett viktigt ärendehanteringssystem som de kommunala konsumentvägledarna använde. Det innebär till exempel, berättar konsumentvägledare i Gästrikland som jag pratar med, att man tidigare har kunnat se till exempel när asfaltläggare från andra länder kommer till Skåne. Man har kunnat följa detta i systemet för att kunna vara på tårna och säga: Vi är beredda; nu är det på gång. Det kan också handla om att det kommer bluffakturor eller något annat.

Detta har alltså nu försvunnit - det är minst sagt anmärkningsvärt. Jag hoppas att vår nya regering och konsumentminister ger Konsumentverket en tydlig instruktion om att man inte kan göra så. Staten har en viktig uppgift i att stödja kommunerna.

Herr talman! Det finns också på konsumentsidan farliga produkter som dyker upp, inte minst på internet. Man kanske ser till exempel en elprodukt och tar för givet att produktsäkerheten är densamma om man köper den av ett svenskt företag på en svensk webbplats och om man köper på en annan webbplats. Men så är det inte. På marknadsplatserna, oavsett om de heter Amazon eller något annat, säljs i dag produkter som kan vara direkt livsfarliga.

Jag hoppas att vi hittar ett ännu bättre EU-regelverk och att svenska myndigheter agerar mycket snabbare och mer resolut för att få bort farliga produkter från marknaden. Detta är mycket viktigt.

Herr talman! Att i dag ha en konsumentpolitisk debatt utan att nämna den skamfyllda lagstiftning som har funnits runt lotterier är naturligtvis inte möjligt. Här har riksdagen, civilutskottet, agerat. Redan när lagstiftningen om skriftliga avtal vid telefonförsäljning infördes riktade vi ett tillkännagivande till regeringen och sa att detta naturligtvis även ska omfatta lotterier. När det kom en ny spellag den 1 januari 2019 ville vi i riksdagen reglera att skriftliga avtal skulle krävas vid telefonförsäljning.

Men av någon outgrundlig anledning ville inte den dåvarande regeringen detta. När man tillsatte en utredning sa man till och med till den: Nja, ett skriftlighetskrav skulle få långtgående negativa effekter för dem som har licens för lotterna. Och vi vet ju alla vilka som har de största intäkterna av detta.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Nu har det offentliggjorts att en utredning kommer att tillsättas. Jag hoppas att vi i bred politisk enighet ska kunna hitta en lösning när det gäller lotterier som lurar människor. Expressens rubrik förra veckan var förskräcklig. Det handlade om hur det går till att lura pensionärer, och man hade citat från talmanus. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt.

Herr talman! Det ska vara lätt att göra rätt som konsument. Vi har aldrig haft så många valmöjligheter som vi har just nu, tack vare den konkurrens som finns. Och tack vare internet är det väldigt lätt att jämföra priser - det är bra. Men vi ska också tänka på handlaren, som den lilla bygdebutiken i Ljusdal, som naturligtvis inte har en chans att ha ett lika lågt pris som en stor webbhandel. Där får alltså vi som konsumenter värdera. Vill jag kunna handla lokalt och kunna ha nära till samhällsservice ska jag kanske rimligtvis handla hos och gynna min lokala handlare.

(Applåder)


Anf. 18 Anna-Belle Strömberg (S)

Herr talman! Alla vill vi få del av livets goda: bo bra och bekvämt, omge oss med saker vi gillar och kosta på oss vissa upplevelser som gör livet värt att leva. Men hur mycket du än vill unna dig är det dina tillgångar som sätter gränserna.

Herr talman! Sverige befinner sig i en ny ekonomisk verklighet, och inflationen är den högsta på 30 år. Det blir tuffare och inte lättare för våra konsumenter. Även kreditupplysningsföretaget UC larmade under förra veckan om att betalningsförmågan minskar i Sverige. Svenska barnfamiljer plågas av höjda matpriser, stigande elräkningar och hyror och höga räntor. Betalningsanmärkningarna beror ofta på att man har samlat räkningar på hög. Det kan handla om en skilsmässa eller om att man har mist sitt jobb. Enligt Sveriges Konsumenter har 173 000 barn minst en överskuldsatt förälder.

Konsumentverkets upplysningstjänst har uppmärksammat orsaker kopplade till överskuldsättning eller privatekonomi. Det kan handla om elräkningar; konsumenten har inte råd att betala och hotas av avstängning. En annan orsak är bostadsköp, där det kan handla om exempelvis nyproducerade bostadsrätter och att konsumenter vill frånträda förhandsavtal med anledning av en väsentligt höjd årsavgift.

Vidare gäller det frågor om livsmedelspriser: varför det är så svårt att hitta varor som är prissänkta med anledning av att det är nära till bästföredatum, eller hur stor rabatt företagen måste erbjuda på dessa varor.

Det handlar också om leasingbilar och avtal tecknade under förra året, där leveransen har dröjt och månadsavgiften höjts med anledning av den rörliga räntan, samt om avbeställning av nytillverkade bilar.

Vidare handlar det om frågor kopplade till olika företagskonkurser och frågor om varor som köps på avbetalning i butik - ibland handlar det om livsmedel - samt om varor och tjänster som överlag blivit mycket dyrare.

Antalet mejl till konsumentrådgivningen har ökat liksom antalet samtal där konsumenter direkt uttrycker att de inte har råd att betala sina räkningar och behöver hjälp.

Digitaliseringen är bra och innebär massor av fördelar, men många gånger glömmer man att alla inte har samma teknikintresse eller förmåga. Det är främst äldre personer som begränsas när tidigare betalnings- och kontantmöjligheter har tagits bort och de hela tiden hänvisas till digitala lösningar. Det kan gälla enkla saker som att söka vård eller betala parkering eller resor med tåg eller buss eller att bara allmänt försöka reda ut något kring en felaktig räkning eller ett abonnemang.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Herr talman! Vi socialdemokrater anser att alla konsumenter måste ges goda förutsättningar att fatta rätt beslut utifrån vad de önskar köpa eller eventuellt måste avstå från att köpa och vilka avtal de ska ingå eller inte ingå. För detta krävs att konsumenternas makt stärks, att informationen till konsumenterna ökar och att kunskaperna hos den enskilde blir större.

Konsumentmarknaderna är under snabb omvandling, bland annat genom större internationell konkurrens och ökad digitalisering. Marknadsföringen i de digitala kanalerna gör det möjligt för oseriösa företag att snabbt nå ut med otillbörlig marknadsföring och att på väldigt kort tid vilseleda konsumenter.

Herr talman! Det är redan i dag obligatoriskt för kommunerna att ha budget- och skuldvägledning inriktad på att hjälpa människor som är i skuld. Men problemet är att den verksamheten inte arbetar förebyggande utan kommer in när situationen redan har gått för långt. Konsumentvägledningen, däremot, arbetar just förebyggande. Det är ingen slump att kommuner som har både budget- och skuldrådgivning oftast har verksamheterna vägg i vägg. Denna samverkan ger oerhört positiva effekter för dem som söker hjälp.

Alla konsumenter måste få tillgång till en fungerande konsumentvägledning i sin närhet. Men dessvärre har många kommuner valt att montera ned sin verksamhet under de senaste åren. Minskningen har varit tydlig. År 2015 var det 270 kommuner som hade konsumentvägledning. År 2021 var det 179, och nu är siffran nere på 168 kommuner. Det är alltså 122 kommuner som inte har någon konsumentvägledning över huvud taget.

Om vi vill förebygga överskuldsättning, öka incitamenten för hållbar konsumtion och stå på utsatta konsumenters sida mot oseriösa företag finns det bara en väg att gå. Det är att stärka den kommunala konsumentrådgivningen tillsammans med budget- och skuldrådgivningen och inte försvaga den. Kommunerna kan genomföra detta genom att ha en egen konsumentvägledning, att köpa tjänsten eller att gå ihop med andra kommuner och hitta en modell som fungerar.

Vi socialdemokrater anser att regeringen tillsammans med Sveriges kommuner och regioner bör inleda ett arbete för att hitta lämpliga former för att stärka och utveckla den kommunala konsumentvägledningen. Vi socialdemokrater vill också satsa 100 miljoner kronor för att stärka och utöka den kommunala konsumentvägledningen, så att kommunerna kan vara mer aktiva i det förebyggande arbetet och ge alla rätt vägledning under denna ekonomiska kris.

Herr talman! Regeringens förslag om att öka anslaget till Allmänna reklamationsnämnden med 6,5 miljoner kronor för att minska den kraftigt ökande ärendetillströmningen är bra, och det behövs.

Vi har tagit del av Finanspolisens rapport om bedrägeribrott som ökar, bedragare som utger sig för att vara bankmän eller myndighetspersoner som via telefon försöker komma över bankuppgifter. Vi har tagit del av hur ungdomar inte vet hur avtal ska tolkas eller vad de innebär och hur reklam, influerare och lyxreklam vilseleder dem.

Vi har konsumentombudsmannens rapporter om hälso- och skönhetsoperationer, där marknadsföringen inte håller sig inom ramarna för vad som är tillåtet och lockar konsumenterna att fatta ödesdigra beslut som kan riskera både hälsa och ekonomi. Vi har kartläggningen av kommunernas budget- och skuldrådgivning som visar att det skiljer sig enormt mycket kommuner emellan. Man kan få till stånd ett möte inom bara några dagar i den ena kommunen, men i den andra kommunen kan man få vänta i åtta månader.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Kronofogden larmar om att blancolån har ökat med 40 procent jämfört med hur det var för ett år sedan.

Just därför behövs konsumentrådgivning i hela vårt land.

Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga att vi naturligtvis står bakom båda våra kommittémotioner. För tids vinning yrkar jag dock bifall bara till reservation 22.

(Applåder)


Anf. 19 Lars Beckman (M)

Herr talman! Tack, Anna-Belle Strömberg, för anförandet! Konsumentpolitiken är sällan något dramatiskt med ideologiskt stora skillnader, utan i grund och botten brukar vi vara ganska överens. Men det finns några sakar som skiljer oss dramatiskt mycket åt.

Precis som Anna-Belle Strömberg sa i sitt anförande finns det skurkföretag. Ett av dessa företag uppmärksammades i Expressen förra veckan. Rubriken på Expressens löpsedel var: "Hemliga manuset för att lura pensionärer". I artikeln var det en förtvivlad ung människa som berättade hur Socialdemokraterna via sitt lotteri helt enkelt lurade personer. Detta är bedrövligt. Det är hemskt. Jag vet inte hur man ska beskriva det.

Detta har vi i riksdagen försökt förhindra. I den här kammaren har vi inte struntat i de oseriösa företag som ägnar sig åt att lura pensionärer. Vi har om och om igen försökt säga till den dåvarande regeringen att vi till exempel vid telefonförsäljning vill ha ett skriftlighetskrav. Våren 2018 uttalade riksdagen detta. Nu har det gått fem år sedan dess. Expressens nyhet hade inte behövt förekomma om man hade haft ett skriftlighetskrav.

Det intressanta är: Varför har den dåvarande regeringen inte agerat i den här frågan? Varför har man inte följt riksdagens tillkännagivande? Varför tycker man att det är så viktigt att lura pensionärerna på deras sista hundralapp?


Anf. 20 Anna-Belle Strömberg (S)

Herr talman! Tack, Lars Beckman, för frågorna! Först och främst vill jag säga att vi naturligtvis har hanterat den kritik som vi fick 2017. Under de gångna fem åren har vi inte drivit någon till Kronofogden efter den händelsen. Vi står absolut inte bakom att någon ska lura någon annan, oavsett om det är en ung eller gammal person eller vem det än är. Men detta är något helt annat än vad ni försöker säga.

Ni talar om att motverka ett spelmissbruk. Men det är inte våra lotter som orsakar spelberoende. Under förra mandatperioden gjordes en utredning, och där visades ganska tydligt att det inte är våra lotter som driver till spelmissbruk, utan det är spelformen nätkasino. Där ville vi i höstas ha en skärpning av reglerna, som dock regeringspartierna och SD röstade ned.


Anf. 21 Lars Beckman (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Herr talman! Jag tror på demokrati. Jag tror på svenska folkets förmåga att rösta fram sina riksdagsledamöter. Jag tror på den representativa demokratin.

Den här kammaren, Sveriges riksdag, har vid två tillfällen talat om för den dåvarande socialdemokratiska regeringen att man vill få ett stopp på bluffen mot pensionärerna. Det måste bli ett stopp för lotterier som lurar äldre. Vi tycker att det är oanständigt. Vi tycker att det är otillbörligt.

Expressens nyhet kom alltså i förra veckan. Det var inte 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 eller 2022, utan det var 2023, herr talman.

Detta är viktigt om man tror på demokratin. Vi i riksdagen har vid inte mindre än två tillfällen sagt att det får vara stopp med att Socialdemokraterna lurar pensionärer. Ett sätt att få ett stopp för detta är att se till att det åtminstone ska finnas en skriftlig bekräftelse när de skickliga telefonförsäljarna gör allt det som beskrivs i artikeln och lurar av den stackars pensionären den sista hundralappen. Med en skriftlig bekräftelse blir ju pensionären inte lurad. Därför har riksdagen sagt att vi inte vill ha några undantag i lagstiftningen.

Finns det någon rimlig förklaring, Anna-Belle Strömberg, varför den dåvarande regeringen på fem år inte har kunnat följa riksdagens tillkännagivande och ta bort den särlagstiftning som den tidigare riksdagen hade beslutat om? Man gjorde alltså en särlagstiftning för Socialdemokraternas lotteri. Det var en ren särlagstiftning.

Sedan har jag förstått att detta var viktigt för intäkterna till Socialdemokraterna. Men det är direkt oanständigt att man ska lura pensionärer på deras sista hundralapp. Varför har man inte agerat?


Anf. 22 Anna-Belle Strömberg (S)

Herr talman! Vi har absolut ingen särlagstiftning, utan det är samma regler som gäller för alla. Det är samma regler som gäller för funktionshindersrörelsen, scouterna, IOGT-NTO, hela idrottsrörelsen och så vidare, liksom för Rädda Barnen och Cancerfonden. Alla har vi samma regler.

Om det nu är så som Lars Beckman säger, att han tror på demokratin, kanske han ska lyssna på de tidigare M-toppar som är starkt kritiska mot regeringens förslag, som medvetet vänder makten mot oss för att stoppa och tysta oss. Det handlar om att försvaga och begränsa oppositionen så att den sköra demokratin blir ännu skörare och polariseringen ökar.

(Applåder)


Anf. 23 Angelica Lundberg (SD)

Herr talman! När skriftlighetskravet för telefonförsäljning infördes i september 2018 gjordes ett undantag för lotterier. Redan då gjorde riksdagen ett tillkännagivande till den socialdemokratiska regeringen om att man ville påbörja arbetet med att utreda om skriftlighetskravet även skulle omfatta försäljning av lotter. Men ingenting har hänt.

Undantaget gäller tyvärr också försäljning av lotter på kredit. Att sälja spel och lotter på kredit är förbjudet i Sverige - för att skydda utsatta grupper mot skuldsättning. Inga typer av spel får lov att säljas på kredit förutom lotter sålda av Socialdemokraterna.

Herr talman! Denna lottförsäljning har knappast varit problemfri. År 2017 avslöjade Dagens Nyheter att partiet sålt lotter på kredit till redan skuldsatta. Man hade skickat 8 000 svenskar till kronofogden för att de inte hade betalat Socialdemokraternas lotter, och i nästan 2 000 fall ledde detta till en betalningsanmärkning. Många av dessa personer var pensionärer som redan var skuldsatta och fanns i kronofogdens register.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Man har efter det skickat ut direktreklam för lotterna utan att specificera att det är Socialdemokraterna som ligger bakom. Och i den reklam som just nu rullar på tv om Kombilotteriet visas mycket kort på sista bilden fyra små rader, som man behöver väldigt starka glasögon för att kunna läsa. På en av dessa rader står det att Socialdemokraterna är förmånstagare för lotteriet.

Det nya avslöjandet i Expressen häromveckan visar att Socialdemokraterna fortsätter att använda ytterst tveksamma metoder för att sälja lotter på kredit till pensionärer som inte har råd.

Med tanke på hur denna lotteriförsäljning går till undrar jag: Anser ledamoten att det fortfarande ska finnas undantag i lagen för Socialdemokraternas lotteriförsäljning?


Anf. 24 Anna-Belle Strömberg (S)

Herr talman! Återigen: Den utredning som gjordes under förra mandatperioden visade att man inte såg att det var några problem med lotterna. Det spelmissbruk och den överskuldsättning som man ser beror på nätkasinot och dess reklam. Och, återigen, det var regeringen och SD som röstade emot denna skärpning. Vi har ingen speciallagstiftning. Vi har samma regler som alla andra.


Anf. 25 Angelica Lundberg (SD)

Herr talman! Det förvånar mig att Socialdemokraterna står här i riksdagens kammare och ljuger och säger att man inte har en särlagstiftning. När skriftlighetskravet infördes valde Socialdemokraterna att undanta sina egna lotterier. Det är själva definitionen av en särlagstiftning. Man valde också 2005 att undanta sina lotter när det gäller möjligheten att sälja på kredit, vilket gjorde att man skickade alla dessa pensionärer till kronofogden.

Anser ledamoten inte att det är ett problem med dessa lotterier? Här sitter alltså försäljare och säljer lotter till pensionärer som uttryckligen säger att de inte har råd. Man använder ytterst tveksamma metoder. Det är aggressiva och påträngande metoder. Jag vill faktiskt påstå att detta är det mest vedervärdiga sätt man kan sälja någonting på - att försöka lura pensionärer, som inte har råd, att teckna abonnemang på Socialdemokraternas lotter. Man använder både fula knep och lögner.

Menar ledamoten verkligen att hon inte ser några problem med denna typ av lotteriförsäljning?


Anf. 26 Anna-Belle Strömberg (S)

Herr talman! Mitt problem är att Angelica Lundberg påstår att detta handlar om överskuldsättning och att vi lurar pensionärer till kronofogden.

(ANGELICA LUNDBERG (SD): Det gjorde ni ju.)

På fem år har vi inte skickat någon till kronofogden. Problemet är också att sverigedemokraten Tobias Andersson var väldigt tydlig med att syftet var att man skulle frånta oss vår inkomstkälla och att det skulle bli ett fattigare förstamajtåg. Det var målet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

(Applåder)


Anf. 27 Larry Söder (KD)

Herr talman! Precis som det har sagts i talarstolen tidigare har konsumenter det tufft just nu. Det är dyrare livsmedel, dyrare räntor och dyrare drivmedel. Därigenom blir det också dyrare produkter. De som drabbas mest är givetvis de som har små ekonomiska marginaler, och i dessa tider är det särskilt viktigt att det finns stöd och hjälp för dessa människor.

För många konsumenter är det avgörande att stödet finns lokalt i form av bland annat kommunala konsumentvägledare. Konsumentvägledningen är något som utskottet tidigare år har värnat om och givit tillkännagivanden till regeringen om. Det är en inställning som i dessa tider inte får glömmas bort, menar jag.

Antalet kommuner med konsumentvägledning har, precis som vi hörde förut, minskat allteftersom. I dag är det 168 kommuner som erbjuder konsumentvägledning till sina invånare. Det är en minskning med 11 kommuner, under innevarande år, jämfört med 2021. Det är en utveckling som vi tycker är oroande och som jag tycker att vi på nationell nivå ska ta på största allvar. Vi bör på större allvar finna en lösning på hur vi kan säkerställa att konsumentvägledning finns över hela landet. Samtidigt måste kommunerna inse att det inte bara är en kostnad i den kommunala budgeten att ha konsumentvägledning. Det är också en hjälp och ett stöd för den enskilde medborgaren som kan skapa lugn och frid för den enskilde medborgaren.

Vi har en lång tradition av att värna konsumenters rätt och att verka för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar konsumtion. Genom ett starkt konsumentskydd säkerställer vi medborgarens och konsumentens möjligheter att få rätt mot företag som inte kan möta de krav som vi anser är nödvändiga.

I många fall handlar konsumentpolitik om att säkerställa att det som kan tyckas vara självklart också infrias när man köper en produkt på en marknad. Produkter ska alltså hålla vad de lovar. Man ska få det man betalar för, och marknadsföringen ska vara sanningsenlig och visa riktighet när det gäller varans innehåll. Oseriösa aktörer ska inte gynnas på bekostnad av alla de företag som faktiskt gör rätt, som vill göra rätt och som gör så gott de kan.

En väl fungerande konsumentlagstiftning handlar alltså inte bara om att stärka individens rättigheter på marknaden utan också om att bidra till en sund konkurrens på marknaden och till en väl fungerande marknadsekonomi.

Utgångspunkten för konsumenträtten är att enskilda konsumenter har en mer utsatt situation än de näringsidkare som de möter och därför har rätt till ett proportionellt sett starkare skydd än vad som gäller när näringsidkare gör affärer sinsemellan.

Jag skulle vilja ta upp diskussionen kring den allvarliga situationen med överskuldsättning. Jag tror att vi är ganska medvetna om att överskuldsättningen kommer att öka i Sverige. Det är inte rocket science på något sätt. Om vi tittar på hur många som är hos kronofogden när vi går ut från 2023 inser vi att det är ett större antal än vad det är just nu. Detta skapar ett stort problem för den enskilde.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Jag tror att det är viktigt med både konsumentinformation och skuldrådgivning när det gäller att möta så många som möjligt och på något sätt minska dessa problem. Jag tycker att det ska vara ett prioriterat område att en människa inte ska hamna i en djup skuldfälla. Skuldfällan i sig skapar mycket problem för den personen. Men det syns inte alltid i plånboken. Det syns på annat sätt.

Det finns satsningar i vårändringsbudgeten som ligger i linje med de önskemål som jag på något sätt har framfört här. Vi har satsat på Allmänna reklamationsnämnden, så att handläggningstiderna ska vara rimliga när man lämnar in ett ärende till Allmänna reklamationsnämnden. Det har givits mer pengar till konsumentorganisationer som stöder konsumentens intressen. Det har också givits ett uppdrag till Konsumentverket om att utöka stödet till budget- och skuldrådgivare, till exempel genom kompetensutveckling, stödjande arbete och sådant. Eftersom det finns konsumentrådgivning i så få kommuner i dag tror vi att det behövs en nationell gemensam strategi för detta. Och när det gäller kompetensutveckling över landet behöver man kanske hjälpas åt på nationell nivå.

Med detta vill jag yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet.


Anf. 28 Martin Westmont (SD)

Fru talman! Konsumentpolitiken är ett viktigt område som berör människor på ett eller annat sätt i deras vardag. Det vi arbetar för är att alla ska känna sig trygga med att handla varor och tjänster och veta vilka regler som gäller både före, under och efter köp.

Om vi ska kunna uppnå detta behöver vi bra system och goda kontroller som ser till konsumenternas intressen. Vi ser att bedrägeribrotten är många, inte minst de som riktas mot äldre svenskar. Det är ett stort problem som vi måste arbeta aktivt för att motverka. Konsumentvägledningen ska stärkas och, i den mån det behövs, breddas för att alla som är i behov av stöd och hjälp också ska kunna få det inom rimlig tid.

Sverigedemokraterna följer regeringens arbete noggrant. Anser vi att det görs för lite kommer vi självklart att agera.

Fru talman! I dagsläget finns inget förbud mot att rikta reklam till barn på internet och i nedladdbara applikationer, trots att dessa medier med barn som målgrupp i många fall innehåller erbjudanden och möjligheter att köpa virtuella saker och färdigheter i spel. Detta kan orsaka köptryck hos både barn och föräldrar.

Vi har de senaste månaderna tagit del av många berättelser om barn som har köpt olika saker i digitala spel och applikationer. Att det har handlat om riktiga pengar har varit otydligt. Barnen har köpt virtuella objekt i spel, vilket har resulterat i fakturor på tusentals kronor. Så kan vi helt enkelt inte ha det i Sverige. Vi måste värna säkra it-miljöer för våra barn. Vidare menar vi att det behövs ytterligare åtgärder för kontroller och sanktioner när det gäller reklam som riktas till just barn.

Av den anledningen behövs en lagskärpning för ökat skydd gällande marknadsföring. Vi anser att den svenska lagstiftningen behöver uppdateras så att konsumentskyddet för barn och unga följer den digitala utvecklingen och ger barn ett fullgott skydd i dessa miljöer. Sverige ska inte bara försvara sin rätt till hårdare lagar mot marknadsföring riktad till barn utan även inom EU verka för att kraven i denna lagstiftning ska utgöra en miniminivå för hela EU.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Fru talman! Telefonförsäljning av lotter och spel om pengar som sker av olika sorters organisationer är oetiskt och bidrar med största sannolikhet till ett ökat spelberoende; vi har hört diskussionen här tidigare i debatten. Många gånger är säljaren påträngande och aggressiv i sin iver att sälja. Ofta talar man högt om möjligheten till stora vinster, och bland dem som drabbas finns väldigt många pensionärer med små marginaler.

Det är minst sagt anmärkningsvärt, fru talman, att det finns särskilda undantag för politiska partiers försäljning av lotter och spel på kredit. Det möjliggör högst tveksamma upplägg, och det borde vara i alla partiers intresse att få ett slut på denna verksamhet som bidrar till ett ökat spelberoende.

Fru talman! Ett löfte från Sverigedemokraterna och övriga Tidöpartier är att vi tar spelberoendet på allvar och är beredda att vidta kraftfulla åtgärder för att minska spelmissbruket i samhället. Min önskan är att Socialdemokraterna gör detsamma, eftersom vi vet att spelberoende skapar depression och många gånger smärtsamma familjekriser.

Den 1 september 2018 infördes ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning i syfte att stärka konsumentskyddet. Skriftlighetskravet innebär att det inte längre är möjligt att ingå ett distansavtal muntligen när säljaren på eget initiativ kontaktar konsumenten per telefon. För att ett giltigt avtal ska ingås krävs att konsumenten efter telefonsamtalet skriftligen accepterar näringsidkarens anbud.

Skriftlighetskravet omfattar dock inte lotterier och andra speltjänster. Vi behöver på ett bättre sätt agera för konsumenternas trygghet gällande telefonförsäljning. Ett steg i detta arbete är att införa skriftliga avtal även i samband med köp av lotter och andra spel via telefon.

Fru talman! Vidare anser vi att skyddet för småföretagare vid distansavtal också måste stärkas. Vi anser att småföretagare som kontaktas av telefonförsäljare ska omfattas av samma regler om skriftlighetskrav och ångerrätt som gäller vid telefonförsäljning till privatpersoner.

Fru talman! Konsumentverket betalar i dag ut statsbidrag till olika organisationer. Syftet är, enligt Konsumentverket, att stödja konsumentintresset inom olika verksamhetsområden. Tanken är god, fru talman, men förfarandet att Konsumentverket delar ut den här sortens bidrag har brister.

Det är inte ovanligt att organisationer som beviljas stöd har en tydlig vinkling och att deras företrädare öppet uttrycker stöd för vissa politiska inriktningar även om de inte officiellt är knutna till något parti. Som ett exempel kan nämnas organisationen Jordens Vänner, som i sin egen årsredovisning beskriver att "klimaträttvisa kopplat till antirasism och feminism har varit frågor som vi har genomsyrat vår folkbildning".

För denna folkbildning har man fått 300 000 kronor i statsbidrag av Konsumentverket. Hur denna folkbildning hänger samman med att stödja svenska konsumenters intressen är dock ytterst oklart. Den här sortens stöd som Konsumentverket delar ut inom konsumentområdet har stora brister och måste helt enkelt ses över.

(Applåder)


Anf. 29 Nadja Awad (V)

Fru talman! I höstas sa Sverigedemokraternas Mikael Eskilandersson under budgetdebatten att det har väckts en kommittémotion om konsumentvägledning och en rad andra saker. Han sa också att Vänsterpartiet är välkommet att ställa sig bakom den motionen när den behandlas i civilutskottet. Det var hans svar när jag, mot bakgrund av att Sverigedemokraterna kallar överskuldsättningen för en tickande bomb, frågade honom här i kammaren varför höstbudgeten inte innehöll ökade anslag till kommunernas konsumentvägledning.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Inte heller vårbudgeten innehöll några ökade anslag, och Sverigedemokraterna saknar en kommittémotion i frågan. Var är Sverigedemokraternas kommittémotion om att säkerställa konsumentvägledning i alla kommuner?

Ledamoten Martin Westmont säger att om regeringen gör för lite kommer SD att agera. Har Martin Westmont glömt bort att Sverigedemokraterna är en del regeringsunderlaget? Om det är så att man upplever att regeringen gör för lite behöver Sverigedemokraterna agera redan nu. Men i och med att det saknas en kommittémotion om att säkerställa konsumentvägledning i alla kommuner har man ju visat ganska tydligt att man inte kommer att göra någonting alls.

Min fråga är alltså: Var är kommittémotionen om konsumentvägledning i alla kommuner?


Anf. 30 Martin Westmont (SD)

Fru talman! Tack, ledamoten Nadja Awad, för din fråga om ett väldigt viktigt område!

Precis som jag sa i mitt anförande följer Sverigedemokraterna noga utvecklingen just när det kommer till arbetet med konsumentvägledning. Vi är av den uppfattningen att det många gånger inte är mer pengar och resurser som krävs för att kunna komma till rätta med stora problem i samhället, utan vi ser att vi kan omstrukturera arbetet och styra resurserna dit där de gör störst nytta. Efter det ska vi självklart se om det finns mer att göra. Anser vi att det görs för lite inom konsumentvägledningen kommer Sverigedemokraterna självklart att lyfta frågan med regeringspartierna.


Anf. 31 Nadja Awad (V)

Fru talman! Jag tänker bara påminna Martin Westmont om vad Sverigedemokraterna uppenbarligen har jobbat för i många år.

I en debattartikel i januari 2022 sa Sverigedemokraterna som sagt att överskuldsättningen är en tickande bomb. Samma sak har man sagt i många år i interpellationer, skriftliga frågor och motioner. Man har även lyft att möjligheten till konsumentrådgivning som ett förfilter till budget- och skuldrådgivning borde tillgängliggöras för fler, oberoende av var i landet man bor.

Samtidigt säger Martin Westmont här att det inte krävs några pengar för att säkerställa att konsumentvägledning ska finnas i alla kommuner. Men om det inte krävs några pengar för att säkerställa detta, varför har man då tidigare, alltså när Sverigedemokraterna inte ingick i något regeringsunderlag, budgeterat för att konsumentvägledning ska finnas i alla kommuner?

Som sagt, när man nu ingår i regeringsunderlaget står det ingenting om detta i höstbudgeten och inte heller i vårbudgeten. Även kommittémotionen saknas. Och som det ser ut just nu kommer Sverigedemokraterna även att rösta ned Vänsterpartiets förslag om att säkerställa konsumentvägledning i alla kommuner.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Det är inte värdigt av Sverigedemokraterna att göra en sak innan valet och en annan sak efter valet. Konsumenter i en ekonomisk kristid behöver kunna vända sig till en kommun, till konsumentvägledning, för att få hjälp och råd i ekonomiska frågor. Det minskar risken för att överskuldsättningen tickar iväg.


Anf. 32 Martin Westmont (SD)

Fru talman! Jag tror inte att vi inte är överens i frågan. Självklart ska alla som är i behov av konsumentvägledning också få den hjälpen. Men vi anser inte att vägen framåt är att ha den typen av tjänst i alla kommuner, utan i stället anser vi att resurserna ska riktas dit där de gör störst nytta.


Anf. 33 Nadja Awad (V)

Fru talman! Allt fler får svårare att få ekonomin att gå ihop. Utöver strukturella orättvisor påverkar dagsaktuella faktorer, till exempel den ökande inflationen med stigande räntor och dyrare mat. Detta slår hårdast mot dem som lever med de minsta marginalerna, och det visar sig genom att allt fler barnfamiljer, pensionärer och asylsökande i Sverige inte har råd med mat och besöker Stadsmissionens butiker.

Samtidigt är överskuldsättningen en tydlig klassfråga. Låginkomsttagare, ensamstående, låg- och medelutbildade, sjuka, arbetslösa och hyresgäster är överrepresenterade bland de långvarigt skuldsatta. Allt fler människor skuldsätter sig för att ha råd med vardagen. Detta vittnar budget och skuldrådgivare om runt om i landet.

Människor tar lån på grund av skenande mat- och bränslepriser och räntekostnader. Sedan tar de nya lån för att betala av de gamla lånen, med högre och högre räntor. Fler människor söker hjälp för sina skulder, och fler hamnar hos kronofogden. I kristider förstärks även olika typer av missbruk, till exempel spel, alkohol- och drogmissbruk och den psykiska ohälsan. Det är olika faktorer som påverkar människors skuldsättning.

Skulder påverkar så pass mycket att människor upplever en sämre livskvalitet. Enligt en rapport från Konsumentverket drabbas gruppen skuldsatta också fem gånger så ofta av depressioner, ångest och psykisk ohälsa i jämförelse med genomsnittsbefolkningen. Många drabbade, fru talman, ser helt enkelt ingen ljuspunkt bakom skuldberget. Var sjätte person som är skuldsatt har försökt ta sitt liv.

Vi är mitt i en ekonomisk kris. Regeringen tittar passivt på och sviker sina vallöften. Alla skulle få det bättre. Det lovade högernationalisterna i valrörelsen. Men i Ulf Kristerssons och Jimmie Åkessons Sverige behöver vanligt folk skuldsätta sig för att ha råd med skenande räntekostnader och matpriser. Vid årsskiftet passerade privatpersoners skulder till kronofogden för första gången 100 miljarder kronor.

Om man inte får hjälp finns en stor risk att man fastnar i en långvarig och negativ skuldspiral. Det kan hända vem som helst. Många tappar kontrollen över sin ekonomi i samband med omvälvande livshändelser, till exempel arbetslöshet, sjukdom, separation eller konkurs, i kombination med låga inkomster och redan små marginaler. Detta förstärks betydligt mer av en ekonomisk kris.

Fru talman! Ingen ska behöva ta ett sms-lån till storhandlingen, elräkningen eller räntan på bolånet. Vi måste se till att fler inte fastnar i skuldfällan, och vi måste fortsätta att hjälpa människor genom krisen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Vänsterpartiet har presenterat en politik som ska göra livet enklare för vanligt folk under krisen. Det är bland annat sänkta matpriser, förslag om Sverigepriser på el, stärkt a-kassa, frukost i skolan, avskaffat karensavdrag, halverade biljettpriser i kollektivtrafiken, höjd pension, billigare förskola och fritis, en förstärkt sjukförsäkring och höjt barnbidrag.

Men vi har också en politik för att direkt minska överskuldsättningen. Vänsterpartiet tycker att sms-lån och andra snabblån bör förbjudas. Innan det har genomförts bör regeringen utreda hur räntetaket på konsumentkrediter och snabblån kan sänkas. En av de stora skuldbovarna är snabblånen. De sticker ut med bland annat sin aggressiva reklam som riktas mot människor med ekonomiska svårigheter.

Bolagen skyltar ofta med att betalningsanmärkningar inte är något hinder för att låna mer. Men varken Finansinspektionen eller Konsumentverket har dragit in tillståndet för något av bolagen - detta trots att Finansinspektionen själv larmat att snabblånebolagen har slarvat med kreditprövningen. Dessutom är räntorna skyhöga. Lagen säger att räntan på en högkostnadskredit får vara högst 40 procent över Riksbankens styrränta. Just nu ligger styrräntan på 3 ½ procent. Det innebär att snabblånebolagen får ta ut 43 ½ procent ränta på lånen. Det är där de flesta ligger. Detta förslag kommer högerpartierna att rösta ned i morgon.

Regeringen, tycker också Vänsterpartiet, bör utreda möjligheten att göra kommunerna skyldiga att tillhandahålla konsumentvägledning. De flesta kommuner erbjuder någon form av konsumentvägledning, men tyvärr är den många gånger alldeles för bristfällig med begränsade öppettider och för lite personal. Nära och fördjupat stöd och fördjupad rådgivning till konsumenter gällande krångliga avtal eller vägledning inför lånebeslut minskar risken för överskuldsättning. Men i takt med att kommunernas ekonomi blir mer ansträngd avskaffas konsumentvägledningen i allt fler kommuner. Enbart 179 kommuner har någon form av konsumentvägledning.

Vänsterpartiet vill vända på denna anskrämliga utveckling och föreslår 100 miljoner mer varje år att fördela jämnt över landets kommuner med 50 procents medfinansiering. Vi vill garantera att alla människor har tillgång till god konsumentvägledning, och då behöver fler kommuner ge tillgång till den. Högerpartierna kommer att rösta ned även detta förslag i morgon.

Högerpartierna har gjort alldeles för lite för att minska överskuldsättningen i samhället. Det visar de också genom att rösta ned de viktiga förslagen. Ingen ska behöva ta ett sms-lån till storhandlingen, elräkningen eller räntan på bolånet. Ingen ska känna sig maktlös eller ensam ute i samhället, utan man ska få ställa frågor till konsumentvägledningen om ekonomi och undra vilken hjälp man kan få under den pågående krisen.

Vi måste se till att fler inte fastnar i skuldfällan, och vi måste fortsätta att hjälpa människor genom krisen. Men vi måste agera nu. Att passivt titta på medan svenska hushåll går på knäna är ett enormt svek mot vanligt folk.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 22.


Anf. 34 Angelica Lundberg (SD)

Fru talman! Nadja Awad ställde en fråga tidigare i en replik med min kollega Martin Westmont om vår motion om konsumentvägledning. Jag tänkte upplysa ledamoten om att motionen heter motion 2022/23:1007, Krafttag mot överskuldsättning.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Jag vet inte om ledamoten räknar Sverigedemokraterna till ett av högerpartierna - vi är egentligen ett mittenparti i många avseenden, skulle jag vilja påstå - men vi är det enda partiet som faktiskt har en genomarbetad motion med förslag på 20 kraftfulla åtgärder mot överskuldsättningen. Och jag vet att ledamoten instämmer i många av förslagen.

Yrkandet om lokal konsumentvägledning finns kvar. Det är en fråga som vi fortfarande driver. Jag är glad att Vänsterpartiet, och även Socialdemokraterna, har nappat på idén om 100 miljoner till kommunerna. Det var ett förslag som vi lade fram för att se över hur konsumentvägledningen kan stärkas. Vi delar dock inte uppfattningen att konsumentvägledningen ska vara påtvingad, utan vi anser att man med olika typer av morötter ska få kommunerna att inse att de faktiskt tjänar på att ha lokal konsumentvägledning.

Anledningen till att det inte finns några ökade anslag till kommunerna för konsumentvägledningen är att det inte finns anslag till kommunerna för konsumentvägledning. Man kan inte öka några anslag som inte finns. Det är också anledningen till att det inte finns några anslag med i vårändringsbudgeten, som är alltså är en ändring av den tidigare budgeten.

Jag kan dock försäkra ledamoten om att vi tar upp detta vid alla träffar som vi har med Regeringskansliet angående denna fråga. Detta är ju en fråga där Tidöpartierna är överens - Sverige ska ha ökad konsumentvägledning. Det var en fråga som Tidöpartierna drev under den förra mandatperioden men som den dåvarande regeringen inte ville höra talas om.

Vi är överens i den här frågan. Jag tycker att det är onödigt att skapa konflikter där det inte finns några sådana.


Anf. 35 Nadja Awad (V)

Fru talman! Jag tackar Angelica Lundberg för informationen; jag uppfattade inte någon speciell fråga.

Jag vill själv ställa en fråga. Om det nu existerar en kommittémotion, kommer då Sverigedemokraterna att lyfta en egen reservation i morgon när vi ska rösta om konsumentvägledningen? Som jag uppfattade det senast drog Sverigedemokraterna tillbaka sin reservation. Man sa att man skulle försöka att hitta en överenskommelse med regeringen. Då förväntade sig Vänsterpartiet att man skulle gå vidare med det som Mikael Eskilandersson hade sagt under höstbudgetdebatten förra året och lyfta denna kommittémotion.

Sedan nådde regeringen och Sverigedemokraterna uppenbarligen inte någon överenskommelse. Det är ju jättetråkigt. Om nu överskuldsättningen är så himla viktig för Sverigedemokraterna och för denna regering kan man ju undra varför den inte är inkorporerad i Tidöavtalet. Mikael Eskilandersson sa i och för sig att de inte nådde någon överenskommelse om en skrivelse för en politik med direkta förslag om konsumentvägledning, stopp för snabblån och så vidare.

Min fråga är alltså om vi när det gäller reservationen i morgon kommer att kunna se att Sverigedemokraterna tar upp detta om konsumentvägledning.

När det gäller att vi Vänsterpartiet skulle ha nappat på Sverigedemokraternas förslag om 100 miljoner mer är det lite tråkigt att man kommer med hittepå, för detta stämmer ju inte. Vi lade fram det förslaget även under den förra mandatperioden. Då satt inte jag i riksdagen, men min företrädare som riksdagsledamot gjorde det.


Anf. 36 Angelica Lundberg (SD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Fru talman! Riksdagen riktade ett tillkännagivande till den dåvarande regeringen 2021 och ytterligare ett tillkännagivande till den dåvarande regeringen 2022 gällande just lokal konsumentvägledning. Eftersom vi sitter i en situation där vi har andra typer av verktyg än vad oppositionspartierna har och kan förhandla direkt med regeringen har vi i år valt att inte för tredje året i rad rikta ett tillkännagivande till regeringen. Vi har i stället valt att låta den nya regeringen arbeta med de två tillkännagivanden som redan finns på området. Jag kan försäkra ledamoten om att vi gör detta.

Sedan är jag kanske också besviken över att situationen i landet ser ut som den gör. Konsumentvägledning var inte det som denna regering prioriterade under sina första 100 eller 200 dagar vid makten. Det fanns väldigt många andra problem som den socialdemokratiska regeringen hade skapat som vi först och främst måste ta itu med. Men mandatperioden är lång, och det kommer att komma ytterligare besked i denna fråga.

Jag vill ställa en fråga till Vänsterpartiet. Jag upplever Vänsterpartiet som ett parti som ofta ställer sig på de utsattas sida, som värnar konsumenträtten och så vidare. Vi har många likvärdiga förslag när det gäller konsumenträtt. En fråga som vi dock inte är överens i är skriftlighetskravet vid telefonförsäljning av lotter. Vänsterpartiet vill ha kvar det undantag som Socialdemokraterna skapade för sig själva, medan Sverigedemokraterna anser att lagar även ska gälla politiska partier.

Med anledning av den information som har framkommit om att Socialdemokraterna fortsätter med dessa ohederliga metoder för att sälja sina lotter vill jag fråga ledamoten Awad hur hon ser på det undantag som Socialdemokraterna har när det gäller skriftlighetskravet vid telefonförsäljning.


Anf. 37 Nadja Awad (V)

Fru talman! Jag skulle först och främst vilja fortsätta med frågan om budget.

Jag kan förstå att man har valt att prioritera bort konsumentvägledningen i förhandlingarna med regeringen. Det är ju en prioritering som Sverigedemokraterna får stå för. Vi i Vänsterpartiet har faktiskt en budget som innebär att vi, som jag nämnde i mitt anförande, tar hänsyn till en rad olika förslag för att underlätta för hushållsekonomin under denna kristid samtidigt som vi bejakar att konsumentvägledningen ska kunna finnas i alla kommuner.

En sak som man faktiskt inte behöver någon budget för är att stoppa snabblånen. Detta kräver ingen budget alls, utan det kräver bara att man helt enkelt slopar snabblånen. Vi har ju inte haft dem i alla tider - före 2006 hade vi inte snabblån, om jag kommer ihåg rätt. Vi klarade oss utan dem då, och vi klarar oss utan dem nu. Med tanke på att detta inte kräver någon budget tycker jag att det är lite anskrämligt att Sverigedemokraterna och regeringen inte kommer att gå vidare med att stoppa snabblånen och åtminstone försöka att sänka räntetaket. Räntorna kan ju bli nästan 50 procent av vad lånet uppgår till, vilket är jätteproblematiskt. Det handlar om vad man väljer att prioritera.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

När det gäller lotterna upplever jag att detta är en konflikt som Sverigedemokraterna har med Socialdemokraterna. Jag tycker verkligen att vi behöver bejaka pensionärernas ekonomi, och jag tycker framför allt att regeringen och Sverigedemokraterna borde leva upp till Jimmie Åkessons löfte om att höja pensionerna för garantipensionärerna.


Anf. 38 Lars Beckman (M)

Fru talman! Tack, Nadja Awad, för ett tydligt besked! Vänsterpartiet vill alltså höja pensionerna för att Socialdemokraterna ska kunna lura äldre pensionärer; det var ju ett ganska klart och tydligt besked.

Vänsterpartiet måste naturligtvis svara på varför man inte vill stoppa den oseriösa lottförsäljningen. Jag förstår att en vänsterpartist kanske inte läser Expressen, så jag ska läsa upp vad som står där:

Säljarna lanserade också lotter som ett betydligt bättre alternativ än andra lotter till de personer de kontaktade. Om de uppringda personerna skulle nämna att de inte hade råd att teckna ett lottabonnemang skulle säljaren, enligt talmanuset, säga: "Nej, jag förstår. Min mormor är vad man kallar för fattigpensionär, och hon har förklarat att man behöver vända på varenda krona nu för tiden. Men nu handlar det ju bara om ynka 99 kronor - det är inte ens en bulle och en kaffe på Pressbyrån i dag. Och med tanke på att det är vinstgaranti på var tredje lott är sannolikheten väldigt stor att du förvandlar det till något betydligt mer värdefullt. Det är inget bindande abonnemang nu, utan det är endast en gång med Sveriges i särklass största chans på miljonen, enligt Lotteriinspektionen."

I Expressen står vidare att säljarna enligt manuset skulle fortsätta med att säga: Jag skickar hem lotten till dig så att du får prova en gång. Då blir det jag som kommer med tårta till din ort, för visst bor du kvar där?

Fru talman! Det är precis detta skurkbeteende som vi i riksdagen i fem år har försökt att stoppa. Vänsterpartiet säger att Sverigedemokraterna och regeringen borde höja pensionerna, så att Socialdemokraterna ska kunna lura pensionärer. Det måste väl vara enklare att Vänsterpartiet ställer sig på fattigpensionärernas sida mot det politiska parti som skrupelfritt försöker att lura pensionärer enligt det talmanus som jag precis läste upp från Expressen?

Jag förväntar mig ett klart och tydligt besked från Vänsterpartiet: Vill ni i Vänsterpartiet stoppa det här lurendrejeriet eller inte?


Anf. 39 Nadja Awad (V)

Fru talman! Det verkar, återigen, som att denna polemik existerar mellan Socialdemokraterna och högerpartierna. Vänsterpartiet stöttar inte en lottförsäljning som innebär att man urholkar ekonomin för redan utsatta grupper i samhället. Det är vi helt emot, och vi har ingen politik som främjar lottförsäljning.

Jag nämnde garantipensionerna, men jag har inte kopplat ihop den frågan med lottförsäljningen. Detta är fristående från lottförsäljningen. Det här handlar om att plånböckerna ska fyllas mer för garantipensionärerna, som räknas till de fattigaste i Sverige.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Jag frågar Lars Beckman och Moderaterna: Hur kommer det sig att Lars Beckman vill driva denna polemik mot just Vänsterpartiet, som både nu och tidigare tagit ställning mot lottförsäljning som urholkar redan utsatta gruppers hushållsekonomi, till exempel pensionärers? Det är inte anständigt.

Om ett parti står bakom en politik som är problematisk ska man rikta frågan till det partiet. Vad har Vänsterpartiet med Socialdemokraternas lottförsäljning att göra? Jag undrar hur Lars Beckman resonerar.


Anf. 40 Lars Beckman (M)

Fru talman! Det är ganska enkelt. Vänsterpartiet har blivit inröstat i Sveriges riksdag. Ledamoten är ledamot av Sveriges riksdag. När riksdagen röstar i kammaren kan man som ledamot rösta ja eller nej till politiska förslag. Det är liksom hela vitsen med att vara riksdagsledamot. Vänsterpartiet har röstat för den särlagstiftning som Socialdemokraterna missbrukar genom att lura av pensionärer över hela Sverige sista kronan. Det är detta frågan gäller.

Tycker Vänsterpartiet att det är anständigt att fattigpensionärer blir lurade på sista hundralappen, eller vill Vänsterpartiet stoppa det? Frågan är digital: Antingen ställer man sig på fattigpensionärernas sida och säger att man ska göra allt för att en fattigpensionär inte ska bli lurad enligt det talmanus jag läste upp, eller så säger man att det är helt okej att det finns skurkföretag som firar med segelkryssning på Mallorca när de har lyckats lura tillräckligt många pensionärer.

Ni har aktivt röstat nej till att införa ett skriftlighetskrav, Nadja Awad. Det har ni gjort inte mindre än två gånger i skarp votering här i riksdagen. Nu finns det en möjlighet för Vänsterpartiet att ställa sig på rätt sida av historien - jag tänkte säga för första gången, men ni har säkert gjort det någon gång tidigare - och stoppa detta missbruk.

Det handlar om Vänsterpartiets moral. Tycker ni att detta är rätt, eller tycker ni att det är fel? Om ni tycker att det är fel att fattigpensionärer luras av Socialdemokraternas oseriösa lotterier ställer ni er bakom oss moderater och övriga Tidöpartier. Eller tycker ni att det Socialdemokraterna gör är okej?

Jag ställer frågan en gång till: Kommer ni att välja den anständiga sidan eller Socialdemokraternas sida?


Anf. 41 Nadja Awad (V)

Fru talman! Vänsterpartiet har inte stått bakom det Lars Beckman pratar om. Det vi har stått bakom är att partier ska kunna driva lotterier. Om detta har skett på ett olyckligt sätt behöver riksdagen vidta åtgärder för att säkerställa att inga utsatta grupper drabbas hårt av lottförsäljning. Detta står Vänsterpartiet verkligen bakom.

Lars Beckman pratar om transparens och att göra rätt, men justitieminister Gunnar Strömmer har ju stoppat korruptionsutredningen. I somras avslöjades i medierna att exempelvis moderata politiker uppmuntrade bidrag till partiet och att man skulle hitta sluga sätt för att få bidrag till Moderaterna. Men Lars Beckman säger inget om detta och att korruptionsutredningen är viktig för ökad transparens och rättssäkerhet. Däremot riktar han fingret mot Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Vänsterpartiet har inget med lottförsäljning att göra; vi sysslar inte med lotterier över huvud taget. Men det som har hänt är olyckligt, och riksdagen behöver se om det behöver vidtas åtgärder.

Lars Beckman har ingen replik kvar, men han borde prata mer om varför Moderaterna och andra regeringspartier har satt stopp för korruptionsutredningen.


Anf. 42 Alireza Akhondi (C)

Fru talman! När jag gick in i kammaren i dag visste jag inte att vi skulle ha en debatt om politiska lotterier. Jag trodde i min enfald att vi skulle ha en debatt om konsumenträtt, något som berör oss alla i vårt avlånga land. Var och en av oss köper ju varor och tjänster på daglig basis, och det är väl det detta politikområde är tänkt att reglera, till gagn för både konsumenter och företag vad gäller rättigheter och skyldigheter.

Låt mig ändå säga något om lotterierna. Vi har ju faktiskt en reservation om det i betänkandet. Lotterier och andra speltjänster borde givetvis omfattas av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning. För egen del tycker jag att lotter och spel inte ska kunna köpas på kredit, för det strider ärligt talat mot all logik.

Jag tycker dock att tonläget från oktoberkraschpartierna - jag vägrar fortfarande ta ordet Tidöavtalet i mun - är häpnadsväckande högt. Det spelar ingen roll att Lars Beckman höjer decibelnivån några steg när argumentationen är barnslig och tafatt. Någonstans gäller det att vara ärlig mot sina väljare och inte runda sanningen, även om man i detta fall har delvis rätt i sak.

Kalla fakta-reportaget visades strax innan valet. Kammaren har fattat beslut om en lagstiftning, som fem av åtta partier - ni vet vilka ni är - försökte runda vad gäller insyn i hur partierna finansieras.

Alla vet att Centerpartiet är ett av världens rikaste partier, och vi vet var vi får vår finansiering från. Alla vet också att Socialdemokraterna drar in många miljoner på att sälja lotter.

Att på detta sätt försöka väcka frågan om Socialdemokraternas partifinansiering utan att prata om hur politiska partier ska finansieras, hur vi ska vitalisera demokratin och hur vi ska säkerställa att vi bekämpar korruption är enligt mig lågt. Sådant vill inte jag syssla med i kammaren, för det för mina tankar till odemokratiska regimer i Mellanöstern.

Låt oss lämna lotteridiskussionen, förhoppningsvis en gång för alla.

Centerpartiet har många reservationer i betänkandet, och vi tar upp många för oss viktiga frågor. Det handlar till exempel om att skyddet mot reklam till barn och unga i digitala miljöer borde ses över. Vi tar också upp frågan om könsdiskriminerande reklam och om bevisbördan vid fel på varor, och när det gäller tillkännagivandet om köp av levande djur hoppas vi att regeringen återkommer till riksdagen. När det gäller konsumenternas integritet vid e-handel vet vi att just e-handel och databaser är utsatta för hackerattacker. Vi kommer ihåg när Coops hela kundsystem och kassasystem hade blivit kapat i väntan på lösen. Det är sådana frågor jag tycker att man ska ta upp: en bred översyn av konsumentlagstiftningen, frågor om snabblån, hur man ser till att man får bästa effekt av resegarantisystemet och så vidare.

Slutligen vill jag också lyfta frågan om överskuldsättning. Det är ett begrepp som används lite slarvigt i debatten. Överskuldsättning blandas ihop med att Sverige kommer på tredje plats när det gäller vilket land i Europa som har de högsta skulderna. Men överskuldsättning är egentligen den delen som konsumenten inte klarar av att betala. Obetalda skulder på 101 miljarder finns hos Kronofogden. Det är den delen som är bekymmersam. Vi talar om 20 miljoner om dagen. Närmare 400 000 svenskar är registrerade hos Kronofogden.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Extra bekymmersamt är att de medel som betalas in oftast går till att betala räntor och inte till själva grundskulden. Det gör att man inte riktigt kommer runt den cirkel som tar ifrån människor framtidshoppet. Vi vill ju inte att människor ska fastna i onda spiraler. Naturligtvis ska man ta ansvar för sina misstag, men man ska också få en chans att komma tillbaka till samhället och vara en produktiv del och kunna hantera sitt liv på ett klokt och vettigt sätt.

Fru talman! Centerpartiet står bakom alla sina 15 yrkanden, men för att det inte ska bli en vansinnigt lång votering yrkar jag bifall enbart till reservation 3.


Anf. 43 Angelica Lundberg (SD)

Fru talman! Lottförsäljning är i allra högsta grad en konsumentfråga, och jag är inte alls förvånad över att debatten här i dag handlar om just Socialdemokraternas lottförsäljning med tanke på det fruktansvärda avslöjande som kom i Expressen i förra veckan, där det visade sig att Socialdemokraterna fortsätter att lura pensionärer som inte har råd att köpa prenumerationer på deras lotterier.

Sverigedemokraterna och Centerpartiet driver en hel del gemensam politik på konsumenträttens område, bland annat när det gäller reklam riktad till barn, överskuldsättningsfrågor, konsumentvägledning och så vidare. Jag är också glad över att Centerpartiet och Sverigedemokraterna i vår gemensamma reservation här i dag är tydliga med att vi vill att skriftlighetskravet även ska omfatta Socialdemokraternas lotter. Detta är en fråga som båda våra partier har drivit länge av uppenbara skäl. Det är självklart inte rimligt att ett politiskt parti säljer lotter med aggressiva och påträngande metoder till pensionärer och andra utsatta grupper, som Socialdemokraterna gör.

Regeringen har med stöd av Sverigedemokraterna aviserat att man kommer att införa ett förbud mot partilotter. Min fråga till ledamoten från Centerpartiet är: Kommer Centerpartiet att stödja ett sådant förbud när det läggs på riksdagens bord?


Anf. 44 Alireza Akhondi (C)

Fru talman! Den här debatten har utvecklats till att sätta politiska partier på pottkanten och säga att om de inte gör det ena eller det andra är de si eller så. Jag tycker faktiskt att kammaren borde höja sig över den nivån. Helt ärligt vet ju Angelica Lundberg och egentligen hela kammaren - det fåtal som sitter här - vad vi tycker i själva sakfrågan. Vi vill ha skriftlighetskrav vid försäljning av lotter.

Jag tycker att det är en hygienfaktor att konsumenten faktiskt vet vad den köper, och skriftlighetskravet är en rimlig avvägning. Men - det är ett stort men - jag och Centerpartiet tänker inte delta i någon kampanj för att strypa demokratin eller ge sig på ett annat politiskt parti. Någon ordning får det vara. Ska man se till att politiken har ett ramverk kring sin finansiering, Angelica Lundberg, ska man inte ägna sig åt att hitta sätt att kringgå syftet med insyn i partifinansiering på annat sätt. Det tycker jag också är en hygienfaktor. Rätt ska vara rätt. Jag är en principmänniska. Jag tycker att om man försöker stävja en sak ska man också försöka stävja annat som är lika beklämmande.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Angelica Lundberg lyfter fram att vi har gemensamma reservationer och upplyste mig om att det var två stycken. Det är jättebra att det finns fler partier i denna kammare som tycker att de konsumenträttsliga frågorna är viktiga, så jag tackar så mycket för frågan.


Anf. 45 Angelica Lundberg (SD)

Fru talman! Jag tackar Alireza Akhondi för svaret.

Fru talman! Jag vill gärna bli rättad om jag har uppfattat det fel, men jag tolkar det som att Centerpartiet är för ett skriftlighetskrav när det kommer till telefonförsäljning av lotter. Där har Centerpartiet varit väldigt tydliga, och det tackar jag för. Men ska jag tolka ledamotens svar som att man inte är för ett förbud av partilotter?

Anledningen till att jag ställer mig frågande till var Centerpartiet står i frågan är att de i dag i kulturutskottet vacklade i frågan när det gäller ett förbud mot partilotter. Då blir det lite märkligt att man å ena sidan i civilutskottet driver frågan om ett skriftlighetskrav för att man vill skydda konsumenterna och för att man inte vill ha den typ av påträngande aggressiva metoder som Socialdemokraterna använder. Å andra sidan vill man ha kvar Socialdemokraternas lottförsäljning. Jag tycker att Centerpartiet är skyldiga den här kammaren en tydlig förklaring till hur man ställer sig i frågan. Vill Centerpartiet ha partipolitisk försäljning av lotter eller inte?


Anf. 46 Alireza Akhondi (C)

Fru talman! Det korta svaret på Angelica Lundbergs fråga är: Ja. Det lite längre svaret är att det ska ske under ordnade former med konsumenträtten som ledstjärna. Det finns inget motsatsförhållande i att ha försäljning av lotter, vare sig om det är ett politiskt parti, ett privat företag eller ett statligt bolag för den delen. Men det ska ske under ordnade former med konsumentens bästa för ögonen.

Att agera på detta sätt och under dessa former och ge sig på ett enskilt politiskt parti som Angelica Lundberg gör är inte värdigt svensk demokrati. Sådana här diskussioner som rör ett större område och som gäller hur vi värnar demokratin tar man som ett samlat grepp och pratar om, i stället för att - förlåt, fru talman, man ska inte ta upp andra frågor i debatten - gå ut med att man ska sänka bensinpriset med 10 kronor och sedan leverera 14 öre. Det blir helt oseriöst. Jag tycker att svenska folket förtjänar bättre än ledamöter som söker tidningsrubriker bara för att få lite fler likes i sociala medier.


Anf. 47 Katarina Luhr (MP)

Fru talman! Vi har just nu, som vi hört från många, en situation då kostnaderna för boende och livsmedel ökar för de allra flesta. Många har fått tajta marginaler och behöver hålla i sina pengar på helt nya sätt. Vi ser samtidigt att risken för skuldsättning ökar och att många har blivit mer sårbara i sin vardag.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Allt fler och varierade konsumentmarknader, alltifrån begagnatmarknaden och olika digitala tjänster till köp av mobilspel, abonnemang och nya möjligheter att shoppa direkt från hela världen, riskerar dessutom att göra det ännu svårare för konsumenter att fatta välgrundade beslut, vilket inte minst kan skada mer utsatta grupper av konsumenter.

När marknaden för konsumenter breddas och blir mer individuell och global genom bland annat ökade möjligheter att handla från alla delar av jorden blir valfriheten och möjligheterna större. Samtidigt kan det bli mycket svårare att välja rätt eller att över huvud taget kunna navigera i en djungel av erbjudanden med snåriga avtal.

Denna utveckling innebär att konsumenternas behov av stöd och rådgivning ökar och att rådgivningen behöver finnas lättillgänglig. Den rikstäckande upplysningstjänsten Hallå konsument! från Konsumentverket är en lättillgänglig och allmän tjänst till stöd för konsumenter, men i många fall krävs ett mer personligt stöd för att man ska kunna reda ut en krånglig situation.

Den kommunala konsumentupplysningen fyller därför en viktig funktion då den ger ett personligt stöd, vilket kan vara extra viktigt om man har personliga behov som exempelvis läs- och skrivsvårigheter eller kanske svårigheter att läsa svenska språket, men också då den kan lösa juridiska knutar som kan vara svåra för vem som helst att förstå.

Konsumentvägledarna har även en chans att arbeta förebyggande för att undvika att människor hamnar i onödig knipa från början, och många konsumentvägledare har också börjat vända sig direkt till skolelever för att öka kunskapen om hur man kan undvika att bli lurad.

Fru talman! Färre och färre kommuner erbjuder i dag konsumentvägledning, något som är ett problem när vi samtidigt har ett ökande behov av stöd. Dessutom är det många kommuner som har långa väntetider till skuld- eller budgetrådgivning. Miljöpartiet föreslog därför i budgeten för 2023 ökade resurser till Konsumentverket för att stärka kommunernas konsumentrådgivning så att alla konsumenter kan få tillgång till en fungerande och tillgänglig konsumentvägledning.

I dag visar Konsumentverkets kartläggning att kommunernas resurser inte är anpassade efter behovet av rådgivning. Vi tycker att det är viktigt att regeringen prioriterar denna fråga och att man inleder ett arbete med att stärka och säkerställa kommuninvånarnas rätt till kompetent och oberoende konsumentvägledning. Därför vill jag yrka bifall till reservation 22, som handlar om just detta.

Fru talman! Jag skulle också vilja lyfta upp frågan om fossil reklam. Reklam och marknadsföring är ytterligare en viktig fråga där människor kan fatta felaktiga beslut baserade på bristande kunskap eller därför att de blir vilseledda. Det finns till exempel speciell lagstiftning av folkhälsoskäl när det gäller marknadsföring av alkoholhaltiga drycker och tobak.

Att marknadsföring av produkter och tjänster baserade på fossila drivmedel har en direkt koppling till ökad användning och konsumtion av drivmedel är en självklarhet. Det är ju själva syftet med marknadsföringen. Att mitt under en pågående klimatkris uppmana konsumenter att köpa både produkter och tjänster som ökar förbränningen av fossila bränslen, i en tid när användningen av dem snarare behöver fasas ut, är väldigt dumt.

Reklam som ökar vår användning av olja, bensin och naturgas riskerar vår gemensamma framtid och har ingen plats i glättiga magasin eller på våra tunnelbaneväggar. Förbud när det gäller fossila produkter och tjänster har redan införts eller diskuterats i flera europeiska länder och städer. Jag skulle därför särskilt vilja lyfta fram förslaget om en nationell utredning om förbud mot reklam för fossilbaserade produkter och tjänster.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Jag tycker också att är viktigt att få på plats en tydlig klimatmärkning för att man lättare ska kunna göra bra val i framtiden. För tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 22, som jag tidigare nämnde.


Anf. 48 Lars Beckman (M)

Fru talman! Politik handlar om att lösa samhällsproblem. När man ser ett samhällsproblem tas ofta initiativ av våra myndigheter, eller om vi upptäcker det själva, och sedan vill man förbättra för människor.

Vi har tidigare i dag debatterat Socialdemokraternas oanständiga lotteri. Miljöpartiet har suttit i regering tillsammans med Socialdemokraterna och har haft alla möjligheter i världen att hjälpa pensionärer att inte bli lurade.

Som en liten repris kan jag säga att riksdagen lagstiftade 2017-2018 om ett skriftlighetskrav vid telefonsamtal. Syftet med detta var naturligtvis att ingen i en stressad situation bara ska kunna säga ja utan att det verkligen bekräftas.

Sedan kom en spellag 2019, men av någon outgrundlig anledning undantogs skriftlighetskravet för just Socialdemokraternas lotterier. Nu har Katarina Luhr förmodligen läst Expressen och tagit del av andra medier och sett hur det pågår ett konsekvent lurendrejeri riktat mot äldre pensionärer. Jag läste i ett tidigare anförande upp det talmanus som fanns.

Min fråga till Miljöpartiet är: Vill ni lösa detta samhällsproblem? Vill ni vara med och hjälpa pensionärer att inte bli lurade på sin sista hundralapp, antingen genom att förbjuda lotterier för politiska partier eller genom att i ett första steg i alla fall se till att ett skriftlighetskrav införs vid telefonförsäljning av lotter? Det är en rak, enkel fråga: Vill Miljöpartiet numera se till att politiska partier inte ska kunna lura fattigpensionärer?


Anf. 49 Katarina Luhr (MP)

Fru talman! Jag tackar för frågan. Vi har hört många svar på den. Jag kan börja med att säga att vi självfallet vill lösa samhällsproblem. Jag skulle inte stå här i denna talarstol om jag inte var här för att lösa samhällsproblem. Miljöpartiet står självfallet inte bakom att man försöker lura människor, och det är också därför vi diskuterar konsumentpolitik i dag. Självklart ska människor inte luras.

Samtidigt vet jag att lotterier inte är något som bara Socialdemokraterna sysslar med. Det finns många olika organisationer som sysslar med lotterier. Det finns även andra politiska partier, har jag förstått, som också har lyft på det locket och börjat med lotterier för att få in pengar. Om detta är ett stort problem är det klart att vi ska lösa det, men jag tänker inte svara bu eller bä förrän jag ser ett förslag på bordet som visar vad vi faktiskt diskuterar.


Anf. 50 Lars Beckman (M)

Fru talman! Det skulle möjligtvis kunna förklara varför Miljöpartiet inte gjorde något när man satt i regering, trots att man hade ett tillkännagivande från Sveriges riksdag, från den folkvalda församlingen, som bad den dåvarande regeringen, som Miljöpartiet ingick i, att skydda Sveriges fattigpensionärer. Men man gjorde ingenting. Det är beklagligt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Det måste ändå finnas en principiell inställning. Anser ledamoten Katarina Luhr att samma regelverk vid telefonförsäljning ska gälla för Socialdemokraterna som för näringsidkare? Det måste vara en principiell inställning. Vi moderater ger tydligt besked: Samma regler ska gälla för alla. Oavsett om det är A eller B som ringer ska det vara samma regler. Detta anser en majoritet i Sveriges riksdag är det enda rimliga. Vi kan inte ha en undantagslagstiftning för det gamla maktbärande partiet Socialdemokraterna, som konsekvent har utnyttjat lagstiftningen för att gynna sig själva.

Jag vet inte om Katarina Luhr läste Expressens förskräckliga uppgifter i förra veckan, med det talmanus som jag läste upp och som visar hur det går till i verkligheten. Man är antingen för eller emot att samma regler ska gälla, och man är antingen för eller emot att vi ska göra det bättre och lösa ett samhällsproblem. Då kan man inte passa och säga att man inte har någon inställning i frågan, utan det måste finnas en principiell inställning.

Sedan får naturligtvis jag som enskild riksdagsledamot ta ställning till förslaget och dess exakta utformning när det väl läggs fram för riksdagen. Detta ankommer på alla 349 riksdagsledamöter, men som grundprincip ska det finnas ett svar på frågan om man är för eller emot en lagstiftning som förhindrar att äldre pensionärer blir lurade, vilket vi har sett exempel på.


Anf. 51 Katarina Luhr (MP)

Fru talman! Jag vill understryka att jag verkligen är emot alla sätt att lura pensionärer, oavsett vem som gör det. Jag vill också understryka att jag när jag läser tidningar, vilket jag gör, ser många olika förfärliga saker. Och ibland får vi en del lagförslag som jag inte heller står bakom, så innan jag ser ett lagförslag på bordet tänker jag inte säga att jag står bakom något eller inte står bakom något.


Anf. 52 Angelica Lundberg (SD)

Fru talman! Jag vill börja med att citera en text.

Nej, jag förstår. Min mormor är vad man kallar fattigpensionär, och hon har förklarat att man behöver vända på varenda krona nu för tiden. Men nu när det bara handlar om ynka 99 kronor, det är inte ens en kaffe och en bulle på Pressbyrån i dag, och med tanke på att det är vinstgaranti på var tredje lott är ju sannolikheten väldigt stor att du förvandlar det till något betydligt mer värdefullt. Och det är ju inget bindande abonnemang, utan det är endast en gång med Sveriges i särklass största chans på miljonen enligt Lotteriinspektionen själv, och du är med i 28 vinstchanser under månaden. Så vi gör så här: Jag skickar hem lotten till dig, så provar du en gång i alla fall. Och så blir det jag som kommer med tårtan där borta i Knäckebyhult. För visst bor du kvar i Knäckebyhult, Britta?

Denna påträngande och aggressiva försäljningsteknik som jag precis har citerat används för att lura pensionärer att köpa abonnemang på Socialdemokraternas lotter. Det är en lotteriverksamhet med udden riktad mot just pensionärer och redan skuldsatta.

Just nämnda citat är vad som används när pensionären i fråga tydligt har uttryckt att man inte har råd. Om pensionären säger att man inte har råd är det precis detta manus som ska användas, alltså: Det är ju bara ynka 99 kronor, inte ens en kaffe och en bulle på Pressbyrån.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Det är ett vedervärdigt och minst sagt skamlöst sätt för det socialdemokratiska partiet att tillskansa sig pengar för att använda till att bland annat sprida lögner i valrörelsen. Jag blir faktiskt lite illamående när jag läser vilka fula taktiker som Socialdemokraterna använder sig av.

Än värre blir det när höga företrädare för partiet får det att låta som att det är ett försök att tysta oppositionen om de inte får fortsätta att lura pensionärer med lottprenumerationer genom ohederliga affärsmetoder. Att finansiera sin partikassa på vanligt hederligt sätt, som vi i de andra partierna gör, verkar inte vara någonting som Socialdemokraterna över huvud taget har tänkt på.

Fru talman! Socialdemokraterna har sålt lotter sedan 1947, och lottförsäljningen är partiets största inkomstkälla. År 2021 gav försäljningen från bland annat Kombilotteriet, Drömreselotteriet samt olika skraplotter Socialdemokraterna 151 miljoner kronor i intäkter. Det motsvarar 90 procent av SSU:s finansiering och en tredjedel av moderpartiets. Man kan därför förstå varför den förra socialdemokratiska regeringen valde att införa ett undantag från skriftlighetskravet när det gäller lottförsäljning via telefon. Man biter sällan den hand som föder en.

Detta undantag gäller tyvärr också försäljning av lotter på kredit. Att sälja lotter och spel på kredit är förbjudet i Sverige för att skydda utsatta grupper mot överskuldsättning. Och inga andra typer av spel får säljas på kredit, förutom just Socialdemokraternas lotter. År 2017 avslöjades att partiet sålt lotter på kredit till redan skuldsatta, och 8 000 personer skickades till Kronofogden för att de inte betalat sina lotter. Många av dem var pensionärer som redan fanns i Kronofogdens register.

Vi är många som undrar hur det kommer sig att Socialdemokraterna, trots att deras politik länge varit en riktig nitlott för folket, har kunnat få så många röster. Svaret ligger dels i den mycket utpräglade dominans som de har gett sig själva genom att anpassa lagstiftningen efter egna behov och alla de tentakler som de år efter år lagt ut i civilsamhället, dels i de medel som de på detta sätt har tillskansat sig. Det handlar inte bara om stora bidrag från myndigheter till olika socialdemokratiska föreningar. De har också använt den lagstiftande församlingen för att gynna sig själva.

Att Socialdemokraterna 2005 såg till att få ett undantag för sin egen lottförsäljning i spellagen för att kunna fortsätta sälja lotter på kredit till redan skuldsatta, eller att de infört detta undantag från skriftlighetskrav vid telefonförsäljning, är mycket anmärkningsvärt. Hade skriftlighetskravet vid telefonförsäljning gällt även lotter hade fattigpensionären som blir pålurad lotteriprenumerationer av Socialdemokraternas försäljare åtminstone haft möjlighet att i lugn och ro läsa igenom det som erbjudits och sedan på ett medvetet sätt välja att acceptera det eller inte. Att det dessutom nu framkommit att de fortsätter att lura pensionärer med låga inkomster att sponsra Socialdemokraternas smutsiga valkampanj utan att pensionärerna ens vet om det är otroligt lågt, skamligt och faktiskt helt ofattbart. Den socialdemokrat som framdeles i den här kammaren talar om etik och moral bör ha sitt eget partis agerande i åtanke.

Civilutskottet har vid flera tillfällen uppmanat den dåvarande socialdemokratiska regeringen att se över detta skriftlighetskrav, men ingenting har hänt. Det är därför med glädje, fru talman, som jag i dag kan konstatera att den nuvarande regeringen, med stöd av Sverigedemokraterna, levererar på ytterligare ett område. Vi kommer nu, tack och lov, att sätta stopp för detta skamlösa utnyttjande och införa ett förbud mot partilotter. Det är inte en dag för tidigt. Att Socialdemokraterna framöver kommer att få skaffa sig intäkter på samma sätt som alla andra partier är inte ett hot mot demokratin, även om vissa försöker få det att låta så. Det är tvärtom ett mycket välkommet besked som kommer att jämna ut den politiska spelplanen och göra den mer rättvis, samtidigt som vi stärker konsumentskyddet. De lagar som finns för att skydda konsumenter ska givetvis också gälla politiska partier.

Konsumenträtt

Jag yrkar bifall till reservation 1.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 10 maj.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2023-05-10
Förslagspunkter: 25, Acklamationer: 22, Voteringar: 3

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Obeställd reklam

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2022/23:896 av Michael Rubbestad (SD).
  2. Telefonförsäljning av lotter och andra spel

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2022/23:865 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 12 och

   2022/23:1003 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 18.
   • Reservation 1 (SD, C)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD, C)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S940013
   SD06309
   M60008
   C02103
   V21003
   KD15004
   MP14004
   L14002
   -0100
   Totalt21885046
   Ledamöternas röster
  3. Telefonförsäljning till näringsidkare

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2022/23:1003 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 16 och 17.
   • Reservation 2 (SD)
  4. Reklam riktad till barn

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2022/23:865 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkandena 14 och 15 samt

   2022/23:1003 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 12-14.
   • Reservation 3 (SD, C)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (SD, C)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S940013
   SD06309
   M60008
   C02103
   V21003
   KD15004
   MP14004
   L14002
   -0100
   Totalt21885046
   Ledamöternas röster
  5. Begränsning av reklam för ohälsosamma livsmedel

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2022/23:2162 av Yasmine Eriksson (SD).
  6. Könsdiskriminerande reklam m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2022/23:483 av Eva Lindh och Åsa Eriksson (båda S),

   2022/23:865 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 16 och

   2022/23:1673 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 118.
   • Reservation 4 (C)
  7. Bluffakturor

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2022/23:966 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5 samt

   2022/23:1231 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V) yrkande 9.
   • Reservation 5 (SD)
   • Reservation 6 (V)
  8. Bevisbördan vid fel på varor

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2022/23:865 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkandena 10 och 22.
   • Reservation 7 (C)
  9. Reklamation och avhjälpande av fel

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2022/23:865 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkandena 11 och 23 samt

   2022/23:907 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkande 18.
   • Reservation 8 (C)
  10. Köp av levande djur

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2022/23:843 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 46 och

   2022/23:865 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 9.
   • Reservation 9 (C)
  11. Säkerhetsuppdateringar i digitala produkter

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2022/23:848 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkande 21.
   • Reservation 10 (C)
  12. Konsumenternas integritet vid e-handel

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2022/23:865 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 4.
   • Reservation 11 (C)
  13. Automatiserat beslutsfattande

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2022/23:1003 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 30.
   • Reservation 12 (SD)
  14. Information vid distansavtal

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2022/23:997 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 28.
   • Reservation 13 (SD)
  15. En bred översyn av konsumentlagstiftningen

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2022/23:865 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 3.
   • Reservation 14 (C)
  16. Snabblån m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2022/23:86 av Nadja Awad m.fl. (V) yrkandena 6 och 7,

   2022/23:490 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkandena 1, 2 och 5,

   2022/23:865 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 6,

   2022/23:1007 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 4, 5 och 7-12,

   2022/23:1385 av Patrik Jönsson (SD) och

   2022/23:2272 av Alexander Christiansson (SD) yrkande 1.
   • Reservation 15 (SD)
   • Reservation 16 (V)
   • Reservation 17 (C)
  17. Behandling av levande djur

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2022/23:865 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 19.
   • Reservation 18 (C)
  18. Produktsäkerhet

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2022/23:865 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 21.
   • Reservation 19 (C)
  19. Resegarantisystemet

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2022/23:865 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 24.
   • Reservation 20 (C)
  20. Vidareförsäljning av evenemangsbiljetter m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2022/23:976 av Michael Rubbestad m.fl. (SD) yrkande 6 och

   2022/23:1003 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 26 och 27.
   • Reservation 21 (SD)
  21. Konsumentvägledning

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2022/23:86 av Nadja Awad m.fl. (V) yrkande 1,

   2022/23:490 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkandena 3 och 4,

   2022/23:865 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkandena 1 och 2,

   2022/23:1007 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 2 och

   2022/23:2215 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkandena 1 och 2.
   • Reservation 22 (S, V, MP)
   • Reservation 23 (C)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 22 (S, V, MP)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S193013
   SD63009
   M60008
   C00213
   V02103
   KD15004
   MP01404
   L14002
   -1000
   Totalt1541282146
   Ledamöternas röster
  22. Konsumentverkets tillsynsverksamhet

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2022/23:2215 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 5.
   • Reservation 24 (S)
  23. Stöd till organisationer på konsumentområdet

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2022/23:1003 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 23-25.
   • Reservation 25 (SD)
  24. Märkningsfrågor m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2022/23:471 av Mattias Jonsson och Dzenan Cisija (båda S),

   2022/23:907 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkande 20 och

   2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 45, 46, 52 och 53.
   • Reservation 26 (C)
   • Reservation 27 (MP)
  25. Betalningstider i näringslivet

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2022/23:1231 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V) yrkande 10.
   • Reservation 28 (V)