Årsredovisning för staten 2022

Betänkande 2022/23:FiU30

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
21 juni 2023

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Årsredovisning för staten 2022 (FiU30)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om årsredovisning för staten 2022 samt Riksrevisionens redogörelse för granskningen av årsredovisning för staten 2022.

Årsredovisningen för staten ger riksdagen en möjlighet att följa upp och kontrollera de beslut som riksdagen fattat om statens budget och är ett viktigt komplement till budgetpropositionen.

I skrivelsen har regeringen beskrivit budgetpropositionens budgeterade belopp och dess utfall. Riksdagen anser att regeringen har förklarat de väsentliga skillnaderna mellan dessa och lade därmed regeringens skrivelse och Riksrevisionens redogörelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut
Skrivelsen och redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Skrivelser: 1
Framställningar / redogörelser: 1

Från regeringen

Från riksdagens organ

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2023-06-08
Justering: 2023-06-15
Trycklov: 2023-06-15
Betänkande 2022/23:FiU30

Alla beredningar i utskottet

2023-06-01, 2023-06-08

Årsredovisning för staten 2022 (FiU30)

Finansutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen om årsredovisning för staten 2022 samt Riksrevisionens redogörelse för granskningen av årsredovisning för staten 2022.

Årsredovisningen för staten ger riksdagen en möjlighet att följa upp och kontrollera de beslut som riksdagen fattat om statens budget och är ett viktigt komplement till budgetpropositionen.

I skrivelsen har regeringen beskrivit budgetpropositionens budgeterade belopp och dess utfall. Finansutskottet anser att regeringen har förklarat de väsentliga skillnaderna mellan dessa och föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse och Riksrevisionens redogörelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2023-06-19
Debatt i kammaren: 2023-06-20
Stillbild från Debatt om förslag 2022/23:FiU30, Årsredovisning för staten 2022

Debatt om förslag 2022/23:FiU30

Webb-tv: Årsredovisning för staten 2022

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2023-06-21
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Årsredovisning för staten 2022, Beslut: Årsredovisning för staten 2022

Beslut: Årsredovisning för staten 2022

Webb-tv: Beslut: Årsredovisning för staten 2022

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Årsredovisning för staten 2022

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen lägger skrivelse 2022/23:101 och redogörelse 2022/23:RR4 till handlingarna.