Infrastrukturplanering

Betänkande 2014/15:TU9

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
16 april 2015

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Regeringen bör utreda östlig trafikförbindelse runt Stockholm (TU9)

Riksdagen uppmanade regeringen att undersöka olika sätt att finansiera en östlig trafikförbindelse runt Stockholm. Den östliga förbindelsen runt Stockholm ska knyta samman trafikledsringen runt Stockholms innerstad utan att inkräkta på nationalstadsparken. Den är en del av den så kallade Sverigeförhandlingen som är en pågående utredning om nya spår för höghastighetståg och åtgärder för fler bostäder och bättre transporter i storstäderna.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 som rör olika frågor om planering av transportinfrastruktur.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Tillkännagivande om att förutsättningarna för olika finansieringslösningar för en östlig förbindelse som knyter samman trafiklederna runt Stockholm och som inte inkräktar på nationalstadsparken bör prövas. Bifall till motionsyrkande om detta. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 153

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2015-03-19
Justering: 2015-03-26
Trycklov: 2015-04-07
Reservationer: 3
Betänkande 2014/15:TU9

Alla beredningar i utskottet

2015-02-17, 2015-03-19

Regeringen bör utreda östlig trafikförbindelse runt Stockholm (TU9)

Riksdagen bör uppmana regeringen att undersöka olika sätt att finansiera en östlig trafikförbindelse runt Stockholm. Det förslår trafikutskottet. Den östliga förbindelsen runt Stockholm ska knyta samman trafikledsringen runt Stockholms innerstad utan att inkräkta på nationalstadsparken. Den är en del av den så kallade Sverigeförhandlingen som är en pågående utredning om nya spår för höghastighetståg och åtgärder för fler bostäder och bättre transporter i storstäderna.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 som rör olika frågor om planering av transportinfrastruktur.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2015-04-14
Debatt i kammaren: 2015-04-15
Stillbild från Debatt om förslag 2014/15:TU9, Infrastrukturplanering

Debatt om förslag 2014/15:TU9

Webb-tv: Infrastrukturplanering

Beslut, Genomförd

Beslut: 2015-04-16
Förslagspunkter: 7, Acklamationer: 4, Voteringar: 3

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Principer för prioritering av infrastrukturåtgärder

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:192 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2 och 10,

  2014/15:847 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkandena 6, 7 och 9,

  2014/15:163 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 3,

  2014/15:619 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M),

  2014/15:1339 av Anders Åkesson (C),

  2014/15:1350 av Kristina Yngwe (C) yrkandena 1-3,

  2014/15:1785 av Per Åsling och Helena Lindahl (C),

  2014/15:1985 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 7,

  2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1,

  2014/15:2377 av Saila Quicklund (M) och

  2014/15:2525 av Karin Svensson Smith (MP) yrkande 3.
  • Reservation 1 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S980015
  M740010
  SD370012
  MP23002
  C18004
  V01902
  FP16003
  KD14002
  Totalt28019050
  Ledamöternas röster
 2. Samhällsekonomiska analyser i planeringen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 3. Finansiering av infrastrukturåtgärder

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 4. Vissa frågor om fysisk planering

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 5. Investeringsprojekt inom ramen för Sverigeförhandlingen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 3-7,

  2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkande 3,

  2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 21 och

  2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 1.
  • Reservation 2 (M, C, FP, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (FP, M, KD, C)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S980015
  M074010
  SD370012
  MP22003
  C01804
  V19002
  FP01603
  KD01402
  Totalt176122051
  Ledamöternas röster
 6. Särskilt om en östlig förbindelse runt Stockholm

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör pröva förutsättningarna för olika finansieringslösningar för en östlig förbindelse som knyter samman trafiklederna runt Stockholm och som inte inkräktar på nationalstadsparken. Därmed bifaller riksdagen motion

  2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 8.
  • Reservation 3 (S, MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (V, MP, S)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S494015
  M740010
  SD370012
  MP02302
  C18004
  V01902
  FP16003
  KD14002
  Totalt163136050
  Ledamöternas röster
 7. Särskilda infrastrukturåtgärder

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument