Obligatoriskt allmänt vaccinationsprogram

Motion 2017/18:1949 av Sofia Arkelsten (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det allmänna vaccinationsprogrammet ska vara obligatoriskt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Världshälsoorganisationen WHO har förklarat regionen Amerika fritt från mässlingen. Det senaste stora utbrottet var i Venezuela år 2002. Regionen Europa är ännu inte fri från mässlingen. Enligt myndigheten European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) har mässlingen orsakat 40 dödsfall i Europa 2016–2017. Det finns ingen medicin mot mässling men vaccin som fungerar ges förebyggande.

Rumänien och Italien har haft stora mässlingsutbrott 2017. Alla länder i Europa har rapporterat fall av mässlingen i år utom Lettland, Liechtenstein, Malta och Norge.

Läkemedelsvärlden rapporterar om detta och skriver bland annat att antalet dödsfall i Europa på grund av mässling är rekordstort. Till och med mitten av augusti i år har 27 personer dött i sjukdomen, jämfört med 13 personer under hela förra året. De flesta dödsfall, 20 stycken, har skett i Rumänien, tre i Italien och ett i vardera Bulgarien, Tyskland, Portugal och Frankrike.

Till och med mitten av augusti hade Rumänien haft 6 834 fall av mässling och Italien 4 220. I Italien var 88 procent ovaccinerade och 7 procent hade endast fått en dos av de två som krävs för ett fullgott skydd.

ECDC konstaterar att mässlingsutbrotten fortsätter i Europa och att det finns en ökad risk för spridning i områden med låg vaccinationstäckning bland befolkningen. Det mest effektiva skyddet mot sjukdom är vaccination med minst två doser vaccin.

Flera länder som Italien, Tyskland och nu även Frankrike har valt att göra sina grundläggande vaccinationsprogram obligatoriska. I några länder kan föräldrar som inte låter sina barn bli vaccinerade få böter. Australien till exempel har valt en annan metod för att fler ska vaccinera sina barn.

Riksdagen har tidigare haft att ta ställning till förslag att göra det allmänna vaccinationsprogrammet obligatoriskt. De allra flesta föräldrar i Sverige vaccinerar sina barn och vi har god täckning totalt sett. Men det är uppenbart att det finns platser och grupper där vaccinationsgraden är mycket lägre. Sverige fick exempelvis ett mässlingsutbrott i Järva i Stockholm tidigare i år. Och där är vaccinationstäckningen betydligt lägre. Därför finns det anledning att ta upp förslaget igen.

Vårdguiden beskriver Sveriges vaccinationsprogram så här: ”I Sverige erbjuds alla barn vaccination mot nio sjukdomar: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, mässling, påssjuka, röda hund samt infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b, pneumokocker och för flickor ingår även HPV, humant papillomvirus.”

Syftet med vaccinationsprogrammet är att ge barnet skydd mot sjukdomarna och samtidigt förebygga smitta. Det är inte obligatoriskt att delta i vaccinationsprogrammet, utan föräldrarna eller eventuell annan vårdnadshavare avgör om barnet ska vaccineras eller inte.

Utöver de sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet kan barn under särskilda omständigheter även få vaccin mot tuberkulos och hepatit B. I några landsting ingår numera vaccination mot hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet.

De allra flesta vaccinerar sina barn. Men inte alla. Det är uppenbart att visst vaccinmotstånd är organiserat, även om det rör sig om få men högljudda individer, men de sprider desinformation som är direkt farlig. Ett litet antal föräldrar vägrar att vaccinera sina barn och skyddar dem alltså inte från de nio farliga sjukdomarna. De utsätter också andra människor för fara när de motverkar förebyggande av smitta. Detta skapar lidande och utsätter barn för onödig fara.

Därför bör riksdagen ge regeringen tillkänna att det allmänna vaccinationsprogrammet ska vara obligatoriskt.

 

 

Sofia Arkelsten (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det allmänna vaccinationsprogrammet ska vara obligatoriskt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.