Torsdag den 26 april 2018

TalarlistaKammarens talarlista 2018-04-26

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Torsdagen den 26 april 2018

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

8

Utrikesutskottets betänkande UU14

 

 

 

Mellanöstern och Nordafrika

 

 

 

1

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

10

 

 

2

Markus Wiechel (SD)

8

 

 

3

Kerstin Lundgren (C)

8

 

 

4

Yasmine Posio Nilsson (V)

8

 

 

5

Fredrik Malm (L)

8

 

 

6

Sofia Damm (KD)

8

 

 

7

Anders Österberg (S)

8

 

 

8

Valter Mutt (MP)

8

 

 

9

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.14

1.14

9

Civilutskottets betänkande CU30

 

 

 

Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

1.14

10

Socialutskottets betänkande SoU8

 

 

 

Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

 

 

 

1

Hans Hoff (S)

6

 

 

2

Christina Östberg (SD)

6

 

 

3

Jan Lindholm (MP)

6

 

 

4

Karin Rågsjö (V)

6

 

 

5

Emma Henriksson (KD)

6

 

 

6

Sten Bergheden (M)

6

 

 

7

Kristina Yngwe (C)

6

 

 

8

Bengt Eliasson (L)

6

 

 

9

Christina Örnebjär (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.54

2.08

11

Socialutskottets betänkande SoU15

 

 

 

Folkhälsofrågor

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

2.08

12

Socialutskottets betänkande SoU33

 

 

 

Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

2.08

 

Totalt anmäld tid 2 tim. 8 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.